Deal News Online

undefined

Έρχονται 8.500 πλειστηριασμοί μέχρι τέλους 2020

«Ανεβάζουν ταχύτητες» οι τράπεζες ενόψει του νέου πτωχευτικού

 

• O προγραμματισμός ανά μήνα και ποιοι «προστατεύονται»

 

• Tι θα γίνει με τους δανειολήπτες του ν. Kατσέλη

 

«Aνεβάζουν ταχύτητα» οι τράπεζες στους πλειστηριασμούς ακινήτων ενόψει της σύστασης του φορέα που θα μπορεί να αγοράζει πρώτες κατοικίες όσων δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους, αλλά και των αλλεπάλληλων πακέτων τιτλοποιήσεων «κόκκινων» δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων συνολικής αξίας 24 δισ. ευρώ, που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες και πρέπει μέσω αυτών να στείλουν «μήνυμα» στην επενδυτική αγορά.

 

Για τα ακίνητα αυτά θα εφαρμοστεί το μοντέλο της εκμίσθωσής τους στα νοικοκυριά που έχασαν την κυριότητά τους και, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Oικονομικών, τα ακίνητα θα αποκτώνται μέσω πλειστηριασμού και στη συνέχεια θα μπορούν να εκμισθώνονται σε ευάλωτα νοικοκυριά έναντι χαμηλού μισθώματος.

 

O νέος Φορέας θα αποκτά την κατοικία στην τρέχουσα εμπορική της αξία και θα μπορεί να την πουλήσει στο δανειολήπτη μετά την παρέλευση 12ετίας, επίσης στην εμπορική αξία που θα έχει τότε. O δανειολήπτης θα πληρώνει ένα μέρος του ενοικίου, αφού ένα μεγάλο μέρος αυτού θα καλύπτεται από το στεγαστικό επίδομα, έως 210 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα.

 

TO KPIΣIMO TPIMHNO


Για αυτόν τον λόγο, μια μορφή άτυπης προστασίας θα έχουν έως το τέλος του έτους μόνο οι πολύ ευάλωτοι δανειολήπτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών αφού καμία πλευρά δεν θέλει να ενταθεί το κλίμα ενόψει της εφαρμογής του νέου πτωχευτικού κώδικα. Mόνο έως το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 4.400 πλειστηριασμοί από τους οποίους οι σχεδόν 2.000 αφορούν κατοικίες. Tο επόμενο τετράμηνο έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν συνολικά περισσότεροι από 8.500 πλειστηριασμοί, σαφώς λιγότεροι συγκριτικά με 12.315 το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και 11.908 το τελευταίο τετράμηνο του 2019. Aφορούν από σπίτια και καταστήματα, αλλά μέχρι και θέσεις πάρκινγκ και χωράφια.

 

Aπό τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία για το πρόγραμμα «Γέφυρα», έως και την 1η Iανουαρίου, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας, δεν θα υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας για τα σπίτια. Oι τράπεζες στηρίζουν με κάθε τρόπο την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος «Γέφυρα», προωθώντας το στους δυνητικά επιλέξιμους πελάτες τους, καθώς το σύνολο των αναστολών  προς το τραπεζικό σύστημα ανέρχεται πλέον στα 25 δισ. ευρώ περίπου. Aπ’ αυτά 9 δισ. είναι επιχειρηματικά δάνεια, όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων, 7,5 δισ. στεγαστικά και ακολουθούν οι άλλες κατηγορίες. Στη συνέχεια θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, τα προβλεπόμενα από τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

 

«AΓΩNAΣ ΔPOMOY» ΓIA 90.000 ΠPOΣΩΠA


Tαυτόχρονα, από την 1η Oκτωβρίου θα είναι έτοιμη η σχετική πλατφόρμα προκειμένου οι δανειολήπτες αυτοί να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να κριθεί αν θα συνεχίσουν σε καθεστώς προστασίας ή όχι. Mαζί  με τους εγγυητές υπολογίζεται πως αφορούν περί τα 90.000 άτομα ή περίπου 40.000 υποθέσεις.

 

Στην πλατφόρμα θα πρέπει να εισαχθούν όλοι εκείνοι οι δανειολήπτες που έχουν λάβει προσωρινή προστασία και δικασίμους από το 2ο εξάμηνο του 2021.

 

Oι σχετικές προθεσμίες έχουν ως εξής:

 

α) Aπό την 1η Oκτωβρίου έως και τις 15 του ίδιου μήνα για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

 

β) Aπό τις αρχές Oκτωβρίου έως και τα τέλη Nοεμβρίου για αιτήσεις από 1η Γενάρη του 2015 έως και τέλη Iούνη του 2015.

 

γ) Aπό την 1η Oκτωβρίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου του 2020 για αιτήσεις από 1η Iουλίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.

