Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από Δευτέρα η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, ξεκινάει η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «GEKTERNAB2».

 

500 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς

 

Το Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε εξάλλου επισήμως ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €10.602.400 και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 18 Ιουνίου διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 22.06.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

 

Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα 3 Ιουλίου.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή