Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Μετοχές

Στο πλαίσιο stock option plan

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Οι τράπεζες οδηγούν τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανοδική πορεία και συγκεκριμένα στις 766 μονάδες στο +1,03%.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές

Oι ζημιές, η κρατική στήριξη και η παράμετρος των μετόχων

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Oι προοπτικές για 3 «γερά χαρτιά»-Oι λόγοι που... φέρνουν τις κινήσεις των επενδυτών και «τα καλύτερα» που αναμένουν οι αναλυτές

Δημοσιεύθηκε στην Αγορές

Τι ανακοίνωσε η εταιρία

Δημοσιεύθηκε στην Ναυτιλία

Η ανάκαμψη των πωλήσεων πολυτελών αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο συνέβαλε στην ενίσχυση της μετοχή της Daimler κατά 4,5%.

Δημοσιεύθηκε στην World Business
Η Forthnet ανακοίνωσε ότι από την 13.10.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 85.766.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ και δέκα λεπτά (25.730.000,10€) λόγω μετατροπής 85.766.667 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019, 10.12.2019, 10.09.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (77.509.870,20€) και είναι διαιρεμένο σε διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (258.366.234) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (258.366.234).

 

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 85.479.884.

 

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθ. 71 παρ. 4 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 4548/2018), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 531/24.09.2020 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 01.10.2020 (αριθμός ανακοίνωσης 2126316).

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ' εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β' της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129.

 

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 09.10.2020, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Μπακρατσάς (τηλ. +30 2119552869), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Mπορεί να είναι τυπικό, ωστόσο έχει το ενδιαφέρον του.

Δημοσιεύθηκε στην Secret Money

Η εταιρεία προετοιμάζεται για ένα αυτόνομο μέλλον

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Σελίδα 1 από 59

Secret Money

 KAΛA TA Σ/Ν AΛΛA...

KAΛA TA Σ/Ν AΛΛA...

Tο θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι δεν αρκούν τα νομοσχέδια και οι...

Αθλητικά

Παύση πληρωμών 6μηνου στους παίκτες της Μπαρτσελόνα

Παύση πληρωμών 6μηνου στους παίκτες της Μπαρτσελόνα

Στις 27 Νοεμβρίου, η προσωρινή διοίκηση της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τους ποδοσφαιριστές της...

Περιβάλλον

 Σταθερά προς τις 3 θερμότερες χρονιές το 2020

Σταθερά προς τις 3 θερμότερες χρονιές το…

Ο πλανήτης μας συνεχίζει να υπομένει μια περίοδο σημαντικής υπερθέρμανσης το 2020 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.