Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Icap Group

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Icap Group παρατηρήθηκε το 2010, με την εταιρεία να πετυχαίνει 60 εκατ. ευρώ έσοδα για το 2010, και να φθάνει τους 1.150 εργαζόμενους,

 

"Αύξηση 7% καταφέραμε να πετύχουμε στα οικονομικά μας αποτελέσματα, υπερκαλύπτοντας την αναπόφευκτη, λόγω κρίσης, πτώση σε κάποιους τομείς με έσοδα από το λανσάρισμα νέων καινοτομιών υπηρεσιών και τη δυναμική επέκταση στο εξωτερικό", δήλωσε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Icap Group, αναφορικά με την παρατηρούμενη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, το 2010.

 

Ο ίδιος πρόσθεσε: "Βελτιώσαμε πολύ τις δυνατότητές μας να προσφέρουμε υψηλή αξία στους πελάτες μας, με την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε τεχνολογίες και υποδομές, με τη σύναψη νέων στρατηγικών συνεργασιών, αλλά και με την ενίσχυσή μας με ικανά στελέχη από την αγορά".

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Icap Group, με την ολοκλήρωση του 2010, υπερτριπλασίασε τα μεγέθη της, μέσα σε μόλις 4 χρόνια, από τη στιγμή, δηλαδή, που Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρίας Ιδιωτικών Κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρίας. H Icap Group, πετυχαίνοντας 60 εκατ. ευρώ έσοδα, για το 2010, και φθάνοντας τους 1.150 εργαζόμενους, είναι πλέον ο μεγαλύτερος όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις και ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο.

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Στασιμότητα ή επιδείνωση των πωλήσεων του εμφάνισε το 55% επιχειρήσεων, σε σχέση με το 2009, ενώ 403 εταιρίες (38,4%) ήταν ζημιογόνες με ζημίες, ύψους 275,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Icap Group για τον ιδιωτικό τομέα, που προέκυψαν από ανάλυση 1.050 ισολογισμών χρήσης 2010. Οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων καλύπτουν την περίοδο 01/07/2009-30/06/2010.

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά η εικόνα, που προκύπτει από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 1.050 επιχειρήσεων, αποτυπώνει και πάλι το γεγονός ότι η οικονομική κρίση, που πλήττει την οικονομία της χώρας, δεν άφησε ανεπηρέαστο τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, παρατηρείται μείωση πωλήσεων κατά 5,5%, η οποία, όμως, συνοδεύεται με μικρότερη υποχώρηση του μικτού κέρδους -4,2%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις πέτυχαν ως ένα βαθμό τη σχετική συγκράτηση του κόστους.

 

Ωστόσο, παρ' όλη τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών κατά 29,2%, το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα, κυρίως έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, εμφάνισαν οριακή μόνο μεταβολή, το λειτουργικό περιθώριο κατέγραψε απώλειες της τάξης του 17%, με συνέπεια τη δραστική μείωση των κερδών προ φόρου -57,6%. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 7% περίπου. Από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο μόνος κερδοφόρος τομέας ήταν αυτός των εμπορικών επιχειρήσεων, ο οποίος, παρά τη συρρίκνωση της κερδοφορίας του, εμφανίζει κέρδη προ φόρου πολλαπλάσια του τελικού καθαρού αποτελέσματος του συνόλου των εταιριών.

 

Την καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο κλάδος της Βιομηχανίας, που, σε αντίθεση με το 2009, εμφανίζει δραστική μείωση των ζημιών του. Ειδικότερα, παρουσιάζεται οριακή μείωση του τζίρου κατά 3,2%, ενώ περιορίζεται σημαντικά το κόστος πωληθέντων, με συνέπεια να εμφανίσει αυξημένα μικτά κέρδη κατά 8,6%. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών, είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση θετικού λειτουργικού αποτελέσματος, κατά την τελευταία χρήση, σε αντίθεση με την προηγούμενη και τελικά τη δραστική μείωση των ζημιών τους κατά 66,6%. Επίσης, ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός της μεγάλης αύξησης σε επίπεδο κερδών EBITDA (43,25%).

 

Όπως επισημαίνει η Icap Group, οι υψηλές συγκριτικά ζημίες μίας μόνο επιχείρησης (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης) επηρεάζουν το συνολικό αποτέλεσμα του τομέα και το μετατρέπουν σε ζημιογόνο, ενώ, εάν η συγκεκριμένη εταιρία εξαιρεθεί, τότε το τελικό καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται θετικό και στις δύο χρήσεις.

 

Η εικόνα, που παρουσιάζει ο κλάδος του Εμπορίου, αν και ο μοναδικός κερδοφόρος στο 2010, αντικατοπτρίζει πλήρως το κλίμα ύφεσης, που επικράτησε στην αγορά, καθώς εμφανίζει σημαντική μείωση πωλήσεων κατά 7,4% ή 216 εκατ. ευρώ, ενώ λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων, η κερδοφορία του κλάδου υπέστη απότομη πτώση κατά 33,5%, ενώ ακόμη και σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες της τάξης του 24,7%.

 

Όσον αφορά στον επιχειρηματικό κλάδο των Υπηρεσιών, εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών, σημειώνεται μικρή μείωση του τζίρου κατά 4,2%. Σε αυτό, όμως, τον τομέα δεν επετεύχθη συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια το μικτό κέρδος να εμφανίσει μείωση της τάξης του 18%. Τα αποτελέσματα του τομέα επιβαρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα αντίστοιχα μεγέθη των εταιριών του υποκλάδου "Ποδόσφαιρο-Μπάσκετ". Η εξαίρεση των 34 αυτών εταιριών θα οδηγούσε σε σημαντική κερδοφορία και στα δύο έτη τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του τομέα των υπηρεσιών (κέρδη, ύψους 47,2 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 74,3 εκατ. ευρώ, το 2010, ενώ, αντίστοιχα, το 2009 τα κέρδη για τις υπηρεσίες θα ήταν 46,2 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 61,6 εκατ. ευρώ).

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Icap Group, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε: "Τα ετήσια αποτελέσματα των 1.050 εταιριών, που έκλεισαν ισολογισμό τον Ιούνιο 2010, δείχνουν ότι η βαθιά οικονομική κρίση, που πλήττει τη χώρα μας, συνεχίζει να έχει έντονα αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 55% του δείγματος εμφάνισε στασιμότητα ή μείωση στα αποτελέσματα (πωλήσεις) από αυτά της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Επιπρόσθετα, 403 εταιρίες ή το 38% του δείγματος κατέγραψε ζημίες, οι οποίες ξεπέρασαν τα 270 εκατ. ευρώ.

 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, παρόλο που η πλειοψηφία των εταιριών παρουσίασε πτώση στα έσοδά τους, ένα ισχυρό 45% πέτυχε βελτίωση στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει ότι πολλές εταιρίες δούλεψαν καλά στην περιοχή της μείωσης του κόστους λειτουργίας τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μειωμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων επηρέασε το Μέσο Όρο Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 125 ημέρες, παραμένοντας υψηλότερος του αντίστοιχου μέσου όρου εξόφλησης προμηθευτών, ο οποίος κινήθηκε στις 107 ημέρες".

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Η Positive Energy έλαβε υψηλό δείκτη αξιολόγησης (rating score), σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Icap Group και εντάχθηκε στην κοινότητα των "Strongest Companies in Greece" ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα.

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Ανοδικά κινήθηκε το συνολικό μέγεθος της αγοράς φαρμάκου, την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,1%, σύμφωνα με κλαδική μελέτη, που κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group ΑΕ. Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, το 2008, αυξήθηκε κατά 10% περίπου, σε σχέση με το 2007, ενώ οι πωλήσεις των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων αυξήθηκαν, με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,6%, την περίοδο 2002-2008. Η συνολική αξία των εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, το 2009, αυξήθηκε κατά 7,9%, σε σχέση με το 2008, ενώ η αντίστοιχη αξία των φαρμακευτικών προϊόντων, που εξήχθησαν, σημείωσε, επίσης, αύξηση 6,8%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Σελίδα 4 από 4

Αθλητικά

Κάτι… τρέχει στη Σκύρο: To Skyros Run 2020 επιστρέφει

Κάτι… τρέχει στη Σκύρο: To Skyros Run 2020…

Στο επίκεντρο του δρομικού ενδιαφέροντος βρίσκεται τo Skyros Run 2020 που διοργανώνεται από τον Δημο...

Αυτοκίνητο

Peugeot e-208: το γρηγορότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του σε αγώνα 300χλμ!

Peugeot e-208: το γρηγορότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην κατηγορία…

Το PEUGEOT e-208 αναδείχθηκε το γρηγορότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε αγώνα 300 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκε στη...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.