Deal News Online

Η Εθνική πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση των μεγάλων επενδύσεων

Η Εθνική Τράπεζα έχει το επιχειρηματικό σχέδιο και το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στους κλάδους της ενέργειας και των υποδομών.

 

Αντιλαμβανόμενη τον ιστορικό συστημικό της ρόλο, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενεργή χρηματοδοτική υποστήριξη συναλλαγών των ανωτέρω κλάδων, με απώτερο στόχο τη διοχέτευση της ρευστότητάς της σε ευκαιρίες υγιούς πιστωτικής επέκτασης, καθοριστικές για την οργανική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στα πλαίσιο αυτό, για το 2018 τα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια του κλάδου της ενέργειας ανήλθαν σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα στις υποδομές ξεπέρασαν το 1 δισ., κυρίως σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ που αφορούν την επέκταση και αναβάθμιση αυτοκινητόδρομων, την κατασκευή αεροδρομίων, σχολείων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα μεγάλων κλαδικών συναλλαγών αποτελούν:

 

1. H έγκριση της αποκλειστικής ανάληψης και διοργάνωσης Μ/Π δανείου ύψους 161,1 εκατ. ευρώ για τη μερική χρηματοδότηση της συμμετοχής του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα στην επενδυτική κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

 

2. H έγκριση, συνδιοργάνωση και τεχνική υλοποίηση δανείου έως 665,6 εκατ. ευρώ προς τη Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. για τη χρηματοδότηση της 20ετούς επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του εν λόγω αεροδρομίου, με ποσό συμμετοχής ως 332,8 εκατ.

 

3. H αποκλειστική διοργάνωση χρηματοδότησης 357 εκατ. ευρώ για τη διεθνή κοινοπραξία SNAM - Enagas - Fluxys με σκοπό την εξαγορά του ΔΕΣΦΑ.

 

4. O συντονισμός και η συμμετοχή σε μεγάλες αναχρηματοδοτήσεις, με κυριότερες αυτές των ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, συνολικού ύψους 1,1 δισ. και 229 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

 

Το 2019 αναμένεται να είναι εξίσου μια χρονιά δυναμικής πιστωτικής επέκτασης στην ενέργεια και τις υποδομές με κύριους αναπτυξιακούς άξονες:

 

1. Την προώθηση των ξένων επενδύσεων - τόσο στην κατασκευή πρωτογενών ενεργειακών δομών όσο και στην ανάπτυξη της δευτερογενούς εξαγοράς υφιστάμενων έργων κυρίως ΑΠΕ στην Ελλάδα.

 

2. Την άμεση χρηματοδοτική υποστήριξη στρατηγικών υποδομών του κλάδου, οι οποίες προάγουν τη διασύνδεση και την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, με σημαντικότερα τα έργα της κατασκευής: α) υπεράκτιας πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (FSRU) και τη διασύνδεσή της με το Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου, β) καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης,

 

γ) ενεργειακής αυτονομίας των ελληνικών νήσων.

 

3. Την ενεργή χρηματοδοτική υποστήριξη προγραμματισμένων υποδομών, κρίσιμων για την αρτιότερη διασύνδεση της χώρας, με σπουδαιότερα αυτά του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης και της Εγνατίας οδού στον τομέα της οδοποιίας, καθώς και την αναβάθμιση και επέκταση των λιμένων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

 

4. Την ενεργή συμμετοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών σχετικών με την αναβάθμιση του τουρισμού, με αξιοσημείωτη επένδυση την ανάπλαση του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό.

 

5. Τη συνεχή υποστήριξη των παραδοσιακών εταιρικών αναγκών των κλάδων της ενέργειας και των υποδομών σε επίπεδο μεγάλων ομιλών αλλά και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η τράπεζα, σκοπός της Εθνικής είναι να καταξιωθεί ως «η τράπεζα της ενέργειας» στην ελληνική αγορά, συνεχίζοντας μια πολιτική που την έχει φέρει στην πρώτη θέση από πλευράς χορηγήσεων στον κλάδο, με μερίδιο αγοράς πάνω από 30%. Είναι μια πρωτιά, τόνισε ο κ. Μυλωνάς, που η Εθνική σκοπεύει να διατηρήσει. Μεταξύ άλλων, η τράπεζα θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερο βάρος στις χορηγήσεις για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ενδεικτικό είναι ότι αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της κατά 25% την τελευταία πενταετία και σήμερα κατέχει στις συνολικές χρηματοδοτήσεις των ΑΠΕ μερίδιο αγοράς 40%.

 

Η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει με καινοτόμες ιδέες να εκσυγχρονίζει και να διαφοροποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη πρωτοβουλία της για την ετήσια έκδοση της «Βίβλου» της ενέργειας, με στόχο την επισκόπηση των ετήσιων εξελίξεων του κλάδου, των προοπτικών αυτού και των βασικών χρηματοδοτικών συνθηκών κατά περίπτωση.

 

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, αναπληρωτής γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, σχολιάζει σχετικά: «Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, στηρίζει ενεργά την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα, οι οποίες σε εθνικό επίπεδο προάγουν τα οικονομικά της συμφέροντα, αλλά συνάμα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών της. Οι κλάδοι της ενέργειας και των υποδομών είναι καταλυτικοί σ' αυτές τις κατευθύνσεις».


Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.