Οικονομία

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Αίρεται, αναδρομικά η επιβολή προστίμου ύψους εκατό ευρώ ανά συμβολαιογραφική πράξη

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή επανέρχεται για ένα εξάμηνο το καθεστώς μεταβιβάσεων, το οποίο ίσχυε πριν τις 12 Δεκεμβρίου. Κύριο στόχο αποτελεί η παύση της αποχής των συμβολαιογράφων από τις μεταβιβάσεις ακινήτων και η κατάργηση των προστίμων.

 

Ειδικότερα με τη νέα τροπολογία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση" ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

 

- Αίρεται, αναδρομικά από 1.1.2019, η επιβολή προστίμου ύψους εκατό (100) ευρώ ανά συμβολαιογραφική πράξη στους συμβολαιογράφους και λοιπά πρόσωπα, στην περίπτωση που από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, δεν προκύπτει απώλεια εσόδων του Δημοσίου.

 

- Αναστέλλεται μέχρι την 30.6.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019, οι οποίες αφορούν θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, θέματα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια καθώς και θέματα υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν σχετικές υποχρεώσεις τους). Η παραπάνω διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 12η Δεκεμβρίου 2019.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή