Επιχειρήσεις

Πετρόπουλος: Μειωμένος κύκλος εργασιών - Αυξημένα καθαρά κέρδη

Στα 0,89 εκατ. ευρώ, από 0,87 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ» το α' εξάμηνο του 2020 ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε.

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου μειώθηκαν κατά 20,5% και ανήλθαν σε €45,50 εκ από €57,27 εκ στις 30.6.2109.

 

Πώς διαμορφώθηκαν τα κέρδη

 

Το EBIDTA του Ομίλου μειώθηκε κατά 12,3% και ανήλθε σε € 2,50εκ από € 2,85εκ στις 30.6.2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,30εκ σημειώνοντας μείωση 34,9%, έναντι €1,99εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 2,9% και ανήλθαν σε €0,89εκ έναντι €0,87εκ στις 30.6.2019.

 

Ανάκαμψη με την άρση του lockdown

 

Οι επιπτώσεις του Covid 19, συνεχίστηκαν και στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, αλλά μετά την άρση του lockdown στις αρχές Ιουνίου, παρατηρήθηκε ανάκαμψη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία.

 

Στα 23,52 εκατ. ευρώ ο τραπεζικός δανεισμός

 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 60,7% στα 23,52 εκατ. ευρώ από 14,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 3,6% και ανήλθε σε 6,11 εκατ. ευρώ από 5,90 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 99% στα 17,40 εκατ. ευρώ στις 30.6.2020 από 8,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019.

 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2020 ήταν 57%.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή