Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Τράπεζα Πειραιώς
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τις εξής εταιρικές πράξεις για την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011:

 

- Το νέο επιτόκιο της τοκοφόρου περιόδου 1/1/2011-30/6/2011, για τα 46.218.820 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ», που προέκυψαν από την έκδοση δανείου 10-ετούς διάρκειας, με ημερομηνία έκδοσης 30/7/2008, ορίζεται σε 2,234%.

 

- Από 10/1/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 326.420.600 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 340.612.800 (ΚΟ) μετοχές.

 

- Από 10/1/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 37.722 νέες (KO) μετοχές της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan) από 73 δικαιούχους, μέλη Δ.Σ., ανώτερα στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τιμή διάθεσης μετοχής 4,00 ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 77.044.880 (ΚΟ) και 7.568.960 (ΠΟ) μετοχές.

 

- Από 10/1/2011, οι μετοχές της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 807.054.045 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 12 νέες (ΚO) μετοχές για κάθε 5 παλαιές (ΚΟ) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,00 ευρώ.

 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 17/1/2011 έως και 31/1/2011 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 17/1/2011 έως και 25/1/2011.

 

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης 22 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/1/2011, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (7/1/2011): 3,00 ευρώ και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: 1,59 ευρώ.

 

- Από 10/1/2011, και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5.3.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρείας «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» μεταφέρονται στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
To «πράσινο φως» έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, ύψους 807 εκατ. ευρώ, εγκρίνοντας το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Από τις 7/1/2011 οι κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Χ.Α. στις 31.12.2010 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της τράπεζας.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 20.12.2010 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 1.503.138.159,93, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από € 4,77 σε € 0,30 η κάθε μία.

 

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των € 470.881.754,88, διαιρούμενο σε 336.272.519 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και 77.568.134 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-11967/30.12.2010 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της τράπεζας.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Σε αγορά 50.000 μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 184.900 ευρώ, προέβη στις 23/12 η Shent Enterprises Limited.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Δεκαέξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνυπογράφουν ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, καταγγέλλοντας ασύδοτη πρακτική των τραπεζών, οι οποίες συστηματικά καταστρατηγούν νόμο που ψηφίστηκε και αφορά ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 

Οι υπογράφοντες την ερώτηση βουλευτές -Μιχ. Κατρίνης, Π.Κουκουλόπουλος, Δ.Καρύδης, Νικ.Ζωίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Σοφία Γιαννακά, Αθ.Γικόνογλου, Χρ.Κατσούρας, Σ.Μαργέλης, Οδ. Κωνσταντινόπουλος, Νικ. Σαλαγιάννης, Τόνια Αντωνίου, Γιαν. Αμοιρίδης, Ι.Βλατής, Α.Τριανταφυλλόπουλος και Δ.Παπουτσής- είχαν θέσει και προ διμήνου το ίδιο θέμα, αλλά επανέρχονται με τις διαπιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ότι παρά τις χιλιάδες αιτήσεις έχουν αντιμετωπισθεί θετικά μόλις πέντε.

 

Στην ερώτηση αναφέρονται, ως καταστρατηγούσες το νόμο, οι τράπεζες Εθνική, Άλφα, Πειραιώς και Eurobank και ερωτώνται οι υπουργοί, με ποιο τρόπο σκέφτονται να υποχρεώσουν τα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόσουν το νόμο που ανακουφίζει χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά κι αν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις με συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Διοίκησης για κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας, να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει, τόσο το ακριβές ύψος, όσο και τους λοιπούς όρους της έκδοσης.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με άνοδο 0,71%, στις 1.498,01 μονάδες. Το ποσοστό προέκυψε στο τέλος της ημέρας κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης των τελικών τιμών των μετοχών, όταν κάποιοι αποφάσισαν να αγοράσουν μετοχές της Eurobank στο +7,04% και της Πειραιώς στο +5,34%.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας καταγγέλλει, με ανακοίνωσή του, τον διευθυντή του καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Τρίπολης, διότι χθες δεν επέτρεψε σε κλιμάκιο του εργατικού κέντρου να μπει και να ενημερώσει τους εργαζόμενους.
Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα
Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να αντλήσουν 1,6 τρισ. ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, ενω μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια αυτό το ποσό αγγίξει τα 2,3 τρισ. ευρώ συνολικά. Σύμφωνα με την Deutsche Βank, αυτά τα ποσά είναι τεράστια και κάνουν αναγκαία την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες


Μία νέα διεθνή διάκριση πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στον ετήσιο διαγωνισμό 2010 Banking Technology Awards, που οργάνωσε στο Λονδίνο το ομώνυμο περιοδικό και συμμετείχαν γνωστές και μεγάλες τράπεζες, όπως η Barclays, RBS, UBS, Deutsche Bank, Citibank, HSBC, Nomura, μεταξύ άλλων. Στην Τράπεζα Πειραιώς απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Green IT Initiative by a Financial Institution" για τις δράσεις της, που αναδεικνύουν τη "Green Banking" φιλοσοφία της τράπεζας και ειδικότερα, μέσω της winbank, δηλαδή των εναλλακτικών δικτύων και υπηρέσιών της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσα από μια ολοκληρωμένη σειρά ενεργειών "Green Banking", η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει, κινητοποιεί και κάνει πελάτες και εργαζόμενους συμμέτοχους σε μια συνολική προσπάθεια μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενθαρρύνοντας συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, η μη εκτύπωση απόδειξης στα ΑΤΜ, η παραλαβή ηλεκτρονικών statements αντί χάρτινων.

Η βράβευση για τη Green Banking, πρωτοβουλία μέσω της winbank, είναι αποτέλεσμα του συνόλου της "πράσινης" περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δράσεις, αφού η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για την τράπεζα τόσο κεντρική φιλοσοφική θέση όσο και σταθερή ηθική στάση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Σελίδα 26 από 27

Secret Money

MEGA PROJECT ΣTA ΣKAPIA

MEGA PROJECT ΣTA ΣKAPIA

Σε αντίθεση με το «θολό τοπίο» που δημιουργεί το έλλειμμα του EΛAΠE, οι μεγάλοι εγχώριοι...

Αθλητικά

Χωρίς φιλάθλους οι αγώνες ποδοσφαίρου με απόφαση Μητσοτάκη

Χωρίς φιλάθλους οι αγώνες ποδοσφαίρου με απόφαση Μητσοτάκη

Με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανακαλείται η απόφαση για την παρουσία περιορισμένου αριθμού φιλάθλων...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.