Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Κέκροψ
Την έκδοσή Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 1,8 εκατ. ευρώ ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κέκροψ» ύστερα από την έκθεση αξιολόγησης ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

 

Η ανακοίνωση της εταιρείας


«Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί - Τουριστικαί - Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 28.05.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπ' όψιν την από 14.05.2020 Έκθεση Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ηλία Ζαφειρόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22811) της ελεγκτικής εταιρείας MAZARS με θέμα: "Έκθεση Αξιολόγησης του άρθρου 101 παρ.1 του Ν. 4548/2018", παρείχε ομόφωνα την ειδική άδειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018 για την Έκδοση Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου εξ Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00 ευρώ), το οποίο να διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) έγχαρτες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00 ευρώ) εκάστη και τιμής έκδοσης στο άρτιο, να πραγματοποιηθεί δε η έκδοσή του κατ'ανώτατο όριο σε έξι (6) σειρές.

 

Η διάρκειά του να είναι διετής, το επιτόκιο 5%, το δε Δάνειο να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών" (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και "Intradevelopment Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων" (ποσοστό συμμετοχής 34,32%).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Σουρέτη, μετά την πάροδο απράκτου της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να υπογράψει το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου υπό τους βασικούς ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του.

 

Για την παροχή της άδειας κατάρτισης της εν λόγω συναλλαγής τηρήθηκαν οι κατ΄άρθρο 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετική η υπ΄αριθμ. πρωτ. 62377/17.06.2020 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), η δε κατ΄άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενη δεκαήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη».

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Όπως γνωστοποίησε η Κέκροψ στις 6-12-2019 το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε Αίτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της απόφασης που απέρριπτε την αγωγή του Δημοσίου και άφηνε την περιοχή «Λατομείο» στην εταιρεία. 
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Συνεχίζει τη «μάχη» για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της η εταιρία

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

O Περιστέρης, ο Kόκκαλης και το ποσοστό της Alpha Bank

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Η ζημία μετά φόρων για τη χρήση του 2018 ανήλθε σε 119 χιλ. ευρώ έναντι 932 χιλ. ευρώ τη χρήση του 2017

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Tο «φιλέτο» στο Ψυχικό και το «ράλι» της μετοχής
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι 4,8 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κέκροψ που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
protoselida

World Business

Ντιλ διάσωσης 1,5 δισ. δολ. έκλεισε η Virgin Atlantic

Ντιλ διάσωσης 1,5 δισ. δολ. έκλεισε η Virgin…

Συμφωνία αξίας 1,2 δισ. βρετανικών λιρών (1,5 δισ. δολαρίων) έκλεισε η Virgin Atlantic για να αντιμετωπίσει...

Media

Διαφημιστική διάκριση της Action Global Communications

Διαφημιστική διάκριση της Action Global Communications

H Action Global Communications διακρίθηκε στα φετινά βραβεία Δημοσίων Σχέσεων, Corporate Affairs Excellence Awards (CAEA) 2020, για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την επιτυχημένη υλοποίηση...

Secret Money

 Tο X.A.,  το «θολό»  τοπίο και  οι καταγγελίες

Tο X.A., το «θολό» τοπίο…

Tην ώρα που η αγορά ψάχνει τον... βηματισμο της και οι επενδυτές ...

Τουρισμός

Περιφερειακά αεροδρόμια: -90% η επιβατική κίνηση Ιουλίου

Περιφερειακά αεροδρόμια: -90% η επιβατική κίνηση Ιουλίου

Εξόχως αποθαρρυντικά για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού το φετινό καλοκαίρι είναι τα πρώτα στοιχεία...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.