Τουρισμός

Εκσυγχρονισμός του σπήλαιου Αλιστράτης

Την συμμετοχή της στην υλοποίηση του έργου με τίτλο "Modernization, promotion and exploitation of caves'' και ακρωνύμιο My Caves στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020 αποφάσισε η Επιχείρηση Διαχείρισης Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε.

 

Το έργο My Caves προσπαθεί να βελτιώσει το ενδιαφέρον για την επίσκεψη των σπηλαίων μέσω της εφαρμογής πρωτοποριακών καινοτόμων και σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών για τη διάδοση των αποκτώμενων γνώσεων που θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη διατήρηση των σπηλαίων.

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η Επιχείρηση Διαχείρισης Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την υλοποίηση της δράσης για παροχή υπηρεσών κατασκευής ρομποτικού τουριστικού συστήματος προστασίας και οδηγών ερμηνείας και πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας και εικονικής περιήγησης στο σπήλαιο.

 

Το έργου My Caves έχει ως γενικό στόχο να ενισχύσει τον σπηλαιολογικό τουρισμό της διασυνοριακής περιοχής. Ο σπηλαιολογικός τουρισμός είναι μία επιλεκτική μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, ενώ η ζήτηση για σπηλαιολογικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και μικρή επισκεψιμότητα. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για την βουλγαρική πλευρά.

 

Σημειώνεται ότι το σπήλαιο Αλιστράτης, επισκέψιμο από το 1998, είναι από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης και κάθε χρόνο δέχεται μεγάλο όγκο επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


επιστροφή στην αρχή