Επιχειρήσεις

Περιορίστηκαν οι ζημίες της CPI

Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε η CPI ΑΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο εννεάμηνο που έληξε στις 31/03/2013.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε ζημία 503 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 638 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα φετινά αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα κατά 577 χιλ. ευρώ με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης της εταιρείας έναντι επιβαρύνσεως 210 χιλ. ευρώ, κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι.

 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας CPI ανήλθε σε 10.118 χιλ. ευρώ από 14.086 χιλ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 28,1%, που οφείλεται, κυρίως, στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική, που εφαρμόζεται και τη μείωση των πιστώσεων ορισμένων προμηθευτών του εξωτερικού. Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε 6.869 χιλ. ευρώ από 10.709 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε 3.248 χιλ. ευρώ από 3.376 χιλ. ευρώ, την ίδια περίοδο πέρυσι.

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε στο 22,3% έναντι 20,4%, στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA), αυξήθηκαν σημαντικά, ανερχόμενα σε 199 χιλ. ευρώ από 23 χιλ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, παρά τη σημαντική μείωση των πωλήσεων και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από αποζημιώσεις, λόγω μείωσης του προσωπικού.

 

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν, ανερχόμενες σε 3.735 χιλ. ευρώ έναντι 4.184 χιλ. ευρώ, στις 30/06/2012, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου, ανήλθαν σε 128 χιλ. ευρώ έναντι 403 χιλ.ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή