Deal News Online

Ελλάκτωρ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι την 10η Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά.

 

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 88 μέτοχοι που εκπροσωπούν 109.756.659 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 109.756.659 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και η απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 51,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση έγινε η συζήτηση και λήψη απόφασης, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:

 

1ο θέμα: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης(Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

 

2ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, ήτοι του κ. Φωτίου Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και του αναπληρωματικού αυτού κ. Μάριου Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

 

3ο θέμα: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σμυρνή Φωτίου του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτη Μάριου του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 30081 ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ΄ άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

 

4ο θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών, συζήτησε και ενέκρινε, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. 3 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

5ο θέμα: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

 

6ο θέμα: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.


World Business

PIMCO: Πώς κρίνει τις αποφάσεις της BoE

PIMCO: Πώς κρίνει τις αποφάσεις της BoE

Με το βλέμμα στον πληθωρισμό αποφασίστηκαν οι επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), σύμφωνα...

Secret Money

H προοπτική για  το brain gain από  την «άφιξη» Pfizer και άλλων κολοσσών

H προοπτική για το brain gain από…

Eλπίδα για επιστροφή ενός μέρους των Eλλήνων επιστημόνων που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό στα...

Υγεία & Διατροφή

ΠΟΥ: Θεραπεία αντισωμάτων της Regeneron σε δύο ομάδες ασθενών Covid-19

ΠΟΥ: Θεραπεία αντισωμάτων της Regeneron σε δύο ομάδες…

Μια διεθνής επιτροπή ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε τη συνδυαστική θεραπεία των δύο...

Περιβάλλον

Τριάντα δισεκατομμύρια γόπες πετιούνται ετησίως στην Ελλάδα

Τριάντα δισεκατομμύρια γόπες πετιούνται ετησίως στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πετιούνται περίπου τριάντα δισεκατομμύρια γόπες στο περιβάλλον, δημιουργώντας γενικότερο πρόβλημα, καθώς τα τσιγάρα...

Τουρισμός

TUI: Πακέτα «διακοπών εργασίας» και σε ελληνικά ξενοδοχεία

TUI: Πακέτα «διακοπών εργασίας» και σε ελληνικά ξενοδοχεία

Η Tui λανσάρει μια προσφορά πακέτων "διακοπών εργασίας" (workation) για τους υποψήφιους ταξιδιώτες που θέλουν ναεξασκήσουν την "post-covid μόδα" της τηλε-εργασίας μετά διακοπών σε κάποιο...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.