Επιχειρήσεις

Βαράγκης: Η νέα σύνθεση του ΔΣ

Τη νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου κατόπιν της αντικατάστασης του μη εκτελεστικού μέλους του δ.σ. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένου από τον κ. Ιωάννη Ψυντρίδη, ανακοίνωσε η εταιρεία Βαράγκης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27.7.2012 απόφασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

 

Γεώργιος Πούπλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Χαράλαμπος Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Ιωάννης Ψυντρίδης, μη εκτελεστικό μέλος.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή