Επιχειρήσεις

Παΐρης: Συμφωνήθηκε η χρηματοδότησή της από τις τράπεζες Προτεινόμενο

Αναχρηματοδότηση δανείων και νέα χρηματοδότηση από ALpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank

 

Γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία Ε. Παΐρης ότι επιτεύχθηκε καταρχήν η συμφωνία με τις τράπεζες ALpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank για την αναχρηματοδότηση δανείων αλλά και την παροχή νέας χρηματοδότησης.

 

Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις τράπεζες ποσού 8.264.000 ευρώ και η παροχή επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως 700.000 ευρώ για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών της σκοπών.

 

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της εταιρείας και θυγατρικής αυτής, καθώς και με την παροχή εγγύησης από θυγατρική της εταιρεία και για την έκδοση του οποίου πρόκειται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στο προσεχές διάστημα.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή