Επιχειρήσεις

Orilina Properties: Η εταιρεία ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda

Με ανακοίνωση απαντάει η εταιρεία Orilina Properties ΑΕΕΑΠ στα δημοσιεύματα που θέλουν την εμπλοκή της εταιρείας στην αγορά μετοχών της εταιρείας Lamda Development.

 

Συγκεκριμένα η εταιρεία ξεκαθαρίζει: «Σε απάντηση των αναληθών, ανακριβών και προσβλητικών δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αφορούν τη δήθεν εμπλοκή της εταιρείας μας, στην αγορά μετοχών της εταιρείας Lamda Development, διευκρινίζονται, τα κάτωθι:

 

- Η εταιρεία Orilina Properties ΑΕΕΑΠ είναι ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, λειτουργεί δε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό τις διατάξεις του Ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας − Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις».

 

- Η εταιρεία ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda Development, ουδέποτε κατείχε, ή κατέχει μετοχές της εν λόγω εταιρείας.

 

- Το παρόν προσυπογράφεται απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι προσωπικά ούτε κατείχαν ούτε κατέχουν μετοχές της εταιρείας Lamda Development».


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή