Deal News Online

undefined
Σχετικά με: ψηφιακές υπηρεσίες
Το 3% των εσόδων τους, από ψηφιακές υπηρεσίες, θα καβάλουν μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες που εισπράτουν πάνω από 25 εκατ. ευρώ στη χώρα και πάνω απο 750 εκατ. παγκοσμίως, όπως εγκρίθηκε σήμερα από τη γαλλική Γερουσία.
Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει σήμερα δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενημερώνονται άμεσα για τα νέα και τις δράσεις της Αρχής.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
αντικατάσταση του παραδοσιακού γραμματοκιβωτίου από ένα ηλεκτρονικό, η ηλεκτρονική εξόφληση του συνόλου των λογαριασμών και η ψηφιακή διάθεση εντύπων, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ για την δημιουργία ενός νέου πακέτου ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με στόχο την παροχή περισσότερο στοχευμένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών, που θα προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον πελάτη και την εταιρία.
Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα

Ψηφιοποιούνται όλες οι συναλλαγές των πολιτών με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την ένταξη της οριζόντιας Πράξης "Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού" στο πρόγραμμα, Κοινωνία της Πληροφορίας.

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 29 μήνες και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1.484.210 ευρώ.

 

Η πράξη έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για: - την παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την Επιτροπή πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις αλλά και τους δημόσιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθώς και - την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Αρχής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, για την καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών και τη διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής των αγορών, τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών.

 

Ειδικότερα, στοχεύει στη δημιουργία υποδομών που θα εξασφαλίσουν: Α. Την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, ιδίως σε ότι αφορά: - τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων, καταγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών στοιχείων (όπως συμπλήρωση εντύπων και υποβολή απαντήσεων σε ερωτηματολόγια της Επιτροπής, κ.α.) των ενδιαφερομένων και συναλλασσόμενων με αυτήν, - την ηλεκτρονική ή άλλη σχετική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και τυχόν άλλων ενδιαφερομένων (όπως με την έκδοση και αποστολή απαντήσεων, αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και λοιπών πράξεων της Διοίκησης της ΕΑ, αντιγράφων εγγράφων και στοιχείων φακέλων στα οποία δύναται να έχει πρόσβαση ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, κλπ.), - την παρακολούθηση των υπηρεσιακών ενεργειών για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων έως την ολοκλήρωσή τους, Β. Τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και αποθήκευση πληροφοριών για τον έλεγχο υποθέσεων, με σύγχρονο τρόπο.

 

Γ. Την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαχείριση των υποθέσεών της. Δ. Την υποστήριξη της διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων της Αρχής σε επιχειρήσεις, για τη διερεύνηση τυχόν παραβάσεων της νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

 

Ε. Την υποστήριξη της επιχειρησιακής και διοικητικής λειτουργίας της Αρχής, για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών της και την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την Επιτροπή και του κοινού εν γένει (ορθή χρέωση και αναζήτηση εγγράφων, ταχεία συσχέτιση εγγράφων, αναπαραγωγή αντιγράφων, κ.α.) Στο σχεδιαζόμενο σύστημα θα έχουν ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής αλλά και οι συναλλασσόμενοι με αυτή, εντός και εκτός Ελλάδος.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση της αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ για την πρόσκληση 21.1 στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". Το αποτέλεσμα ήταν η έγκριση 79 έργων για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (Πανεπιστήμια/ΤΕΙ), συνολικού προϋπολογισμού 35.556.500,00 €. Τα έργα αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα
protoselida

Media

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: " Γιουρούσι ανήμερα της Αλωσης "   ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: " 10 αλλαγές στις άδειες Δημοσίων υπαλλήλων...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.