Περιβάλλον

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη γεωθερμική ενέργεια

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) οργανώνει στην Θεσσαλονίκη από τις 24 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συνέδριο «GEOFAR: Καινοτόμες Λύσεις για την Χρηματοδότηση Γεωθερμικών Επενδύσεων», στο πλαίσιο του προγράμματος Intelligent Energy Europe (IEE) της ΕΕ.

 

Στο Συνέδριο θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας ενώ επιπλέον θα παρουσιασθούν καινοτόμες ιδέες για την χρηματοδότηση των γεωθερμικών επενδύσεων στην Ευρώπη.

 

Το πρόγραμμα «GEOFAR» (Geothermal Finance and Awareness in European Regions) έχει ως κεντρικό άξονα την κατάδειξη των αδυναμιών και τα χρηματοοικονομικά εμπόδια που παρουσιάζει ο τομέας της Γεωθερμίας σ' ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και την εξεύρεση λύσεων έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να δοθεί ώθηση σε νέες επενδύσεις.

 

Το GEOFAR αποτελεί μία κοινοπραξία οκτώ ευρωπαϊκών ινστιτούτων και εταιρειών από πέντε χώρες-μέλη της Ε.Ε.

 

Παρά το αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό που διαθέτουν πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και τις σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν συντελεστεί, τα τελευταία χρόνια, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, η άγνοια και η ελλιπής πληροφόρηση, σε συνδυασμό με τα γραφειοκρατικά εμπόδια, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες επενδυτών αλλά και τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων (decision makers) για ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

 

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εμποδίων που παρουσιάζονται στον τομέα της γεωθερμίας η κοινοπραξία του GEOFAR ανέπτυξε ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο, το GeoRiMi ( Geothermal Risk Mitigation Programme), το οποίο μπορεί να βοηθήσει στα πρώτα στάδια μιας επένδυσης στη βαθιά γεωθερμία καθώς και άλλες εφαρμογές στην αβαθή γεωθερμία.

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τα μέλη που αποτελούν η κοινοπραξία του GEOFAR θα ανακοινώσουν και τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των εργασιών τους καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές του εν λόγω έργου.

 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης από ειδικούς, σχετικές με την γεωθερμία μελέτες και έρευνες στον συγκεκριμένο τομέα.


επιστροφή στην αρχή