Επιχειρήσεις

Euromedica: Υπεγράφη συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης  της  Euromedica  με τους πιστωτές της  όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή 26.06.2020.

 


Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση στο χρηματιστήριο, τη Συμφωνία υπέγραψαν πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό 68,1% του συνόλου των υποχρεώσεων της Εταιρίας στους οποίους περιλαμβάνεται και η συντριπτική πλειοψηφία των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών ήτοι πιστωτές που εκπροσωπούν το 91,6 % του συνόλου των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων υποχρεώσεων της Εταιρίας. Περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο της Συμφωνίας θα περιληφθούν σε σχετικό Δελτίο Τύπου της Εταιρίας.

 

Σήμερα η Εταιρία κατέθεσε την υπό Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39947 /2020 Αίτηση Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης, κατ' άρθρα 99, 106 (β) και 106 (δ) ΠτΚ η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, κατά τη δικάσιμο της 7.10.2020 με αριθμό πινακίου 12.Η Εταιρία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις.


επιστροφή στην αρχή