Ειδήσεις - Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Προσωρινοί πίνακες διαθεσιμότητας για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/ και ειδικότητα, για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατήρτισε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.

 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης βασίζεται στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από την αρμόδια διεύθυνση διοικητικού προσωπικού του εν λόγω φορέα.

 

Οι πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση των τελικών πινάκων


επιστροφή στην αρχή