Ειδήσεις - Ελλάδα

«Σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις οι μεγαλύτεροι σε ηλικία»

Ποντάρουν στην εμπειρία τους και στις γνώσεις τους

 

«Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, εκτός από πρόβλημα, που μπορεί για κάποιους να φαίνεται ότι είναι, αποτελούν και μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτούς», επισήμανε η χημικός μηχανικός Βιβή Μιξαφέντη, η οποία είναι διευθύντρια υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, κατά την ομιλία της σε ημερίδα που οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

 

Αναφέρθηκε στη δημογραφική γήρανση στην Ευρώπη και επικαλέστηκε έκθεση της Κομισιόν που δείχνει ότι το 2060 το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες θα ανέβει κατά 7,1 έτη και θα φτάσει τα 84,8 έτη και για τις γυναίκες θα ανέβει κατά 6 έτη και θα φτάσει τα 89,1.

 

Επίσης, υπάρχει η πρόβλεψη το 2050 ο μισός πληθυσμός της Ε.Ε θα είναι 50 ετών και άνω.

 

Γήρανση του εργατικού δυναμικού


Γήρανση του πληθυσμού σημαίνει και γήρανση του εργατικού δυναμικού, τόνισε η κ. Μιξαφέντη και είπε πως το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Οι ηλικίες συνταξιοδότησης αυξάνουν, η διάρκεια του εργασιακού βίου παρατείνεται και ενώ το 2013 σε κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν 4 άτομα ηλικίας 15 έως 64 ετών, το 2060 θα αντιστοιχούν μόνο 2.

 

Αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης


Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στην Ε.Ε. Ο μέσος όρος της ηλικίας αποχώρησης από την αγορά εργασίας το 2001 ήταν τα 59,9 έτη και το 2010 αυξήθηκε στα 61,5 έτη. Επιπλέον, οι νέοι εισέρχονται αργότερα στην αγορά εργασίας λόγω ανεργίας.

 

Διαχείριση υγείας και ασφάλειας


Η κ. Μιξαφέντη σημείωσε πως με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπαίνει επιτακτικά η ανάγκη για διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού για δύο λόγους:

 

1. Για να διατηρηθεί ενεργό και παραγωγικό το εργατικό δυναμικό μεγαλύτερης ηλικίας (ενεργός γήρανση) και να αποφευχθεί η πρόωρη αποχώρηση τους από την αγορά εργασίας, ώστε να διατηρηθούν οι ικανότητες και η εμπειρία τους στην επιχείρηση

 


2. Για να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

 

Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με:

 

- Την υιοθέτηση προγραμμάτων μεταβίβασης γνώσεων και εμπειρίας από εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (σύμβουλοι γενιάς) σε νεότερους εργαζόμενους.

 

-  Εργαλεία μεταβίβασης γνώσεων, όπως ομάδες εργαζομένων μικτών ηλικιών ή προγράμματα παροχής συμβουλών και καθοδήγησης. 

 

- Την κατάρτιση και την εκπαίδευση που παρέχουν οι πιο έμπειροι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι και αποτελεί σημαντικό κίνητρο για το εργατικό δυναμικό και βελτιώνει το επίπεδο παραμονής των εργαζομένων στην εταιρεία.

 


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή