Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Attica Bank

Τις δυνατότητες συνεργασίας με την Proton Bank ερευνά η διοίκηση της Attica Bank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: «Η Attica Bank θα διερευνήσει, στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης στρατηγικής της, το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Proton λόγω των συνεργειών που θα προκύψουν και της ανάγκης δημιουργίας μεγέθους, που στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη του ομίλου».

 

Η Protonbank που περνάει τις τελευταίες ημέρες λόγω της έρευνας της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αναφορικά με τις δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων του κ. Λ. Λαυρεντιάδη.

 

Υπό την πίεση των εξελίξεων αυτών αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση των μικρού μεγέθους τραπεζών είναι πιθανό να έχουμε άμεσα αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας. Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό της Attica Bank ανέρχεται σε 4,6 δισ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 521,7 εκατ. ευρώ.

 

Το συνολικό ενεργητικό της Proton διαμορφώνεται σε 3,8 δισ. ευρώ ενώ τα εποπτικά ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 352 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της κατάθεσης του ελληνικού Δημοσίου στην Proton, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος, δήλωσε τα εξής: «Μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών, όπως και της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι η σταθερότητα και ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος.

 

Η δήλωσή μου ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές, έχει πολύ πρακτικό περιεχόμενο για τους καταθέτες και γενικά για τους συναλλασσόμενους με τις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, τη διοίκηση των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών και το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας αποφασίστηκε να διατηρήσουν, τόσο το Δημόσιο όσο και οι άλλες τράπεζες, τα επίπεδα καταθέσεών τους στην Proton.

 

Aυτό έγινε τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος και της Αρχής Διαφάνειας για πράξεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα και όχι το νομικό πρόσωπο της τράπεζας καθεαυτό. Είναι συνεπώς αναγκαίο, για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου να διασφαλιστεί η ομαλή, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της τράπεζας, ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης, διοίκησης και φυσικών προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν».

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

ΧΤΙΖΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πρόσφατο έργο, έχει προπωληθεί το 15%- 20% των διαμερισμάτων.

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Σε αγορά 1.155 μετοχών της Attica Bank, προέβη στις 3 Ιουνίου ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής-Λιανικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών-Χρηματαγορών της Τράπεζας.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Στο ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες (αποτέλεσμα προ φόρων) του ομίλου της Attica Bank το πρώτο τρίμηνο του 2011, έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Σε αύξηση των επιτοκίων της στις προθεσμιακές καταθέσεις προχωρά από σήμερα η Attica Bank, προσφέροντας αποδόσεις έως και 4,60% για διάστημα έως και 12 μήνες.

 

Αναλυτικότερα, από 16/05/2011 η τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

 

EARLY PROFIT: επιτόκιο 4,30% για καταθέσεις προθεσμίας 6 μηνών και 4,50% για καταθέσεις προθεσμίας 12 μηνών. Το Early Profit, προσφέρεται με προκαταβολή τόκων, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση του προϊόντος.

 

MONTHLY PROFIT: επιτόκιο που ανέρχεται έως 4,60%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια. Το προϊόν προσφέρεται για 6, 9, 12, 18 ή 24 μήνες προθεσμιακή κατάθεση, στην οποία οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα και όχι στην λήξη της.

 

ATTICA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: επιτόκιο που ανέρχεται έως 4,25%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια. Το προϊόν προσφέρεται για 1, 2, ή 3 μήνες προθεσμιακή κατάθεση.

 

ATTICA PLUS: 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση με συνολική ετήσια απόδοση που μπορεί να φτάσει έως 4,60%

 

- Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €20.000

 

- Μηνιαία απόδοση των τόκων

 

- Σε περίπτωση διατήρησης της κατάθεσης για 12 μήνες, αποδίδονται δωρεάν οι τόκοι τεσσάρων επιπλέον μηνών και η συνολική ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 4,60%.

 

Οι τόκοι καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία 10%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αναλυτική ενημέρωση για τις προθεσμιακές καταθέσεις παρέχεται από όλα τα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Σε αγορά 2.400 μετοχών της Attica Bank, αξίας 2.016,00 ευρώ, προέβη στις 27/4 ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής - Λιανικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών - Χρηματαγορών της τράπεζας, Ιωαννίδης Ιωάννης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Ιδιαίτερα αρνητικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τελευταίο τρίμηνο του 2010 για τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, που ήρθε να ολοκληρώσει την εικόνα μια ήδη πολύ κακής χρονιάς και οδήγησε σε πρωτοφανείς ετήσιες ζημιές ύψους 3,3 δισ. ευρώ για το σύνολο των εισηγμένων, όπως επισημαίνει η Attica Bank σε σχετική ανάλυση.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Στην ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στον αντιπρόεδρό του, κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, προχώρησε στη συνεδρίασή του στις 29/3/2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank.
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Σε 1,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2010 τα προ φόρων κέρδη για τον Όμιλο της Attica Bank, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα μετά φόρων και προ έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 1,9 εκατ. ευρώ. Τα μετά φόρων και μετά τις έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 7,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,8 δις ευρώ έναντι 5,2 δις ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα ονομαστικής αξίας ευρώ 100.199.999,9 ευρώ έναντι μετρητών, αποφάσισε σήμερα η γενική συνέλευση της Attica Bank.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Σελίδα 7 από 8
protoselida

World Business

O Rembrandt γίνεται το νέο hot trend της αγοράς

O Rembrandt γίνεται το νέο hot trend της…

O Ολλανδός ζωγράφος και ο Banksy οδήγησαν τη δημοπρασία του Sotheby’s στα 192,7 εκατ. δολάρια

Αθλητικά

Κάτι… τρέχει στη Σκύρο: To Skyros Run 2020 επιστρέφει

Κάτι… τρέχει στη Σκύρο: To Skyros Run 2020…

Στο επίκεντρο του δρομικού ενδιαφέροντος βρίσκεται τo Skyros Run 2020 που διοργανώνεται από τον Δημο...

Τεχνολογία

Facebook και Microsoft vs Apple

Facebook και Microsoft vs Apple

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street, με τη Microsoft και το...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.