Οι γυναίκες αναλαμβάνουν το τιμόνι των επιχειρήσεων

Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι γυναίκες που κρατούν τα ηνία των επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνεται σε μελέτη της ICAP Group.

 

Σε μια περίοδο όπου το επιχειρείν δοκιμάζεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα περνά στην αντεπίθεση και υψώνει το ανάστημα της. Ιδιαίτερα γνωρίσματα των γυναικών είναι η εργατικότητα αλλά και η αισιοδοξία.

 

Η μελέτη

 

Στο 21% επί συνόλου 24.000 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό ανήλθε το 2015 το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες, έναντι 19,6% πέρυσι, σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP Group για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκδοση ομίλου «Leading Women in Business».


 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων διευρύνεται συνεχώς, αν και η σχετική πλειοψηφία των ερωτηθεισών (44,7%) θεωρεί ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η σταδιοδρομία των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές/διευθυντικές θέσεις έχει αναπτυχθεί σε μέτριο βαθμό στη χώρα μας.

 

Την ίδια στιγμή επίσης, η παρουσία γυναικών στο τιμόνι επιχειρήσεων εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους, παρότι η μέση γυναίκα επιχειρηματίας/ανώτατο στέλεχος που συμμετείχε στην έρευνα έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

 

Έτσι, με βάση τη μελέτη, γυναίκες βρίσκονται στην κορυφή στο 23% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών 50 εκατ. κύκλο εργασιών).

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ωστόσο το στοιχείο ότι σχεδόν επτά (7) στις δέκα (10) γυναίκες, εκτός από τη διευθυντική/διοικητική τους θέση, συνδέονται και μετοχικά με την εταιρεία τους.

 

Αυξημένες υποχρεώσεις


Επιπλέον, στη μελέτη καταγράφεται ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, αλλά και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους για σταδιοδρομία σε ανώτατο επίπεδο, εργάζονται σκληρά, καθώς το 58,6% αυτών απασχολείται κατά μέσο όρο άνω των 51 ωρών/εβδομάδα, ήτοι περισσότερο από 10 ώρες σε ημερήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται ο χρόνος που αφιερώνουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, η δημιουργία άγχους και στρες θεωρείται ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας στην επαγγελματική τους ενασχόληση.

 

Παράλληλα, η καριέρα βρίσκεται «πολύ» ή «πάρα πολύ» υψηλά στις προτεραιότητες της συντριπτικής πλειοψηφίας των γυναικών που βρίσκονται στο ανώτατο management (σε ποσοστό 97,6% του δείγματος), με το 92,7% των γυναικών να δηλώνουν «πολύ» ή «πάρα πολύ» ικανοποιημένες από την έως τώρα επαγγελματική τους εξέλιξη. Ωστόσο, το παραπάνω γεγονός δεν εξαντλεί τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους, δεδομένου ότι το 59,7% αυτών εκτιμούν ότι θα έχουν διευρύνει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες την επόμενη πενταετία.

 

Επίσης, παρά την τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, το 50,7% των γυναικών του δείγματος εκτιμούν ότι οι εταιρείες που διευθύνουν θα παρουσιάσουν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερα αισιόδοξες

Μάλιστα, οι γυναίκες της έρευνας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για την πορεία των πωλήσεών τους και το 2016, καθώς περίπου δυο στις τρεις προβλέπουν αύξηση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP, δήλωσε σχετικά: «Αυξημένη ήταν η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής το 2015, επιβεβαιώνοντας την ολοένα διευρυνόμενη αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι, σήμερα 5.050 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους Γυναίκες (ποσοστό 21% επί συνόλου 24.000 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (19,6% του συνόλου).

 

Ισχυρό χαρακτηριστικό της Γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι, αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε Γυναίκες στην κορυφή στο 23% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών 50 εκατ.).

 

Καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας


Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εταιρείες με Γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν συνολικά πολύ καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας το 2014, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 2014 εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση (83%) καθαρών κερδών, όταν το σύνολο των εταιρειών παρουσίασε και πάλι ζημίες.

 

Επίσης, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους EBITDA 9,4%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 7,4% του συνόλου των εταιρειών. Οι υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας επιβεβαιώνονται και σε άλλη Έκδοση της ICAP με τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014: από τις 500 εταιρείες το 7,2% διοικείται από γυναίκες, οι οποίες μάλιστα πέτυχαν περιθώριο EBITDA 14,2% έναντι 13% του συνόλου.

 

Μορφωμένες

 

Όπως έδειξε επιπλέον η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 705 μεγαλύτερες εταιρείες με Γυναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού σχεδόν το 51% κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ πάνω από το ⅓ διαθέτει και Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών.

 

Δείχνουν επιμονή, αντοχές και αποτελεσματικότητα, διατηρώντας για πολλά χρόνια τη θέση του επικεφαλής. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από το 70% του δείγματος της έρευνας βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής πάνω από 10 χρόνια. Μάλιστα, σχεδόν επτά στις δέκα γυναίκες επικεφαλής συνδέονται και μετοχικά με την εταιρεία τους.

 

Εργάζονται σκληρά

 

Επιπλέον, οι Γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 59% εξ αυτών εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, αφού σχεδόν το 80% αυτών έχουν παιδιά. Είναι πολύ ικανοποιημένες από όσα έχουν πετύχει (93%), ενώ σχεδόν το σύνολό τους θέτει τη σταδιοδρομία τους πολύ υψηλά στις προτεραιότητές τους. Είναι επίσης φιλόδοξες και με αυτοπεποίθηση, αφού έξι στις δέκα γυναίκες-στελέχη δήλωσαν ότι σε 5 χρόνια θα έχουν αναπτυχθεί επαγγελματικά ακόμα περισσότερο.

 

Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, οι Γυναίκες επικεφαλής διατηρούν τους υψηλούς στόχους τους για αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας τους το 2015 (σε ποσοστό 51%). Μεγαλύτερη αισιοδοξία διαγράφεται για το έτος 2016, καθώς οι δύο στις τρεις (67%) γυναίκες επικεφαλής προβλέπουν επίσης αύξηση των συνολικών τους πωλήσεων.

 

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις δυνατότητες των Γυναικών και συνεπώς τόσο η Πολιτεία όσο και οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται Γυναίκες».


protoselida

Secret Money

TA «AYTOMATA KAΠEΛA»

TA «AYTOMATA KAΠEΛA»

Δεν πρόλαβε να εξοντώσει η ρουκέτα του αμερικανικού drone τον Iρανό στρατηγό Σουλεϊμανί και σε...

Αθλητικά

Γ. Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε τους 10.000 πόντους και συνεχίζει!

Γ. Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε τους 10.000 πόντους και συνεχίζει!

Μία ακόμη τεράστια προσωπική διάκριση σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.