Πολιτική

Χαρίτσης: Ακατάσχετη, ανεκχώρητη και αφορολόγητη η ενίσχυση επιχειρήσεω από το ΕΣΠΑ

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» κατέθεσε ο τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων και βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Χαρίτσης, προκειμένου να είναι ακατάσχετες, ανεκχώρητες και αφορολόγητες οι ενισχύσεις των επιχειρήσεων από δράσεις του ΕΣΠΑ.

 

Στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης προβλέπεται στο άρθρο 223 να είναι ακατάσχετη, ανεκχώρητη και αφορολόγητη η ενίσχυση επιχειρήσεων μόνο για το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος». Στην τροπολογία προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19.

 

Ο κ. Χαρίτσης σημειώνει ότι σε συνέχεια ερώτησης που είχαν καταθέσει τον Οκτώβριο 2020 προς το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του αρμόδιου τομεάρχη, το υπουργείο απάντησε ότι θα εξέταζε το εν λόγω αίτημα για συγκεκριμένα προγράμματα. Στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, υπήρξε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά μόνο για τη δράση e-λιανικό του ΕΣΠΑ. Την ίδια στιγμή συνεχίζει να παρακρατείται για χρέη προς το δημόσιο, η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, τονίζει ο κ. Χαρίτσης, είναι οι ήδη επιβαρυμένες οικονομικά επιχειρήσεις να στερούνται κρίσιμων χρηματοδοτικών πόρων προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες ανάγκες. Τη στιγμή μάλιστα που υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, λόγω των συνεπειών του Covid-19. Η Κυβέρνηση οφείλει να αποδεχτεί την εν λόγω νομοθετική τροπολογία προκειμένου να καταστεί ακατάσχετη, ανεκχώρητη και αφορολόγητη και η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες.

 

Την τροπολογία συνυπογράφουν οι αναπληρωτές τομεάρχες Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χάρης Μαμουλάκης & Γιάννης Σαρακιώτης, καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Βαρδάκης.

 

Τροπολογία - Προσθήκη

 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

 

Θέμα: Ακατάσχετη, ανεκχώρητη και αφορολόγητη η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις δράσεις του ΕΣΠΑ α) e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, και β) ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας

 

Α. Αιτιολογική έκθεση

 

Με την παρούσα βουλευτική τροπολογία προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 223 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου προκειμένου οι προβλέψεις για αφορολόγητο και ασυμψήφιστο των ενισχύσεων της δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, να συμπεριλάβουν και τις ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19.

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

 

Το άρθρο 223 του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 223

 

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» και στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας δράσεων για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

 

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται α) στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», και β) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας δράσεων ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α' 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Βαρδάκης Σωκράτης

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Σαρακιώτης Γιάννης


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή