Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Καθαρά έσοδα προ εισφορών 898,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν σε 898,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση και στο γ' τρίμηνο στα 391 εκατ. ευρώ ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τείνοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή κανονικότητα.

 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 31,9% στα 207,6 εκατ. ευρώ με μείωση 27,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA γ' τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 1,5%, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων και της αυξημένης συνεισφοράς της Kaizen Gaming.

 

Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν στα 73,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 47,9% ή μειωμένα κατά 38,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων κονδυλίων και στα δύο έτη. Στο γ' τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 52,8 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,3%.

 

Ο ΟΠΑΠ εμφάνισε ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 555,7 εκατ. ευρώ και δείκτη καθαρού δανεισμού/LTM EBITDA στο 1.7x με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων, και την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία.

 

Όπως δήλωσε ο Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ: "Τα αποτελέσματά μας για το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταδεικνύουν την ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα μας εν μέσω δύσκολων συγκυριών και να επιτύχουμε υγιή αποτελέσματα με την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ πλησίασαν τα περυσινά επίπεδα, χάριν στην αυξημένη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού κατά το τρίτο τρίμηνο και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και των VLTs, που αντιστάθμισαν την πτώση στα αριθμοπαιχνίδια, τα Σκρατς & Λαχεία. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια μας να αντλήσουμε κεφάλαια από τις αγορές ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, γεγονός που ανέδειξε την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την εταιρεία και ενίσχυσε τη ρευστότητα μας. Στο μέλλον, εν μέσω του ασταθούς περιβάλλοντος της πανδημίας και του δεύτερου lockdown, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην προστασία και την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των κοινωνικών εταίρων μας, στη διαφύλαξη της υγιούς οικονομικής θέσης μας και στην ενίσχυση των προϊόντων μας. Παραμένουμε σίγουροι για την ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις και να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα".


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή