Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Τράπεζα της Ελλάδος

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η 1Ε/2010 προκήρυξη (ΦΕΚ 4/31.12.2010,τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση 65 θέσεων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα

"Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης από κοινού με τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος από το παρασκήνιο, διαμορφώνουν τις νέες οικονομικές συνθήκες, ετοιμάζοντας σχέδιο νόμου μέσω του οποίου θα διευκολύνονται οι απολύσεις με στόχο τη μείωση του κόστους των Τραπεζών, για να ξανακερδίσουν οι τραπεζίτες και οι οικονομικά ισχυροί του εγχώριου και του ξένου κεφαλαίου", αναφέρει η ΟΤΟΕ, σε σημερινή της ανακοίνωση.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Και νέα μείωση παρουσίασαν οι ιδιωτικές καταθέσεις το Νοέμβριο, εξέλιξη που αντανακλά τα προβλήματα ρευστότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά και τη διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας στις τράπεζες.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος του Νοεμβρίου διαμορφώθηκε σε 208,86 δισ. ευρώ, από 211,11 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο, σημειώνοντας μείωση κατά 2,25 δισ. ευρώ.

 

Από τις αρχές του 2010, οι απώλειες των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν σε 29,13 δισ. ευρώ, ή κατά 9,8%, με τις ανησυχίες τραπεζικών στελεχών να εντείνονται για συνέχιση της «αιμορραγίας».

 

Σε ό,τι αφορά στα νοικοκυριά, το ύψος των καταθέσεών τους διαμορφώθηκε το Νοέμβριο σε 173,43 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,98 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και συνολική μείωση κατά 23,43 δισ. ευρώ ή κατά 10,4%, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009.

 

Το ύψος των καταθέσεων όψεως των νοικοκυριών στο τέλος Νοεμβρίου ανήλθε σε 9,36 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 337 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και σωρευτική μείωση ύψους 2,11 δισ. ευρώ, από τις αρχές του 2010.

 

Το ύψος των καταθέσεων ταμιευτηρίου των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου σε 66,08 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,73 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και συνολική μείωση 9,73 δισ. ευρώ, από τις αρχές του 2010.

 

Οι καταθέσεις προθεσμίας, που λόγω των υψηλών επιτοκίων αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των καταθέσεων, ανήλθαν τον Νοέμβριο σε 97,96 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 913 εκατ. ευρώ, έναντι του Οκτωβρίου και σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009, κατέγραψαν μείωση ύψους 11,59 δισ. ευρώ.

 

Οι λόγοι που εξηγούν τη μείωση των ιδιωτικών καταθέσεων είναι:


- Η μείωση των εισοδημάτων, λόγω μείωσης της απασχόλησης αλλά και περικοπών με συνέπεια τη χρήση των αποταμιεύσεων για την κάλυψη βασικών αναγκών από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

 

-Η μεταφορά καταθέσεων στο εξωτερικό λόγω του φόβου που προκάλεσαν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τα σενάρια περί χρεοκοπίας της χώρας, που ήταν εμφανής κυρίως στους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο όταν οι εκροές καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ μηνιαίως.

 

- Οι δυσκολίες δανεισμού που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας, με αποτέλεσμα τη χρήση των καταθέσεων για την κάλυψη τρεχουσών ή επενδυτικών αναγκών.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Ε/2010), που αφορά την πλήρωση 65 θέσεων εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα
Σύσταση έκανε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις ασφαλιστικές εταιρείες για καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά την καταβολή σχηματισθεισών αξιών εξαγοράς (ασφαλίσματος). Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει δεχτεί και εξακολουθεί να είναι αποδέκτης σημαντικού αριθμού προφορικών καταγγελιών στο τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής σχετικά με το ζήτημα.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Δραστική μείωση του δικτύου καταστημάτων, σημαντική μείωση προσωπικού, περιστολή δαπανών μισθοδοσίας, περικοπή υπερωριών και γενικότερα λειτουργικών εξόδων άλλα και μείωση κατά 20% των αποδοχών της διοίκησης είναι ορισμένα από τα μέτρα που έλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την τελευταία διετία για την προσαρμογή στο νέο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

 

Όπως σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γεώργιος Προβόπουλος, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, απαντώντας σε αιτιάσεις βουλευτών ότι η κεντρική τράπεζα κάνει μαθήματα περικοπών δαπανών στους άλλους χωρίς η ίδια να κάνει τίποτα, η ΤτΕ είχε από καιρό διαβλέψει τις επερχόμενες δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία, τις οποίες άλλωστε επανειλημμένα είχε διατυπώσει στις εκθέσεις της, και μερίμνησε από νωρίς για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Έτσι, από το τέλος του 2007 μέχρι σήμερα, το δίκτυο καταστημάτων της ΤτΕ έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο, ενώ, για την εφετινή χρονιά οι λειτουργικές δαπάνες θα είναι μειωμένες κατά 50 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 11% σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες του 2009.

Την τελευταία διετία, η μείωση του κόστους μισθοδοσίας φτάνει το 5%, οι υπερωρίες έχουν μειωθεί κατά 35% ενώ κατά 40% έχουν μειωθεί η δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων. Επιπλέον, από το 2008 μέχρι σήμερα το προσωπικό της τράπεζας έχει μειωθεί κατά 18%. Στο τέλος του 2009 ο διοικητής της ΤτΕ γνωστοποίησε την απόφασή του για τη μείωση των αποδοχών κατά 20% σε όλα τα μέλη της διοίκησης της τράπεζας και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Προβόπουλος, η μεγάλη περιστολή των δαπανών, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρμοδιότητες της κεντρικής τράπεζας, και κατά συνέπεια ο όγκος εργασιών, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Την εφετινή χρονιά, στις αρμοδιότητες της ΤτΕ προστέθηκαν η εποπτεία των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και η διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων.

Επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια στην ΤτΕ ανατέθηκαν η κατανομή, η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και η διαχείριση των εξασφαλίσεων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του σχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, η πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραχάραξης, η εποπτεία ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, η εποπτεία εταιρειών παροχής πιστώσεων κ.ά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης της ΤτΕ, οι προσπάθειες για τον έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της κεντρικής τράπεζας -στο πλαίσιο της σημαντικής διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και του όγκου εργασιών- θα συνεχιστούν και το 2011.

Πηγή: Καθημερινή

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Πλήρης ενημέρωση είχε κλιμάκιο του οίκου Moody's την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο και άλλους τραπεζίτες. κατά την οποία ακτινογραφήθηκε ο τραπεζικός τομέας και οι πιθανότητες υποβάθμισης ή όχι της Ελλάδας.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Σελίδα 22 από 22

Secret Money

 KAΛA TA Σ/Ν AΛΛA...

KAΛA TA Σ/Ν AΛΛA...

Tο θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι δεν αρκούν τα νομοσχέδια και οι...

Αθλητικά

Κραυγή αγωνίας από παίχτες βόλεϊ

Κραυγή αγωνίας από παίχτες βόλεϊ

Την άμεση επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας στο ελληνικό βόλεϊ ζητά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Πετοσφαιριστών...

Τεχνολογία

Τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να προβλέψει πρωτεϊνική δομή!

Τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να προβλέψει πρωτεϊνική δομή!

Συνιστώντας μια ανακάλυψη- επιστημονικό ορόσημο για τον κλάδο της βιοτεχνολογίας, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) με την...

Περιβάλλον

ΣτΕ: Υπεύθυνοι οι Δήμοι για συντήρηση - κλάδεμα δέντρων

ΣτΕ: Υπεύθυνοι οι Δήμοι για συντήρηση - κλάδεμα…

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που θεωρεί αποκλειστική ευθύνη των Δήμων την...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.