Deal News Online

undefined

Ύφεση, ανεργία και μείωση ελλείμματος στον προϋπολογισμό

Εκτίναξη της ανεργίας στο 17,1%, ύφεση που αγγίζει το 2,8% και ταυτόχρονη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 5,4% του ΑΕΠ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2012, ο οποίος κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

 

Σύμφωνα με την έκθεση, το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζεται το 2012 λιγότερο ευνοϊκό από ότι αρχικά αναμενόταν. Οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να είναι μεγάλες, για τις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες οι προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζονται σήμερα λιγότερο αισιόδοξες απ' ότι 6 μήνες πριν, ενώ η κρίση χρέους αφορά όλο και περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες.

 

Ανάπτυξη

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνει αρνητικός και το 2012 (-2,8%), λόγω της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής και της μεγαλύτερης ύφεσης του 2011. Η μείωση και του ΑΕΠ του 2012 αναμένεται να προέλθει από την εγχώρια ζήτηση, η συμβολή της οποίας προβλέπεται στις -5,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη του 4%, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της αύξησης της ανεργίας.

 

Αντίθετα, η συμβολή του εξωτερικού τομέα αναμένεται θετική (συμβολή 2,4 ποσοστιαίες μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ), με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 6,4% και τις εισαγωγές (σταθερές τιμές) να μειώνονται κατά 2,8%.

 

Ανεργία

 

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2012, στο 17,1% του εργατικού δυναμικού (σε εθνικολογιστική βάση), λόγω της συνέχισης της ύφεσης της οικονομίας που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση και της απασχόλησης κατά 2,0%.

 

Πληθωρισμός

 

Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το 2012 επηρεαζόμενος κυρίως από την χαμηλή εγχώρια ζήτηση και τις διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών. Η αύξηση του εν. ΔΤΚ το 2012 εκτιμάται στο 0,6%.

 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός του 2012, όπως κατατίθεται, ενσωματώνει την αρχική εκτίμηση για τις θετικές επιπτώσεις που προβλέπεται να έχει η εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης/27ης Οκτωβρίου στη μείωση του δημόσιου χρέους, άρα και στη μείωση του κόστους της ετήσιας εξυπηρέτησής του.

 

Έλλειμμα

 

Όσον αφορά στο έλλειμμα, αυτό αναμένεται να υποχωρήσει στο 5,4% του ΑΕΠ από 9% φέτος. Η μείωσή του οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη συμφωνία απομείωσης της αξίας των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές της χώρας καθώς και στην απόδοση των μέτρων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

 

Έτσι, το έλλειμμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 11,427 δισ. ευρώ έναντι 19,683 δισ. ευρώ φέτος.

 

Πρωτογενές πλεόνασμα

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα (το έλλειμμα μείον τα χρεολύσια και τους τόκους) που είναι βασικός στόχος του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. Έτσι το 2012 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,180 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 1% του ΑΕΠ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 4,583 δισ. ευρώ φέτος (2,1% του ΑΕΠ).

 

Δημόσιο χρέος

 

Ο προϋπολογισμός προβλέπει και μεγάλη μείωση στο δημόσιο χρέος, το οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 145,5% του ΑΕΠ έναντι 161,7% φέτος αντιστρέφοντας την μέχρι τώρα ανοδική του πορεία. Έτσι το δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέλθει στα 309,300 δισ. ευρώ έναντι 352,050 δισ. ευρώ φέτος. Αξιοσημείωτη πτώση προβλέπεται και στις δαπάνες για τόκους κατά 3,630 δισ. ευρώ οι οποίες το 2012 θα διαμορφωθούν στα 12,750 δισ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα το 2012 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,599 δισ. ευρώ ή κατά 7,1% και να ανέλθουν σε 53,301 δισ. ευρώ έναντι 49,702 δισ. ευρώ φέτος.

 

Η μείωση στο ύψος των τόκων υπολογίζεται, με βάση τις παραδοχές της Ανάλυσης Βιωσιμότητας του Χρέους (DSA) του ΔΝΤ ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 5 δισ. ευρώ (σε ταμειακή βάση) για το 2012 και τα 13,6 δισ. ευρώ συνολικά για την περίοδο μέχρι το 2014.

 

Αυτό, όπως επισημαίνεται, σε συνδυασμό με τη ροή των κονδυλίων από τον επίσημο τομέα, δηλαδή από τους θεσμικούς μας εταίρους, μπορεί να μεταβάλλει όχι μόνο τα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά τη γενικότερη ατμόσφαιρα στην πραγματική οικονομία.

 

Η έκτη δόση

 

Η εκταμίευση της 6ης δόσης των 8 δισ. ευρώ μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, όπως αναφέρεται, οδηγεί στο νέο πρόγραμμα και άρα στην όσο το δυνατόν ταχύτερη εκταμίευση: α) 30 δισ. ευρώ για τις ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης και των ελληνικών τραπεζών β) 30 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του PSI και γ) ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών Μαρτίου 2012. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί: δ) η παροχή της αναγκαίας εγγύησης από το EFSF προς την ΕΚΤ για τη διασφάλιση της ενδιάμεσης ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την περίοδο της ανταλλαγής των ομολόγων μέσα στο νέο σχήμα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

 

Στην εισηγητική έκθεση του νέου προϋπολογισμού τονίζεται ότι η δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης για το 2012 βασίζεται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

 

- Την εφαρμογή Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

 

- Τη συνέχιση της εφαρμογής των αναγκαίων διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών.

 

- Τη βελτίωση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος.

 

- Την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

 

- Την περαιτέρω αναδιάρθρωση των φορέων του δημοσίου (συγχωνεύσεις / καταργήσεις).

 

«Ο προϋπολογισμός του 2012 μπορεί συνεπώς να είναι ο προϋπολογισμός της μετάβασης από την κατάσταση της απαισιοδοξίας σε μία νέα εθνική αφετηρία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος.

 

Για πρώτη φορά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες η Βουλή των Ελλήνων καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους υπό συνθήκες τόσο μεγάλης κρίσης και πίεσης, ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2012 δεν έχει εύκολες παραδοχές.

 

«Κάνει όμως αναγκαίες επιλογές και υπηρετεί επιτακτικούς εθνικούς στόχους. Ο προϋπολογισμός του 2012 και η εκτέλεσή του, μαζί με τις συναφείς διαρθρωτικές αλλαγές - τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναδιάρθρωση του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το άνοιγμα της αγοράς και των επαγγελμάτων, την καλά στοχευμένη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, την εφαρμογή ενός νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος δικαιοσύνης και διαφάνειας - είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση της πλήρους και άμεσης εφαρμογής αποφάσεων της Ευρωζώνης, που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους», είπε ο κ. Βενιζέλος.

 


protoselida

Media

FAZ: Διθυραμβικός απολογισμός για τον έναν χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

FAZ: Διθυραμβικός απολογισμός για τον έναν χρόνο της…

Για διθυραμβικό απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη κάνει λόγο η Frankfurter Allgemeine...

Secret Money

 Tο X.A.,  το «θολό»  τοπίο και  οι καταγγελίες

Tο X.A., το «θολό» τοπίο…

Tην ώρα που η αγορά ψάχνει τον... βηματισμο της και οι επενδυτές ...

Αθλητικά

 Ακυρώθηκε ο αποκλεισμός της Μάντσεστερ Σίτι από το Τσάμπιονς Λιγκ

Ακυρώθηκε ο αποκλεισμός της Μάντσεστερ Σίτι από…

Το ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο της Λωζάνης (CAS) αποφάσισε να αρθεί ο διετής αποκλεισμός της Μάντσεστερ Σίτι...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.