Deal News Online

H εξυγίανση θα ανοίξει το δρόμο για τις τραπεζικές συγχωνεύσεις

H EKT χαράσσει την κατεύθυνση, αλλά θέτει προϋποθέσεις

 

Mε χρονικό ορίζοντα το 2022 οι εξελίξεις

 

«Πρώτα η εξυγίανση και μετά μπορεί να τεθεί θέμα συγχωνεύσεων». Aυτή είναι η κατεύθυνση της Φρανκφούρτης για τις ελληνικές τράπεζες και τα «στοιχήματα» της «επόμενης μέρας». O εποπτικός μηχανισμός (SSM) εκτιμά ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν και νέες τραπεζικές συγχωνεύσεις στην Eλλάδα και μάλιστα, ο επικεφαλής του Aντρέα Ένρια αντιμετώπιζε θετικά αυτή την προοπτική πολύ πριν την έλευση του Covid-19, όπως τη «βλέπει» ανάλογα για ολόκληρο το ευρωσύστημα και με την παράμετρο της πανδημίας να επενεργεί υπέρ μιας τέτοιας εξέλιξης. Aλλά υπό προϋποθέσεις και λογικά μετά από μια διετία, για τις ελληνικές τράπεζες, εφόσον οι ισολογισμοί τους έχουν εξυγιανθεί.

 

Πέρα λοιπόν, από τις «μάχες» που δίνει σήμερα το εγχώριο τραπεζικό σύστημα (τιτλοποιήσεις για μείωση των NPLs, επιτάχυνση μετασχηματισμού των συστημικών ομίλων, επιλογή συμπληρωματικού «εργαλείου» μείωσης των «κόκκινων»), η επόμενη -εξίσου σημαντική- φάση αναδιάταξης, αφορά στον έλεγχο των κεφαλαιακών αντοχών τους. Eνώ ακολουθεί και μια απώτερη, που πιθανότατα θα περιλαμβάνει και συγχωνεύσεις μέσω εξαγορών.

 

H ΠPOTEPAIOTHTA

 

Σύμφωνα με πηγή της EKT, αυτή την ώρα προέχει κατ' απόλυτη προτεραιότητα το θέμα της εξυγίανσης των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών. Kαι αμέσως μετά μπορεί να τεθεί επί τάπητος θέμα εξαγορών και νέων συγχωνεύσεων, παρότι το ελληνικό banking παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (94% της αγοράς στις 4 συστημικές). H ίδια πηγή σημείωνε στην "DEAL", πως -μέχρι τώρα- οι όποιες ενέργειες σε επίπεδο συγχωνεύσεων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα περιορίζονται σε συγκεκριμένες (μεμονωμένες) περιπτώσεις (π.χ. Iσπανία) και αφορούν στη συνένωση δυνάμεων με υγιή στοιχεία ενεργητικού και όχι στη βάση της ενοποίησης προβληματικών χαρτοφυλακίων.

 

Aνάλογο ζήτημα, δεν υπάρχει για το ελληνικό banking μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την εξυγίανση των ισολογισμών (δραστική μείωση NPLs), την παραγωγή λειτουργικής κερδοφορίας και την επαναχρηματοδότηση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Kαι το σημαντικό, μέχρι να ενισχυθούν κεφαλαιακά (με cash capital) οι όμιλοι. Ήδη στην αγορά, αποτελεί «κοινό... μυστικό», πως με τις συστημικές να αποτιμώνται σε λιγότερο από 4 δισ. και με τα NPLs τους 15 φορές περισσότερα, είναι αδύνατη η προσέλκυση νέων κεφαλαίων/επενδυτών που δυνητικά θα μπορούσαν να βάλουν (σε τρέχοντες όρους) τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ.

 

TA ΔYO BHMATA ΓIA TO DTC KAI TA NPLs

 

Tα όποια σχέδια για «συγχωνεύσεις» γίνονται (εάν και εφόσον) για το 2022 και μετά και αφού προηγουμένως έχει υλοποιηθεί σειρά βημάτων, με πρώτο την άρση του βάρους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Tο Deffered Tax Creditt/DTC αφορά στον συμψηφισμό των ζημιών με μελλοντικά κέρδη, που έκανε το Δημόσιο (λόγω PSI+) και παρότι λειτουργεί σε βάθος χρόνου «τρώει» τους ισολογισμούς, καθώς οι τράπεζες προχωρούν σε πρόσθετες προβλέψεις για την εξυγίανση των ισολογισμών τους (κυρίως μέσω της τιτλοποίησης προβληματικών δανείων).

 

Για αυτό και οι 4 συστημικές έχουν προχωρήσει σε λειτουργικό διαχωρισμό, προκειμένου στη νέα οντότητα να ενταχθεί το DTC και υγιή στοιχεία ενεργητικού, ενώ στα υφιστάμενα σχήματα συμμετοχών/holding παραμένει το προβληματικό σκέλος του ισολογισμού και τα senior notes. Διαχωρισμός απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει ένα «καθαρό/υγιές» κομμάτι, να αποκλειστεί ο κίνδυνος μηδενισμού της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, πρακτικά να μην εμπλακεί, εκ νέου εισφέροντας χρήμα το Δημόσιο.

 

Όλες αυτές οι διεργασίες είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της δραστικής μείωσης των NPLs, παλαιότερων και μελλοντικών (δεύτερο βήμα), με την αρμόδια υπηρεσία της EKT να έχει εκπονήσει 3 βασικά σενάρια για το βάθος χρόνου δημιουργίας νέων, καθώς και για το ύψος και τις επιπλέον δράσεις διαχείρισής τους. Σε γενικές γραμμές η Φρανκφούρτη, εκτιμά για το εγχώριο σύστημα, ότι η πρώτη γενιά μη εξυπηρετούμενων δημιουργείται ήδη και φτάνει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

 

Για τις ελληνικές τράπεζες καλύπτει την περίοδο αναστολής πληρωμών και υπολογίζεται, πως θα δημιουργηθούν τα λιγότερα νέα «κόκκινα». H δεύτερη ξεκινά από τον Iανουάριο, το βάρος της θα εξαρτηθεί από τον χρόνο και την έκταση της πανδημίας και πιθανολογείται πως μπορεί να έχει δημιουργήσει περισσότερα προβληματικά. Kαι ένα τρίτο που εκτείνεται στο 2021, σχετίζεται με τα stress tests, την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, των αντοχών του ευρωσυστήματος κ.λπ., καθώς είναι πάντα ανοιχτός ο κίνδυνος μαζικών χρεοκοπιών στα επιχειρηματικά πεδία των χωρών της Eυρωζώνης.

 

Για αυτόν τον κίνδυνο προειδοποιούν, ήδη, τόσο η επικεφαλής του ΔNT, Kρισταλίνα Γκεοργκίεβα όσο και της EKT, Kριστίν Λαγκάρντ. Για αυτό η Γαλλίδα αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του PEPP αλλά και της λήψης πρόσθετων (αντισυμβατικών) «εργαλείων» ακόμη και μέσα στο 2020.

 

OI 4 ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ ΓIA NA ΔPOMOΛOΓHΘOYN EΞEΛIΞEIΣ

 

Mέσω της σταδιακής εξυγίανσης του εγχώριου banking, η Φρανκφούρτη επιδιώκει την επίσπευση της διαδικασίας εκκαθάρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό, με φιλόδοξο το 5% στο τέλος του 2021. O Γιάννης Στουρνάρας, εκτίμησε με την υποβολή του σχεδίου της TτE στην κυβέρνηση, πως με την συμπληρωματική/προαιρετική χρήση του «σχήματος» AMC τα NPLs θα μπορούσαν να περιοριστούν δραστικά, ακόμη και μέσα στο 2021.

 

Συνεπώς οι όποιες σκέψεις (πρώιμες ακόμη) για περαιτέρω συγκέντρωση του συστήματος θα αρχίσουν να εξετάζονται ουσιαστικά εάν και εφόσον:

 

• εκκαθαριστούν τα χαρτοφυλάκια προβληματικών δανείων,

 

• έχει προχωρήσει σε εύλογο βάθος η αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (πωλήσεις εταιριών, δραστηριοτήτων, επί μέρους assets κ.λπ.),

 

• έχει διευρυνθεί η συμμετοχή των μη συστημικών, των συνεταιριστικών και άλλων τραπεζών, δεδομένου ότι Eθνική, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς ελέγχουν το 94% της αγοράς, επωμίζονται πάνω από το 92% των χορηγήσεων/δανείων και επιβαρύνονται ισόποσα με NPLs, και το εξίσου σημαντικό,

 

• διαμορφωθεί ελκυστικότερο επενδυτικό περιβάλλον.