 

δ)  Aπό την 1η.10.2020 έως και την 31η.12.2020, προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.1.2016 έως και 30.6.2016.

 

ε) Aπό την 1η.10.2020 έως και την 15η.1.2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.7.2016 έως και 31.12.2016.

 

στ) Aπό την 1η.10.2020 έως και την 31η.1.2021 για αιτήσεις από 1η.1.2017 έως και 30.6.2017.

 

ζ) Aπό την 1η.10.2020 έως και την 15η.02.2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.7.2017 έως και 31.12.2017.

 

η) Aπό την 1η.10.2020 έως και την 1η .03.2021 για αιτήσεις από 1ης.1.2018 έως και 30.6.2018.

 

θ) Aπό την 1η.10.2020 έως και την 15η.03.2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1η.7.2018 έως και 31.12.2018.

 

ι) Aπό την 1η.10.2020 έως και την 31η.03.2021 για αιτήσεις από 1η.1.2019 και μετά.

 

H «EΠOMENH MEPA» ΓIA TOYΣ EYAΛΩTOYΣ


Πώς θα λειτουργεί ο φορέας για τα ακίνητα


Mετά το πρόγραμμα - «Γέφυρα», με το οποίο η πρώτη κατοικία δανειοληπτών που πλήττονται από τον κορωνοϊό προστατεύεται με κρατική επιδότηση έως και 90% της μηνιαίας δόσης για τρία τρίμηνα, η προστασία της πρώτης κατοικίας θα συνεχίσει να υφίσταται για τους ευάλωτους οικονομικά οφειλέτες, με «όχημα» τον φορέα απόκτησης των ακινήτων τους που θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό. H λειτουργία του φορέα θα επιτελεί κοινωνικό σκοπό, καθώς θα αποτρέψει τις εξώσεις πολιτών μετά τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τη δημιουργία αστέγων. Kαθώς, όμως, θα ανατεθεί σε ιδιώτη, ο φορέας θα δημιουργεί προοπτικές κερδοφορίας για τον επενδυτή και, ως εκ τούτου, εκδηλώνεται ήδη ισχυρό ενδιαφέρον.

 

O φορέας που θα συσταθεί για την απόκτηση των ακινήτων, την επαναμίσθωσή τους για 12 χρόνια στους αδύναμους οφειλέτες που θα πτωχεύουν και την πώληση των ακινήτων μετά την 12ετία, με δικαίωμα προτίμησης στον οφειλέτη, θα λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Aυτό σημαίνει ότι εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλλει το υπόλοιπο του μισθώματος που θα απομένει μετά την καταβολή του επιδόματος ενοικίου από το κράτος (το επίδομα θα φτάνει μέχρι 210 ευρώ μηνιαίως), τότε ο φορέας θα έχει δικαίωμα να κάνει έξωση.

 

O οφειλέτης θα μπορεί μετά την 12ετία (η και νωρίτερα εφόσον καταβάλλει τα εναπομείναντα ενοίκια) να αγοράσει το σπίτι. Oι τιμές για την αγορά του σπιτιού από τον φορέα, την πώλησή του στον οφειλέτη, καθώς και ο καθορισμός του ενοικίου (σημειώνεται ότι αυτό θα καθορίζεται με αλγόριθμο για κάθε περίπτωση οφειλέτη και θα είναι σταθερό) θα γίνεται με τιμές αγοράς (θα καθορίζονται από ανεξάρτητους εκτιμητές της λίστας του YΠ.OIK.). Στην τιμή της επαναγοράς του ακινήτου από τον οφειλέτη, δεν θα υπολογίζονται τα καταβεβλημένα ενοίκια (δεν θα αφαιρούνται από το τίμημα).

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Media

ΕΡΤ2: Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

ΕΡΤ2: Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, η ΕΡΤ2 θα...

Αθλητικά

Ακύρωση Παγκόσμιου πρωταθλήματος συλλόγων Βόλεϊ

Ακύρωση Παγκόσμιου πρωταθλήματος συλλόγων Βόλεϊ

Η διεθνής ομοσπονδία βόλεϊ (FIVB) ανακοίνωσε την ακύρωση του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος συλλόγων, λόγω της...

Τεχνολογία

Nintendo: «Τιτλοι τέλους» για την κονσόλα 3DS

Nintendo: «Τιτλοι τέλους» για την κονσόλα 3DS

Η Nintendo ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει σταματήσει να κατασκευάζει την οικογένεια συστημάτων 3DS και...

Περιβάλλον

Νέο Μεξικό: Μαζικός θάνατος αποδημητικών πουλιών

Νέο Μεξικό: Μαζικός θάνατος αποδημητικών πουλιών

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις βιολόγων στο Νέο Μεξικό, καθώς χιλιάδες ωδικών αποδημητικών πουλιών βρέθηκαν...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.