Επιχειρήσεις

Euromedica: Υπέρ του σχεδίου εξυγίανσης το 68% των πιστωτών

Εκδικάστηκε σήμερα η αίτηση υπαγωγής της Euromedica στα άρθρα 106β-δ του πτωχευτικού κώδικα, η οποία συμπεριλαμβάνει σχέδιο προσυμφωνημένης από τους πιστωτές εξυγίανσης της εταιρείας.

 

Το 68,1% των πιστωτών της τάσεται υπερ του σχεδίου εξυγίανσης της  Euromedica,  το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων της καθώς και πολυεθνικοί προμηθευτές της. Το σχέδιο προβλέπει την εξυγίανση της υπερδανεισμένης Euromedica με μερική αποπληρωμή υποχρεώσεων και δέσμευση κάλυψης των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εκτιμάται ότι το ποσό που θα διατεθεί για ενδιάμεση χρηματοδότηση θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ.

 

Ταυτόχρονα, προβλέπεται διασφάλιση του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, αλλά και σημαντικές επενδύσεις 22 εκατ. ευρώ, το πρώτο έτος μετά την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης, για αναβάθμιση εξοπλισμού και επέκταση του δικτύου διαγωνιστικών κέντρων και κλινικών.

 

Παρέμβαση υπέρ της αποδοχής του αιτήματος εξυγίανσης διενήργησαν οι Πειραιώς, Intrum Hellas καθώς και η Healthcare Investors που ελέγχεται από τη Farallon, ενώ από την οικογένεια Λιακουνάκου, που αντιτίθεται στο αίτημα εξυγίανσης, παρ' ότι είχε δηλωθεί ως μάρτυρας ο κ. Νίκος Λιακουνάκος, τελικώς δεν κατέθεσε.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή