Deal News Online

undefined
Σχετικά με: ΑΕΠ

Από φορολογική ελάφρυνση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Ισχυρότερη δυναμική από τις αρχικές εκτιμήσεις εμφανίζει η οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης του τρίτου τριμήνου του 2019 για το ελληνικό ΑΕ,Π της Εθνικής Τράπεζας.

 

Η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και στις εξαγωγές αγαθών.

 

Η συμβολή του τουριστικού τομέα

 

Κομβική ήταν η συνεισφορά του τουριστικού τομέα, που εκτιμάται ότι συνετέλεσε στην αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 14,5% ετησίως το τρίτο τρίμηνο (σταθερές τιμές, που αντιστοιχεί σε συνεισφορά 2,2 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο), υπερβαίνοντας κατά πολύ τις αρχικά συγκρατημένες προσδοκίες.

 

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η ετήσια αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας του υπο-κλάδου «διαμονής και μεταφορών» - που έχει άμεση συσχέτιση με την τουριστική δραστηριότητα - επεξηγεί σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου την αύξηση της προστιθέμενης αξίας από τον ευρύτερο κλάδο «διαμονής, εμπορίου και μεταφορών» τόσο το 3ο τρίμηνο όσο και το 9μηνο του 2019.

 

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με την τουριστική δραστηριότητα αποτυπώνει, επίσης, την αυξανόμενη ποιότητα των ελληνικών τουριστικών υπηρεσιών. Η ανωτέρω τάση, θα μπορούσε να είναι ακόμα εντονότερη εάν παράλληλα δε συνοδευόταν από μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας της ζήτησης κατοίκων για τουριστικές υπηρεσίες, που αντισταθμίζει μερικώς τη δυναμική της προστιθέμενης αξίας που απορρέει από τον εισερχόμενο από το εξωτερικό τουρισμό. Οι ανωτέρω τάσεις υποδηλώνουν ότι η συνδρομή του εισερχόμενου τουρισμού στις μακροοικονομικές επιδόσεις έχει ενισχυθεί περαιτέρω, με έμμεσες θετικές επιδράσεις να διαχέονται σε ένα αυξανόμενο εύρος τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Άνω του 2% προβλέπεται η ετήσια ανάπτυξη

 

Η ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 9μηνο του 2019 και οι προσδοκίες ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης το 4ο τρίμηνο προοιωνίζουν ετήσια ανάπτυξη άνω του 2% στο σύνολο του 2019.

 

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, με το μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 9μηνο να διαμορφώνεται ήδη στο 2,2% ετησίως και τις τάσεις στους πρόδρομους δείκτες και τους δείκτες συγκυρίας να εμφανίζουν ενίσχυση το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019, αυξάνεται σημαντικά το ενδεχόμενο ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης να υπερβεί το 2% στο σύνολο του έτους.

 

Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης και η ροή των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να στηρίξουν πολύ περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στο 4ο τρίμηνο του 2019 - με τις προγραμματιζόμενες εκταμιεύσεις να αντιστοιχούν στο 7,8% του τριμηνιαίου ΑΕΠ.

 

Όσον αφορά το 2020, η εκκίνηση αναμένεται να γίνει από πολύ πιο ευνοϊκή αφετηρία, καθώς η «αυτόματη» μετακύλιση από την κεκτημένη αύξηση του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να προσθέσει τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2020. Σχεδόν μία ακόμη ποσοστιαία μονάδα θα μπορούσε να προστεθεί από τη δημοσιονομική ώθηση των νέων μέτρων στήριξης για το 2020 , υποθέτοντας μικρή βελτίωση των συνθηκών στην ευρωπαϊκή οικονομία, διατήρηση του εγχώριου οικονομικού κλίματος στα επίπεδα του 2ου εξαμήνου του 2019 και διατήρηση της θετικής τάσης στις συνθήκες ρευστότητας.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η συνεισφορά του κλάδου των πλαστικών στην ελληνική οικονομία το 2018 άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ δηλαδή το 1,6% του ΑΠΕ.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Αύξηση της τάξεως του 0,2% σημείωσε το ΑΕΠ της ευρωζώνης στο γ΄τρίμηνο, και κατά 0,3% στην ΕΕ, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο β΄ τρίμηνο το ΑΕΠ είχε αναπτυχθεί 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ.
Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
Άνοδο 0,6% σημείωσε το ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2019, συγκρινόμενο με αυτό του 2ου τριμήνου 2019, ενώ σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2018 η ανάπτυξη άγγιξε το 2,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Στα 17,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται η ακαθάριστη αξία παραγωγής στις ΒΙ.ΠΕ., ενώ η συνολική επίδραση της δραστηριότητάς τους στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε €9,7 δισ. Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο: «Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της Λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων: Η Σημασία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.». Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε, αποτίμησε ποιοτικά πλεονεκτήματα και ποσοτικά χαρακτηριστικά των οργανωμένων υποδοχέων στην Ελλάδα.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Η κατανάλωση που έκαναν τα νοικοκυριά έφερε ανάπτυξη στην γερμανική οικονομία για το τρίτο τρίμηνο σύμφωνα με τη γερμανική ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις.
Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
Ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους σε κάθε παράνομη ενέργεια που εκδηλώνεται στο πανεπιστήμιο, και με το οποίο στηρίζουν θεσμικές αλλαγές και δράσεις που έχουν ως στόχο την ομαλή λειτουργία και αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, υπέγραψαν περισσότερα από 100 μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα
Κατά 0,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ την ευρωζώνης το γ΄ τρίμηνο ενώ το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά 0,3% το γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat.
Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
Σελίδα 6 από 19

Τεχνολογία

Επέκταση συνεργασίας COSMOTE - Microsoft για λύσεις cloud

Επέκταση συνεργασίας COSMOTE - Microsoft για λύσεις cloud

Ακόμη πιο εξελιγμένες και υψηλής ποιότητας λύσεις cloud, σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φιλοδοξούν να...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.