Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Επιχειρήσεις

Πλάνο αναστολής δόσεων και ταχείας χρηματοδότησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

 

Ο τραπεζικός κλάδος, ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις που προκάλεσε η πρόσφατη υγειονομική κρίση, στηρίζει άμεσα και έμπρακτα επιχειρήσεις και νοικοκυριά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πλάνων δράσης σε δύο βασικούς άξονες: α) την αναστολή δόσεων χιλιάδων πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και β) την ταχεία χρηματοδότηση επιχειρήσεων, προκειμένου να σταθούν όρθιες σε αυτή την κρίσιμη καμπή της οικονομίας, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΕΤ.

 

Με τον τρόπο αυτό τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αναφέρουν πως είναι αρωγοί στην προσπάθεια της χώρας να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση και να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Ο τραπεζικός κλάδος αφουγκράστηκε τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και ανταποκρίθηκε άμεσα σ’ αυτές.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αναστολή δόσεων δανείων με 179.000 ωφελούμενους


Οι τράπεζες διαβλέποντας τον κίνδυνο μειωμένης ρευστότητας λόγω του lockdown, έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά και προέβησαν αυτοβούλως σε αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων για πληττόμενες επιχειρήσεις, απαλλάσσοντας αυτές  από την καταβολή πληρωμών κεφαλαίου για τουλάχιστον 6 μήνες, ενώ για όσες δεσμεύτηκαν στη διατήρηση θέσεων εργασίας, οι τόκοι ενός τριμήνου επιδοτήθηκαν από δημόσιους πόρους. Ήδη αποφασίστηκε η κατά δύο μήνες παράταση επιδότησης των τόκων των επιχειρηματικών δανείων, με δημόσιους πόρους.

 

Αντίστοιχα μέτρα διευκόλυνσης υλοποιήθηκαν και για τα νοικοκυριά. Από το συνδυασμό  αυτών των μέτρων, δημιουργήθηκε ένα "μαξιλάρι" ρευστότητας που αγγίζει τα 5 δισ. Ευρώ, από το οποίο επωφελήθηκαν άμεσα 179.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες και , ικανοποιήθηκε το  75% από τα αιτήματα αναστολής.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι τα μέτρα αυτά έρχονται συμπληρωματικά στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων που συνεχίζει να προσφέρει το τραπεζικό σύστημα  παρέχοντας ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας όλων εκείνων που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, ή χρειάζονται απλώς μια διευκόλυνση. Συγκεκριμένα,  εκτός από τις αναστολές που δόθηκαν σε ενήμερα δάνεια επιχειρήσεων και ιδιωτών λόγω της πανδημίας, οι τράπεζες έχουν ήδη ρυθμίσει και συνεχίζουν να ρυθμίζουν ένα μεγάλο μέρος παλαιότερων δανείων, προσφέροντας ευνοϊκές ρυθμίσεις στους δανειολήπτες, με στόχο  την μείωση των κόκκινων δανείων και την απελευθέρωση πόρων για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο διάστημα Ιουλίου 2019 - Μαΐου 2020 έχουν ρυθμιστεί δάνεια περίπου 80.000 οφειλετών, ύψους 10 δισ. ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό της προσπάθειας και της βούλησης των τραπεζών είναι ότι ο ρυθμός ρυθμίσεων, δεν παρουσίασε κάμψη ούτε κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Μαΐου, δηλαδή στην καρδιά της υγειονομικής κρίσης. Με τον τρόπο αυτό 260.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά ρύθμισαν ή ανέστειλαν τις οφειλές τους, σε βραχύ χρονικό διάστημα.

 

Β. Χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας

 

Παροχή κεφαλαίων ύψους 3  δισ. ευρώ, από την ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος


Οι τράπεζες, ακόμη και πριν την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Δημοσίου προχώρησαν,  με ίδια μέσα, στην παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών τους. Με βάση δημοσιευμένα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2020, οι νέες χρηματοδοτήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς επιχειρήσεις και ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ.

 

Διοχέτευση κεφαλαίων από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους


Σε συντομότατο, επίσης χρόνο, οι τράπεζες αξιοποίησαν και μόχλευσαν, περαιτέρω, τους διαθέσιμους κρατικούς πόρους χρηματοδότησης, και έχουν προχωρήσει ήδη στην ταχύτατη αξιοποίησή τους. Συγκεκριμένα, το τραπεζικό σύστημα, μέσα από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) χρηματοδοτεί με ένα ποσό των  2 δισ. ευρώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ζητήθηκαν μόνο οι απολύτως απαραίτητες εξασφαλίσεις, καθώς  το δάνειο κατά 60% αποτελεί πιστωτικό κίνδυνο της Τράπεζας και κατά 40% της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων συνολικού ποσού 7 δις ευρώ. Οι εγκριτικές διαδικασίες των Τραπεζών τρέχουν με πυρετώδεις ρυθμούς, ώστε η ρευστότητα να φτάσει στους δικαιούχους, που πληρούν  τα πιστοδοτικά κριτήρια.

 

Με βάση τα παραπάνω, οι τράπεζες υπολογίζουν ότι μέσα στο 2020 θα έχουν διοχετεύσει στην οικονομία, συνολικά, 17 περίπου δισ. ευρώ.

 

Oι ελληνικές τράπεζες συντάσσονται, και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, με όλες τους τις δυνάμεις στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και την επιστροφή της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης. Οι τράπεζες, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν για την ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων και των πολιτών, με αντικειμενικά κριτήρια, αδιάβλητες διαδικασίες, με σεβασμό στους κανόνες του ανταγωνισμού και σταθερό γνώμονα την προστασία επιχειρήσεων, νοικοκυριών  καταθετών, των Ελλήνων φορολογούμενων και του δημοσίου συμφέροντος.

 

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεσμεύεται να ενημερώνει την ελληνική κοινωνία σε συχνά χρονικά διαστήματα για όλες τις δράσεις των μελών τους, που αποβλέπουν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των νοικοκυριών.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το μήνα Μάιο

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

 

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, δεν επαρκούν

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Τα οφέλη που θα προκύψουν τόσο σε κεντρικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι τα 3 προγράμματα δανεισμού προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού και το lockdown μέχρι και τις 21 Ιουνίου κόστισαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια λίρες.
Δημοσιεύθηκε στην World Business

180.000 αιτήματα στις τράπεζες για 28 δισ. δάνεια-Mόλις 8,3 δισ. διαθέσιμα-Mένουν εκτός δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις-Tι λένε οι τραπεζίτες

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

 

Ποιες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και «βλέπουν» την επόμενη μέρα και ποιες παραμένουν σε αναζήτηση λύσης

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

 

H συστράτευση» των επιχειρηματιών και οι αναφορές της σε θεματικό τουρισμό, παραγωγή τοπικών προϊόντων, ψηφιακή τεχνολογία και νεοφυή επιχειρηματικότητα

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Με στόχο την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Σελίδα 2 από 227
protoselida

Secret Money

 TI «ΠAIZEI» ME TH XAΛYBOYPΓIKH;

TI «ΠAIZEI» ME TH XAΛYBOYPΓIKH;

Yπάρχει άραγε κάποια εξέλιξη στις συζητήσεις μεταξύ των τραπεζών και της Xαλυβουργικής για το θέμα...

Τεχνολογία

Tik Tok: Έξοδος από Χονγκ Κονγκ εντός ημερών

Tik Tok: Έξοδος από Χονγκ Κονγκ εντός ημερών

Ένα από τα δημοφιλέστερα στους νέους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το TikTok, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει...

Περιβάλλον

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για αύξηση ζωονόσων ασθενειών

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για αύξηση ζωονόσων ασθενειών

Περισσότερες επιδημίες θα προκύψουν, εκτός κι εάν οι κυβερνήσεις λάβουν ενεργά μέτρα για να αποτρέψουν το πέρασμα άλλων ζωονόσων ασθενειών στον...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.