Deal News Online

Kωδικός: Ενίσχυση της ναυτιλίας μας

Συζητήσεις για δημιουργία κλαδικού cluster - έρχονται αλλαγές και στο νηολόγιο - O ρόλος Πλακιωτάκη

 

Αυτό το διάστημα, κάτι κινείται στον Πειραιά. Δεν αναφερόμαστε -μόνο- στα πλοία που πηγαινοέρχονται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά στην κινητικότητα που αναπτύσσεται τελευταία μεταξύ κυβέρνησης, εφοπλιστών και αρμοδίων φορέων για να σηκωθεί η ελληνική ναυτιλία ακόμα ψηλότερα, εκεί που της αξίζει: Στην κορυφή του κόσμου.

 

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τώρα έχει πέσει και η διαμόρφωση και εξέλιξη του ναυτιλιακού cluster. Σκοπός της λειτουργίας κλαδικών clusterείναι η ανάπτυξη συνεργειών και η επίτευξη αποτελεσμάτων μέσα από τη συλλογική δράση των επιχειρήσεων, τα οποία από μόνες τους δεν θα ήταν δυνατό να επιτύχουν, όπως αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των μελών του cluster, άντληση σημαντικών πληροφοριών για την αγορά, αξιοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από κρατικά ιδρύματα και φορείς και καινοτομία.

 

Άλλωστε, προτεραιότητες της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής, αποτελούν η προσέλκυση επενδύσεων και ναυτιλιακών κεφαλαίων καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων μεταξύ των οποίων, ο κλάδος της ναυπήγησης-ναυπηγοεπισκευής πλοίων και ο κλάδος της κατασκευής-παροχής ναυτιλιακού εξοπλισμού πλοίων. Και η δημιουργία ναυτιλιακού cluster εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό τον σκοπό.

 

Η πρωτοβουλία

 

Σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί και η πρωτοβουλία του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την ενίσχυση του ελληνικού ναυτιλιακού cluster, με βασικό κορμό την ελληνική ναυτιλία, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας mariti-mehellas.org που λειτουργεί υπό τον τίτλο "Μaritime Hellas navigate the Greek cluster" η μη κερδοσκοπική εταιρία ΝΑΥΣ του ΝΕΕ.

 

Αλλά δεν είναι η μόνη. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, έχει στα χέρια του αιτήματα των θεσμικών φορέων της ναυτιλίας και φαίνεται πως «προκρίνονται» οι ακόλουθες προτάσεις ανάπτυξης των επιλεγμένων κλαδικών cluster:

 

α) Ανάπτυξη cluster κατασκευαστριών εταιριών ναυτιλιακού εξοπλισμού, τεχνολογιών και εφαρμογών για τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων με βελτιστοποίηση στις διαδικασίες, τους χρόνους και το κόστος, την ενίσχυση της καινοτομικής τους δραστηριότητας και την ενσωμάτωση τεχνολογιών και εφαρμογών αιχμής, ακολουθώντας τις μεγάλες αλλαγές στη ναυτιλία (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εναλλακτικά καύσιμα, εφαρμογές διαχείρισης στόλου, ένταξη νέων υπηρεσιών ασφάλειας και μεταφοράς δεδομένων κρίσιμων για την ναυτιλία κτλ), ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αξιόπιστων ελληνικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που θα είναι ανταγωνιστικά και επιλέξιμα στις διεθνείς αγορές. Αναμένεται η ενδυνάμωση του αναφερόμενου κλαδικού cluster μέσω ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ των ελληνικών βιομηχανιών, και, μέσω δημιουργίας σταθερών θεσμικών διασυνδέσεων με τους Έλληνες πλοιοκτήτες, καθώς και με σχετικά ερευνητικά κέντρα.

 

β) Δημιουργία cluster στον Πειραιά με Πόλο την Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία: Ένα από τα τελευταία και πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι η ναυτιλία. Kαι σε αυτό πρέπει να στηριχτεί η οικονομική της αναγέννηση, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που της δίνει η μακρά παράδοσή της στην ναυτιλία, την τεχνογνωσία, την εμπειρία, την επινοητικότητα, τις δεξιότητες και την ιδιοσυγκρασία των Eλλήνων τεχνικών αλλά και τα πετυχημένα παραδείγματα των ανταγωνιστών της (clustersΡότερνταμ / Βαρκελώνης / Σκανδιναβικό). «Πάνω από 1.430 ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην υπερπόντια ναυτιλία και επιπλέον άλλες 3.674 ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούνται κυρίως στις ενδομεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον Πειραιά ως ναυτιλιακό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας και βάση εμπειρογνωμοσύνης στη διαχείριση των πλοίων. Οι εταιρίες αυτές προσφέρουν άμεση απασχόληση σε περισσότερους από 16.000 εργαζόμενους και αποτελούν την κινητήρια δύναμη για ολόκληρο το ναυτιλιακό σύμπλεγμα, απασχολώντας είτε άμεσα, είτε έμμεσα σχεδόν 200.000 άτομα» επισημαίνει ο ΥΝΑ, Γιάννης Πλακιωτάκης.

 

Κύριοι παράγοντες

 

Οι οικονομικές δραστηριότητες των κλάδων της ναυπηγοεπισκευής και του ναυτιλιακού εξοπλισμού, αποτελούν τους κύριους παράγοντες ναυτιλιακής υποδομής που εξυπηρετεί τη ναυτιλία, συνδέονται με τη λιμενική λειτουργία και μπορούν να συμβάλουν στη ναυτιλιακή ανάπτυξη της χώρας μας.

 

Οι δραστηριότητες αυτές δύνανται να ενισχυθούν μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης, να προσελκύσουν επενδύσεις, να δημιουργήσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και να ανασχέσουν το «μεταναστευτικό ρεύμα 5» καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, αποφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στο τομέα της ναυτιλίας και στην ελληνική οικονομία εν γένει, με σημαντικά περιθώρια επιχειρηματικής ανάπτυξης, με καινοτομία και εξωστρέφεια για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμεί 635 πλοία. Εκτός από τον εθνικό στόλο, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν έναν εντυπωσιακό αριθμό περίπου 4.000 πλοίων διαφόρων κατηγοριών, με χωρητικότητα μεταφοράς 340,8 εκατομμυρίων τόνων dw, κατανεμημένα σε 41 διαφορετικές σημαίες ανά τον κόσμο.

 

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε.Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ

 

Τα ναυπηγεία «κλειδί» για την επιτυχία των clusters

 

Σε μια επιχειρηματική συστάδα με πόλο την ναυπηγοεπισκευή, και υποστηρικτικές βιομηχανίες το λιμάνι και τη ναυτιλία, θα μπορούσαν να ενταχθούν επιχειρήσεις που παρέχουν ναυπηγικές - επισκευαστικές υπηρεσίες, λιμενικές υπηρεσίες, ναυτιλιακές υπηρεσίες, εμπορικές υπηρεσίες κ.λπ., καθώς και ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις ανωτέρω δραστηριότητες, όπως οργανισμοί λιμένων, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, ενώσεις κτλ. επισημαίνει ο υποναύαρχος ε.α. ΛΣ Νίκος Σπανός, ο οποίος έχει ασχοληθεί σε βάθος με το θέμα και παρακολουθεί τις εξελίξεις:

 

«Μείζονος σημασίας για την επιτυχία του υπό συγκρότηση cluster, με πόλο τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, είναι η συμμετοχή σε αυτό των εξυγιασμένων ναυπηγείων. Τα ναυπηγεία θα πρέπει να αναδιοργανωθούν και να έχουν στόχο το κέρδος, για να είναι βιώσιμα, μειώνοντας σημαντικά τα σταθερά τους κόστη» και προσθέτει: «Παράλληλα, για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και των υπηρεσιών/εργασιών ναυπηγοεπισκευής προς όφελος των ναυτιλιακών εταιριών, των λιμένων και των Ναυπηγοεπισκευαστικών - Εργοληπτικών και Ειδικών επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών στους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης ή διάλυσης και ανακύκλωσης πλοίων στη χώρα μας, προτείνεται η δημιουργία Έξυπνου Δικτύου Εξυπηρέτησης Πλοίων κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής τους ζωής, περιλαμβάνοντας την προσωρινή αγκυροβoλία, τον παροπλισμό έως την απόσυρσή τους».

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Media

Φ.Ν.Θ.: Παρουσίαση 3 ντοκιμαντέρ για Παγκόσμια Ημέρα Γης

Φ.Ν.Θ.: Παρουσίαση 3 ντοκιμαντέρ για Παγκόσμια Ημέρα Γης

Τρία νέα ντοκιμαντέρ φέρνει στις οθόνες μας το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με...

Αθλητικά

Εξώδικο ΠΣΑΤ προς Μαρκ Κλάτενμπεργκ για χρηματισμό δημοσιογράφων

Εξώδικο ΠΣΑΤ προς Μαρκ Κλάτενμπεργκ για χρηματισμό δημοσιογράφων

Εξώδικο απέστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) προς τον επικεφαλής της...

Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Βγαίνουν από τις δασικές εκτάσεις οι ασπάλαθοι και τα φρύγανα

ΥΠΕΝ: Βγαίνουν από τις δασικές εκτάσεις οι ασπάλαθοι…

Ομόφωνα γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.