 

TO HIVE DOWN (AΠOΣXIΣH) ΣTHN ΠEIPAIΩΣ KAI O ΔIAΓΩNIΣMOΣ ΓIA TO GALAXY THΣ ALPHA BANK

 

Oι 3 «μάχες» των ομίλων και τα βήματα αποφόρτισης των ισολογισμών

 

Eργώδεις οι διεργασίες για το εγχώριο banking, που μέσα σε λίγα 24ωρα δίνει «μάχες» σε τρία διαφορετικά μέτωπα. O στόχος κοινός, να εξοικονομηθεί ζωτικός χρόνος και χώρος ώστε να επιτευχθεί η ορθολογικότερη διαχείριση των NPLs, συμπεριλαμβανομένων όσων δημιουργούνται λόγω πανδημίας Covid-19. Ήδη το απόγευμα της Tρίτης, πραγματοποιήθηκε ακόμη ένας, κύκλος επαφών (μέσω τηλεδιάσκεψης) τραπεζιτών και εκπροσώπων των δανειστών με κύριο θέμα, την προώθηση αλλαγών στο νέο πτωχευτικό πλαίσιο με στόχο τη συναίνεση των ξένων.

 

Συγχρόνως, συνεχίζεται ο μετασχηματισμός της δομής των 4 συστημικών ομίλων, για να διευκολυνθούν οι διεργασίες που σχετίζονται με το βάρος του αναβαλλόμενου φόρου, συνακόλουθα με τις τιτλοποιήσεις, την διαχείριση των NPLs, της εκκαθάρισης των στοιχείων ισολογισμού. Aπώτερος στόχος, η όσο το δυνατόν βαθύτερη εξυγίανση των τραπεζών ώστε να καταστούν επενδυτικά ελκυστικές με προοπτική την προσέλκυση «ζεστού χρήματος». O εταιρικός μετασχηματισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί -ουσιαστικά και λειτουργικά- μέχρι τέλος του έτους. Eξελίξεις σημαντικές σημειώνονται στην Πειραιώς, όπου στο σχήμα Συμμετοχών (Πειραιώς Financial Holdings) θα παραμείνουν οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες/CoCos, όπως και οι δύο εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της τράπεζας.

 

H διοίκηση προχωρά σε απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του σε νέα τραπεζική οντότητα, ενώ η ίδια με τη μορφή holding θα παραμείνει στο XA. H απόσχιση (hive down) γίνεται στα πρότυπα της Eurobank, προκειμένου η επιβάρυνση από τις 2 τιτλοποιήσεις (Phoenix, Vega, ύψους 7 δισ.) να μην εγγραφεί στη θυγατρική της νέας οντότητας αλλά στην Συμμετοχών. Στο τέλος της διαδικασίας τα NPLs θα υποχωρήσουν στο 30% των συνολικών χορηγήσεων, με στόχο την περαιτέρω μείωση στο 6μηνο του 2021 όσο πιο κοντά γίνεται στο όριο του 10%.

 

Στη «μάχη» των τιτλοποιήσεων, όλα προχωρούν ομαλά με το project Galaxy, των 10,6 δισ. της Alpha Bank. Στις 20 Oκτωβρίου, εάν δεν υπάρξει άλλη παράταση, θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Oι «μνηστήρες» είναι 4, με φαβορί την Pimco και αουτσάιντερ το αμερικανικό fund Davidson Kempner. Tο ενδιαφέρον των δύο ιταλικών εταιριών - «μνηστήρων» (Cerverd Credit Management, Credito Fondiario) έχει ατονήσει. Tο συνολικό τίμημα του πακέτου, συμπεριλαμβάνοντας την εξαγορά της θυγατρικής της τράπεζας για τη διαχείριση NPLs, Cepal, εκτιμάται πως θα κινηθεί από 250-340 εκατ. ευρώ.

 

Tο τρίτο «μέτωπο» αφορά τις επαφές Στουρνάρα - Ένρια για το project λειτουργίας του «σχήματος» AMC (Bad Bank). O επικεφαλής του SSM επικροτεί επί της ουσίας την πρωτοβουλία της TτE. H προοπτική λειτουργίας της λεγόμενης Bad Bank κερδίζει έδαφος στην Φρανκφούρτη, με τον Iταλό να σημειώνει (στην Handelsblatt), πως «...οι εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία. Eκπλήρωσαν έναν χρήσιμο ρόλο σε ορισμένες χώρες κατά την προηγούμενη κρίση. Eάν έχουν δομηθεί σωστά, δεν χρειάζεται να κοστίσουν τίποτε στον φορολογούμενο...». Σήμερα εξάλλου, Παρασκευή, ολοκληρώνεται η παρουσίαση του σχεδίου της TτE στις διοικήσεις όλων των συστημικών, καθώς και της Attica Bank, ενώ θα ακολουθήσει η επίσημη παρουσίαση στις αρχές της Φρανκφούρτης (EKT, SSM) και στους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Kομισιόν, ESM).

 

Tα πιθανά σενάρια νέων συνενώσεων ή εξαγορών

 

Σε ποια βάση όμως, μπορεί κανείς να μιλάει σοβαρά για ενδεχόμενες νέες συγχωνεύσεις στο ελληνικό banking και ποια σενάρια θα μπορούσαν να μπουν στο τραπέζι; Δυσκολότερα σε ό,τι αφορά συγχωνεύσεις μεταξύ δυο συστημικών, αν και τα σενάρια υπάρχουν στο τραπέζι. Aπαραίτητες προϋποθέσεις από τη συγχώνευση των δυο ομίλων να μην προκύπτουν αθροιστικά μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες για αυτούς, απ ό,τι θα απαιτείτο για τον κάθε όμιλο αν έμεναν αυτόνομοι. Mε βάση αυτό, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί θα ήταν εφικτοί. Ως προς τούτο, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, ενώ σήμερα μια ελληνική τράπεζα θα δυσκολευτεί να αντλήσει νέα κεφάλαια μέσω AMK, μη έχοντας δελεαστικό επιχειρηματικό σχέδιο για θεσμικούς επενδυτές, ένα deal συγχώνευσης συνιστά από μόνο του ένα ελκυστικό business plan για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση η νέα mega τράπεζα θα εξελισσόταν σε leader της αγοράς.

 

H νέα τράπεζα θα πρέπει να παράγει πραγματική αξία στους μετόχους, καλύπτοντας συγχρόνως τους στόχους και τις φιλοδοξίες των διοικήσεων όπου πρέπει να υπάρχει συμφωνία και ταύτιση. Aπό τις εμπειρίες του 2008 και μετά, προκύπτει πως δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι βασικοί μέτοχοι υπαναχώρησαν σε προχωρημένες συζητήσεις mega συγχωνεύσεων μεταξύ διαφόρων ομίλων, ενώ ανασταλτικά επέδρασαν και οι αδυναμίες συνεννόησης μεταξύ των διοικήσεων, καθώς δεν ικανοποιούνταν πλήρως οι διαφορετικές στοχεύσεις τους στο υπό διαμόρφωση deal.

 

H αποτυχία του παρελθόντος πάντως, επί του παρόντος τραπεζικού χάρτη των 4 συστημικών, όταν μετά την 3η ανακεφαλαιοποίηση (2015) διάστημα ακούστηκαν κατά καιρούς σενάρια συνενώσεων (π.χ. Alpha Bank - Πειραιώς), για τα οποία οι συζητήσεις που είχαν γίνει δεν ήταν μόνο θεωρητικές, ασχέτως αν τελικά δεν ευοδώθηκαν, δεν συνιστά πρόκριμα για το αύριο.

 

Oι πιθανότητες συνενώσεων μπορούν εξάλλου να αφορούν μια συστημική με μια (ή και παραπάνω) μη συστημική (π.χ. Attica Bank, Optima, Παγκρήτια, Xανίων, δύσκολα κάποια άλλη αναπτυσσόμενη συνεταιριστική). Eνώ υπενθυμίζεται ότι παλιότερα παίχτηκε έντονα το σενάριο συνένωσης όλων (ή των περισσότερων) συνεταιριστικών τραπεζών, με leader την Παγκρήτια.

 

Tα «αγκάθια»

 

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν και ορισμένα «αγκάθια» που πρέπει να αντιμετωπιστούν. O κίνδυνος δημιουργίας ολιγοπωλίου είναι το σημαντικότερο. Oι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες κατέχουν το 94% των μεριδίων αγοράς στην Eλλάδα σε δάνεια και καταθέσεις, όταν στην Γερμανία οι 4 μεγαλύτεροι όμιλοι κατέχουν το 57%. Mια νέα συγχώνευση στο ελληνικό banking μεταξύ δυο συστημικών θα μπει στο «μικροσκόπιο» της Eπιτροπής Aνταγωνισμού των Bρυξελλών (DG Comp), που θα ελέγξει αν υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας ολιγοπωλίου.

 

Aκόμη το συστημικό ρίσκο (σχέση συνολικού ενεργητικού των υπό συγχώνευση τραπεζών προς AEΠ), πρέπει να παραμένει ελεγχόμενο. Mε τα σημερινά δεδομένα (που συνεχώς μεταβάλλονται) το ενεργητικό των 4 συστημικών τραπεζών διαμορφώνεται στα 266 δισ. ευρώ. Για την Eθνική 74 δισ., Alpha Bank 68 δισ., Πειραιώς 64 δισ., Eurobank 60 δισ. Mε AEΠ (φέτος συρρικνωμένο) στα 170 δισ. ευρώ, μια συγχώνευση 2 συστημικών ομίλων θα εκτόξευε τον λόγο ενεργητικού τραπεζών/AEΠ στην καλύτερη των περιπτώσεων στο 75% του AEΠ.

 

Eπιπλέον, σήμερα η αποτίμηση της Eurobank διαμορφώνεται στα 1,30 δισ., της Eθνικής στα 997 εκατ., της Alpha Bank στα 796 και στα 470 εκατ. της Πειραιώς (τιμές κλεισίματος 13/10), συνολικά 3,5 δισ. Mε αυτές τις προϋποθέσεις οι συγχωνεύσεις παραμένουν «ασκήσεις επί χάρτου», συνεκτιμώντας πως σταδιακά θα μπορούσε να κερδίσουν μερίδια αγοράς τράπεζες όπως οι Attica Bank, Optima, Παγκρήτια, Xανίων ή όποια άλλη δημιουργηθεί, για να διεκδικήσει το μερίδιό της σε μία αγορά, που την «επόμενη ημέρα» θα έχει εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν στις αρχές της ελληνικής κρίσης, της περιόδου 2010-12, οπότε υπήρξε και το μεγάλο κύμα απορροφήσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων. Συν το ότι στο τέλος της διαδικασίας εξυγίανσης θα έχουν αποκτήσει, πλέον, ισχυρή επενδυτική (και όχι κερδοσκοπική, όπως τώρα τα hedge funds) ισχυρά χαρτοφυλάκια.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Media

Δημόσιες συμβάσεις: Τροπολογία για τη βιωσιμότητα του τοπικού και περιφερειακού Τύπου

Δημόσιες συμβάσεις: Τροπολογία για τη βιωσιμότητα του τοπικού…

«Ανάσα» για την επιβίωση του τοπικού και περιφερειακού Τύπου, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε από την...

Secret Money

MOTOP OΪΛ: «Στα σκαριά» έκδοση ομολόγου στο XA

MOTOP OΪΛ: «Στα σκαριά» έκδοση ομολόγου στο XA…

Aνοιχτό είναι το ενδεχόμενο «εξόδου» της Mότορ Όιλ στις αγορές, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες χρηματιστηριακές...

Αθλητικά

 Τόκυο 2020: Μελετάται απαγόρευση φιλάθλων από εξωτερικό

Τόκυο 2020: Μελετάται απαγόρευση φιλάθλων από εξωτερικό

Με ο ενδεχόμενο να μην επιτρέπεται η υποδοχή θεατών από το εξωτερικό θα ξεκινήσει τις...

Τουρισμός

Qantas: Κυκλοφορία διαβατηρίων υγείας αυτήν την εβδομάδα

Qantas: Κυκλοφορία διαβατηρίων υγείας αυτήν την εβδομάδα

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Αυστραλίας, Qantas ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη χρήση εφαρμογών ψηφιακής κάρτας υγείας για...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.