Επιβράδυνση χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα

Περαιτέρω επιβράδυνση σημείωσε, τον Νοέμβριο του 2010, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και διαμορφώθηκε σε 0,4%, από 1% τον Οκτώβριο του 2010 και 4,1% το Δεκέμβριο του 2009.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής της χρηματοδότησης προς όλους τους επιμέρους τομείς.

 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

 

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε το Νοέμβριο του 2010 αρνητική καθαρή ροή 533 εκατ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 302 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2009 και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 1,6% (Οκτώβριος 2010: 2,2%, Δεκέμβριος 2009: 5,1%).

 

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα αυξήθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μόνο προς τον κλάδο του εμπορίου, παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Νοέμβριος 2010: -1,5%, Οκτώβριος 2010: -1,9%, Δεκέμβριος 2009: 4,2%).

 

Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους άλλους κλάδους, δηλαδή της γεωργίας (Νοέμβριος 2010: -0,3%, Οκτώβριος 2010: 0,8%, Δεκέμβριος 2009: 3,8%), της βιομηχανίας (Νοέμβριος 2010: -1,6%, Οκτώβριος 2010: -0,8%, Δεκέμβριος 2009: -3,5%), του τουρισμού (Νοέμβριος 2010: 3,8%, Οκτώβριος 2010: 4,3%, Δεκέμβριος 2009: 7,8%), της ναυτιλίας (Νοέμβριος 2010: 7,0%, Οκτώβριος 2010: 7,4%, Δεκέμβριος 2009: 4,1%), των λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Νοέμβριος 2010: -1,1%, Οκτώβριος 2010: 3,7%, Δεκέμβριος 2009: 5,4%), των κατασκευών (Νοέμβριος 2010: 1,4%, Οκτώβριος 2010: 2,7%, Δεκέμβριος 2009: 2,7%), του ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης (Νοέμβριος 2010: 20,9%, Οκτώβριος 2010: 23,7%, Δεκέμβριος 2009: 14,7%), των μεταφορών πλην ναυτιλίας (Νοέμβριος 2010: -1,4%, Οκτώβριος 2010: -0,5%, Δεκέμβριος 2009: 25,5%) και προς τους "λοιπούς" κλάδους (Νοέμβριος 2010: 4,4%, Οκτώβριος 2010: 4,6%, Δεκέμβριος 2009: 10,3%).

 

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

 

Η καθαρή ροή των δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 76 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των δανείων αυτών επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριος 2010: -1,0%, Οκτώβριος 2010: 0,1%).

 

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων


Αρνητική κατά 227 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2010, έναντι θετικής καθαρής ροής 399 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2009. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, να μειωθεί περαιτέρω (Νοέμβριος 2010: -0,6%, Οκτώβριος 2010: -0,1%, Δεκέμβριος 2009: 3,1%).

 

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 87 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2010 (Νοέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 267 εκατ. ευρώ) και o ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε 0,3% από 0,7% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2009: 3,7%).

 

Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά 163 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 99 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριος 2010: -3,1%, Οκτώβριος 2010: -2,3%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%).

 

Τέλος, η καθαρή ροή των "λοιπών" δανείων προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ήταν θετική κατά 22 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2010 (Νοέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 32 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους μειώθηκε σε 3,8% από 4,2% τον Οκτώβριο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: -1,1%).


protoselida

Secret Money

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή…

Tι συμβαίνει με τη μετοχή της MLS Πληροφορικής η οποία έχει υποχωρήσει κατά 36% στο...

Αυτοκίνητο

Αγώνας Drift μέσα στην πόλη της Ρόδου

Αγώνας Drift μέσα στην πόλη της Ρόδου

Στο “νησί των ιπποτών”, ανάμεσα στα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια της πόλης της Ρόδου, θα διεξαχθεί...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.