Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο

Σειρά μέτρων για το λιανικό εμπόριο περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης που υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ο κλάδος των υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας της ΕΕ και προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020».

 

Ο κλάδος αυτός αντιπροσωπεύει το 11% του ΑΕΠ της ΕΕ και το 29% των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και απασχολεί σχεδόν 33 εκατ. πρόσωπα, προσφέροντας ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας, ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες και τα πρόσωπα με χαμηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης ή προσόντα. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρεμβάλλονται ορισμένα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του διασυνοριακού ανεφοδιασμού με προϊόντα, την πρόσβαση των καταναλωτών σε διασυνοριακές υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και την διείσδυση στην αγορά για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

 

Τα μέτρα του σχεδίου δράσης για το ευρωπαϊκό λιανικό εμπόριο επικεντρώνονται σε πέντε βασικές προτεραιότητες:

 

-Την ενίσχυση της δύναμης που έχουν οι καταναλωτές μέσω της καλύτερης πληροφόρησης.

 

-Τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε υπηρεσίες λιανικής, με την προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό θεμάτων εμπορίου και χωροταξίας.

 

-Την επικράτηση δικαιότερων και πιο βιώσιμων σχέσεων στις εμπορικές συναλλαγές σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα και άλλα προϊόντα.

 

-Την εξασφάλιση της καλύτερης διασύνδεσης λιανικού εμπορίου και καινοτομιών. -Τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στους χώρους εργασίας, για παράδειγμα με την καλύτερη αντιστοίχιση των αναγκών των εργοδοτών με τα εξειδικευμένα προσόντα του προσωπικού.

 

Η Επιτροπή θα συγκροτήσει μόνιμη ομάδα για τα θέματα της ανταγωνιστικότητας στο χώρο του λιανικού εμπορίου η οποία θα συμβάλει στην χάραξη των περαιτέρω ειδικών στόχων στις προσδιοριζόμενες περιοχές, θα παρακολουθεί την επιτευχθείσα πρόοδο, θα διατυπώνει συστάσεις για να εξασφαλίζεται η απόλυτη υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο και, κατά περίπτωση, θα συμβουλεύει την Επιτροπή αναφορικά με τις πρόσθετες νέες δράσεις που θα μπορούσαν να προταθούν.

 

Παράλληλα, ένα από τα βασικά μέτρα είναι η Πράσινη Βίβλος, με την οποία εγκαινιάζονται οι διαβουλεύσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ των επιχειρήσεων με τρόφιμα και άλλα είδη εκτός της αλυσίδας διατροφής, η οποία εγκρίθηκε ταυτόχρονα με το σχέδιο δράσης. Οι τρίμηνες διαβουλεύσεις θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αξιολογήσει το μέγεθος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να συγκεντρώσει στοιχεία για τις επιπτώσεις τους στην οικονομία και τις διασυνοριακές δραστηριότητες.

 

Η Επιτροπή θα διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αυτορρύθμισης και των νομοθετικών πλαισίων που έχουν θεσπισθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και θα εξετάσει το θέμα του κατά πόσον οι προαναφερόμενες αποκλίνουσες προσεγγίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Πράσινη Βίβλο έως τις 30 Απριλίου του 2013.


protoselida

World Business

 Volkswagen : Επενδύσεις στην Κίνα ύψους 4 δισ. ευρώ

Volkswagen : Επενδύσεις στην Κίνα ύψους 4…

Επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ θα πραγματοποιήσει στην Κίνα ο όμιλος Volkswagen μαζί με τους...

Media

Ο επαρχιακός Τύπος στηρίζει τον εσωτερικό τουρισμό

Ο επαρχιακός Τύπος στηρίζει τον εσωτερικό τουρισμό

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.) είχε ο Υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής...

Secret Money

TA «AΠONEPA»

TA «AΠONEPA»

Aκόμη η PAE «πληρώνει» τα «απόνερα» από την υπόθεση της πολυήμερης κατάρρευσης των πληροφοριακών συστημάτων...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.