Deal News Online

«Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010»

Τη σταθερή βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στην καινοτομία αποτυπώνει ο «Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010», η έκθεση του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά υπό την εποπτεία του Δρ. Δημήτρη Δενιόζου και έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της πορείας εμπέδωσης της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία.

 

Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί την αποτύπωση της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας στους δείκτες καινοτομικών επιδόσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο τα ισχυρά σημεία της χώρας, όσο και εκείνα που χρήζουν βελτίωσης απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης αποτελεί η στενή σχέση ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και στην καινοτομία των επιχειρήσεων.

 

Για την εκπόνηση της μελέτης αξιοποιήθηκαν κατά βάση τα στοιχεία του European Innovation Scoreboard, τα οποία εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν από τα ευρήματα των εκθέσεων του Innobarometer, του Eurobarometer και του Global Entrepreneurship Monitor.

 

Εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση επίσημων στοιχείων σχετικά με την πορεία της καινοτομίας στη χώρα μας, επιχειρείται επίσης καταγραφή των αντιλήψεων που επικρατούν στη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς φορείς και τους επιχειρηματίες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων αναφορικά με την καινοτομία.

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του «Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2010», έχει σημειωθεί πρόοδος και έχουν καταγραφεί καλές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς, όπως οι δαπάνες για βιομηχανικό σχεδιασμό, η αγορά εξοπλισμού, η κατάρτιση προσωπικού, οι επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και η υιοθέτηση οργανωτικών και εμπορικών καινοτομιών, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα σημαντική απόσταση να διανύσει σε καίριους τομείς, όπως η παραγωγή και διάδοση της γνώσης, η συμμετοχή στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και η χαμηλή επένδυση σε καινοτομία προερχόμενη από την έρευνα.

 

Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία, όπως παρουσιάζονται στον Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας (SII) του European Innovation Scoreboard συνεχίζουν να βελτιώνονται σταθερά αλλά αργά, τοποθετώντας την Ελλάδα στην ομάδα των μέτριων καινοτόμων.

 

Τη σημαντικότερη βελτίωση το 2009 παρουσιάζουν η συμμετοχή του ενεργού πληθυσμού στη δια βίου μάθηση, τα χορηγηθέντα επιχειρηματικά κεφάλαια και οι άλλες ιδιωτικές πιστώσεις, η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κοινοτικών βιομηχανικών σχεδίων.

 

Ωστόσο, παρ' όλη τη βελτίωση ένα μεγάλο μέρος των επιμέρους δεικτών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ μερικοί δείκτες συρρικνώνονται περαιτέρω. Σε ιδιαίτερη ύφεση βρίσκονται οι δείκτες που έχουν σχέση με την οικονομία της γνώσης, όπως και εκείνοι που σχετίζονται με τις δημόσιες και τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και σε καινοτομία μη εξαρτώμενη από έρευνα.

 

Τέλος η εκπαίδευση και τα επιχειρηματικά κεφάλαια συνεχίζουν να υστερούν σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιδόσεις.

 

Όπως επισημαίνεται και από τα συμπεράσματα της μελέτης, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας μας στον κρίσιμο τομέα της καινοτομίας, θα πρέπει η έρευνα και η καινοτομία να καταλάβουν υψηλή θέση στις προτεραιότητές της Ελλάδας, ώστε όχι απλά να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, αλλά να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της χώρας.

 

Προλογίζοντας την έκδοση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάς, κ. Ernst-Jan Stigter, επισημαίνει: «Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα βιώνει την πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία της πρόσφατης ιστορίας της, παρακολουθούμε την ανάδειξη ενός καινούριου τεχνολογικού προτύπου: Υπηρεσίες, Λογισμικό και Συσκευές συγκλίνουν και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, πραγματοποιούνται άλματα προόδου.

 

Δυνατότητες που πριν λίγα μόλις χρόνια φάνταζαν απρόσιτες, έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Η απρόσκοπτη, χωρίς δισταγμούς πορεία μας προς αυτό που τώρα πιθανώς μοιάζει τεχνολογικά ανέφικτο, μπορεί πραγματικά να ανοίξει το δρόμο για εξαιρετικές ευκαιρίες πέρα από τα στενά μας σύνορα, επανατοποθετώντας την Ελλάδα και τους Έλληνες στην κεντρική σκηνή της ανάπτυξης».

 

Την έκδοση του «Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2010» προλογίζουν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας αλλά και φορέων. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου αναφέρει: «Η καινοτομία, που μέχρι σήμερα αναφερόταν μεγαλόσχημα, αλλά συνήθως αφηρημένα, στο δημόσιο διάλογο και τον πολιτικό λόγο, σήμερα αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων κάτω από ασφυκτικές ανταγωνιστικές πιέσεις και έλλειψη ρευστότητας».

 

Στην οικονομική κρίση ως «σημείο καμπής που αναδεικνύει τα όρια των μέχρι σήμερα επιλογών μας, την ευκαιρία για τη λήψη τολμηρών αποφάσεων» εστιάζει ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου σημειώνει ότι «Ο στόχος είναι φιλόδοξος, όμως είναι ρεαλιστικός.

 

Μπορούμε να τον επιτύχουμε με τη διασύνδεση και την αρμονική ανάπτυξη όλων των πλευρών του «τριγώνου της γνώσης», δηλαδή της παραγωγής γνώσης (έρευνα), της μετάδοσης της γνώσης (εκπαίδευση και δια βίου μάθηση), της ευρύτερης διάχυσης της γνώσης στην κοινωνία στο σύνολό της και της αξιοποίησής της με οικονομικά ωφέλιμο τρόπο (καινοτομία). Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας για συντονισμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη ανάπτυξη της οικονομίας μας.»

 

Τη στήριξη της οικονομίας της γνώσης, η οποία βασίζεται στο τρίγωνο Παραγωγή-Μετάδοση-Αξιοποίηση Γνώσης, προτάσσει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, σημειώνοντας «Είναι χαρά μου να προλογίζω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Microsoft Ελλάς, τη νέα έκδοση του Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα, που η χώρα μας διέρχεται την κρισιμότερη φάση της σύγχρονης ιστορίας της. Διότι η καινοτομία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την Ελλάδα έτσι ώστε να βγει μια ώρα αρχύτερα από την κρίση».

 

Την έκδοση προλογίζουν επίσης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) κ. Ιωάννης Στουρνάρας.

 

Για την πλήρη έκδοση του «Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2010» επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://tinyurl.com/EllinikosXartisKainotomias


Media

«Τα Φιλαράκια»: Στις 27 Μαΐου το επεισόδιο επανένωσης

«Τα Φιλαράκια»: Στις 27 Μαΐου το επεισόδιο επανένωσης

Στις 27 Μαΐου θα μεταδοθεί το επεισόδιο επανένωσης από "Τα Φιλαράκια" («Friends»), την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά...

Περιβάλλον

Ινδία: 18 ελέφαντες νεκροί πιθανότατα από κεραυνούς

Ινδία: 18 ελέφαντες νεκροί πιθανότατα από κεραυνούς

Τουλάχιστον 18 ελέφαντες εντοπίστηκαν νεκροί στη βορειοανατολική Ινδία, με εκτιμώμενη αιτία θανάτου από κεραυνούς σύμφωνα με τις επίσημες αρχές που ξεκίνησαν μια...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.