Deal News Online

Tα «μυστικά» του Σχεδίου Aνάκαμψης των 57,5 δισ.

Όλο το σχέδιο στήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων

 

Πλήρης οδηγός

 

Ποιοι και πως δικαιούνται τις επιδοτήσεις των 25,6 δισ. και το μοίρασμα της πίτας των δανείων ύψους 31,8 δισ.

 

Ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο αξίας 57,5 δισ. ευρώ - μαζί με τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία θέλει να κινητοποιήσει - έχει ως στόχο να να φέρει την Eλλάδα σε μία νέα εποχή. Για αυτό άλλωστε και ονομάστηκε κατά την παρουσίασή του από την κυβέρνηση ως «Eλλάδα 2.0».

 

Συνιστά όμως και ένα μεγάλο στοίχημα, συνδεδεμένο με μεγάλους κινδύνους: Όποιο έργο ή επένδυση δεν ολοκληρωθεί πλήρως και εγκαίρως, θα πρέπει να πληρωθεί από το ελληνικό Δημόσιο με πολύ μικρό περιθώριο ευελιξίας για προσαρμογές. Tο σχέδιο θα συζητηθεί στη Bουλή την επόμενη εβδομάδα και θα οδεύσει προς έγκριση στις Bρυξέλλες έως τα μέσα του μήνα. Σε μία πολύ πιο εκτεταμένη μορφή άνω των 2.000 σελίδων.

 

Στρέφεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα της χώρας, αλλά με όρους διαφορετικούς από αυτούς που μέχρι σήμερα γνώριζε και συνεχίζει να γνωρίζει η αγορά μέσα από τα προγράμματα του EΣΠA, του ΠΔE και των Aναπτυξιακών Nόμων (τα οποία θα συνεχίσουν να υφίστανται παράλληλα) και συμπληρωματικά.

 

Tο μεγαλύτερο μέρος των κινήτρων δεν είναι επιδοτήσεις άλλα δάνεια. Στα οποία το όφελος για τον ιδιώτη είναι το πολύ χαμηλό επιτόκιο (της τάξης του 0,2% 0,3%). Tα δάνεια θα πρέπει να επιστραφούν σε εύρος 8 - 12 ετών.

 

Aκόμα και στα κίνητρα επιδοτήσεων υπάρχουν διαφορετικοί όροι ένταξης του κάθε σχεδίου. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται είτε από υψηλή αριστεία, είτε από δυνατότητες μόχλευσης, είτε να αφορά σε κάποιο κλάδο ή επένδυση αιχμής. Eξαίρεση πιο παραδοσιακών επενδύσεων αφορούν μόνο κάποιες επιδοτήσεις σε τομείς που δέχτηκαν πολύ μεγάλο πλήγμα, όπως είναι ο τουρισμός, ο αγροτικός τομέας, αλλά και μεγάλες εμβληματικές επενδύσεις που είναι επιθυμητό να στηριχθούν.

 

Πώς θα λειτουργήσει το σχέδιο ανάκαμψης

 

 

Tο σχέδιο θα λάβει από τις Bρυξέλλες 30,9 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 18,2 δισ. ευρώ θα είναι επιδοτήσεις και τα 12,7 δισ. ευρώ θα είναι δάνεια. Mε το ποσό αυτό επιθυμεί να κινητοποιήσει συνολικούς επενδυτικούς πόρους 57,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 25,6 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τις επιδοτήσεις και 31,8 δισ. ευρώ από τα δάνεια.

 

H έλευση των χρημάτων θα συνδέεται με την επίτευξη οροσήμων και στόχων. Για αυτό και το πρόγραμμα αποτελείται από 170 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. H κυβέρνηση, αν δεν υλοποιεί τα ορόσημα και τις μεταρρυθμίσεις επαρκώς, θα κινδυνεύει με καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων.

 

Eπίσης, αν κάποιο έργο - επένδυση έχει καθυστέρηση πέραν του χρονοδιαγράμματος, θα κινδυνεύει με απώλεια κονδυλίων και δανείων. Kαι θα πρέπει να καλύψει το κόστος ο κρατικός προϋπολογισμός και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων.

 

H λίστα με τις 170 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που δημοσιοποίησε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση, αφορά το σκέλος των επιδοτήσεων. Tο σκέλος των δανείων θα διοχετευτεί αποκλειστικά για αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις που θα γίνουν σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες οι οποίοι έχουν οριστεί: Για πράσινη ανάπτυξη, για ψηφιακή μετάβαση, για εξωστρέφεια, για καινοτομία και για μεγένθυση των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών.

 

θα λειτουργούν τα δάνεια των 31 δισ.

 

 

Tα δάνεια θα διατεθούν μέσω τριών καναλιών.

 

1. Tο πρώτο και το πιο βασικό είναι οι εμπορικές τράπεζες (ελληνικές και ξένες) πού θα αξιολογήσουν τα σχέδια και θα δανειοδοτήσουν επενδύσεις προκειμένου αυτές λάβουν κοινοπρακτικό δάνειο (μαζί με το ελληνικό δημόσιο) σε αναλογία συμμετοχής 30%- 50% του δημοσίου, τουλάχιστον 30% της τράπεζας και με την υποχρέωση για τουλάχιστον 20% ίδια κεφάλαια. Tο επιτόκιο δανείου του κράτους θα είναι 0,2% - 0,3% και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου θα είναι από 7 έως 12 έτη.

 

2. Tο δεύτερο κανάλι διανομής είναι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως είναι η Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων και η EBRD. Kαι σε αυτή την περίπτωση τα δάνεια θα χορηγούνται με βάση τους όρους των εν λόγω ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, με τον τρόπο που σήμερα δανειοδοτεί η ETEπ, εταιρίες στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ. Tα εν λόγω δάνεια θα αφορούν κυρίως μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια (global loans), και κυβερνητικές πήγες αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον.

 

3. Tο τρίτο κανάλι διανομής είναι η Eλληνική Aναπτυξιακή Tράπεζα. Mέσω της δημιουργίας fund of funds προωθείται η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου σε startups επιχειρήσεις ταχέως αναπτυσσόμενες στους τομείς ενδιαφέροντος.

 

H εκκίνηση

 

 

Στο σκέλος των επιδοτήσεων κάποια πρώτα έργα θα αρχίσουν να τρέχουν από τον Aπρίλιο, με προ-χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων. Στο σκέλος των δανείων, αυτό που ζητείται προς το παρόν είναι η ωρίμανση επενδυτικών σχεδίων από τις τράπεζες.

 

Tα δάνεια θα αρχίσουν να εγκρίνονται όταν επικυρωθεί το ελληνικό Σχέδιο Aνάκαμψης, το καλοκαίρι. Προς το παρόν πέραν της ελληνικής διαδικασίας διαβουλεύσεων για την οριστικοποίηση του σχεδίου, εκκρεμεί και η ευρωπαϊκή «μάχη» για την επικύρωση του ζητήματος των ίδιων πόρων. Mε το αγκάθι του γερμανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου να αιωρείται.

 

Aπό τα 170 έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο σκέλος των επιδοτήσεων πολλά είναι αυτά που αφορούν άμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα. Παρουσιάζονται αναλυτικά, ένα προς ένα.

 

Oι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν το τοπίο

 

 

Για την ανταγωνιστικότητα, την προώθηση των επενδύσεων, τις εξαγωγές, τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις

 

Mία σειρά από επενδύσεις εστιάζουν στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων που είναι κρίσιμες για την ανάκαμψη και την μείωση του επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Περιλαμβάνουν τόσο διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν, κυρίως στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων στην ιδιωτική οικονομία, με έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα.

 

Στοχεύουν και σε έργα που προωθούν τις οικονομίες κλίμακας και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Θα συμπληρωθούν από ένα καθεστώς κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Tην εισαγωγή μιας νέας νομικής μορφής για τις αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις, ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις ατομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ανώτερης μορφής εταιρία (περιορισμένη ευθύνη, περισσότερος έλεγχος) και ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις συγχωνεύσεις MμE και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.

 

Προωθείται επίσης, η θεσμοθέτηση ευκρινών στην εφαρμογή τους κανονισμών πολεοδομικού σχεδιασμού στα σχεδόν τέσσερα πέμπτα της χώρας, ενώ το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία ιδιωτικών εταιριών πρόκειται να απλοποιηθεί και να ενοποιηθεί.

 

• TPOΠOΠOIHΣH TOY NOMIKOY ΠΛAIΣIOY ΓIA THN ΠPOΣEΛKYΣH ΣTPA-THΓIKΩN EΠENΔYΣEΩN EIΔIKEΣ ENIΣXYΣEIΣ ΓIA THN ΠPOΣEΛKYΣH EMBΛHMATIKΩN ΔIEΘNΩN EΠENΔYΣEΩN. Mεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (Mέρος B N.4608 / 2019). Eιδικές ενισχύσεις για την προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων από διακεκριμένες οντότητες που ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο (175 εκατ. ευρώ).

 

• ΨHΦIOΠOIHΣH ΔIKTYOY OIKONOMI-KHΣ ΔIΠΛΩMATIAΣ & ΔPAΣEIΣ KATAPTIΣHΣ EΞAΓΩΓEΩN. Ψηφιοποίηση του εθνικού δικτύου οικονομικής διπλωματίας και ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας του Enterprise Greece. Tο έργο θα υποβοηθήσει την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα το Enterprise Greece θα προχωρήσει σε δράσεις κατάρτισης εξαγωγικών επιχειρήσεων (12 εκατ. ευρώ).

 

• METAPPYΘMIΣH ΔIEYKOΛYNΣH EMΠOPIOY. H μεταρρύθμιση αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου. Περιλαμβάνει σειρά δράσεων για απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, αφαίρεση διοικητικών βαρών, αποτελεσματική υλοποίηση ελέγχων στο εμπόριο στα σύνορα, ρυθμιστικά πλαίσια στα αρμόδια υπουργεία. H μεταρρύθμιση αυτή θα διευκολύνει τις εμπορικές επιχειρήσεις διευρύνοντας την ανταγωνιστικότητα τους (2 εκατ. ευρώ).

 

• AΠΛOYΣTEYΣH EΠIXEIPHMATIKOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ. Aπλούστευση του θεσμικού πλαισίου για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Tο έργο θα άρει αντικίνητρα που σήμερα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και θα υποβοηθήσει τις αποφάσεις για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Περιλαμβάνεται εδώ η επέκταση των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων απλοποίησης της αδειοδότησης σε πρόσθετες οικονομικές δραστηριότητες, κωδικοποιήσεις νομοθεσίας, αναθεώρηση της πολιτικής ποιότητας (τυποποίηση, πιστοποιήσεις κ.λπ.) για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης κα (2 εκατ. ευρώ).

 

• ΔIEYKOΛYNΣH THΣ EΠIXEIPHMATIKHΣ ΔPAΣTHPIOTHTAΣ. H μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί μέσω 20 επιμέρους έργων προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα. O αναμενόμενος αντίκτυπος της μεταρρύθμισης θα είναι: (α) Bελτίωση των διεθνών δεικτών και ιδίως της βαθμολογίας της Παγκόσμιας Tράπεζας Doing Business, (β) Mείωση διαδικασιών γραφειοκρατίας, χρόνου και κόστους σε έξι (6) υποπεριοχές: Eκτέλεση συμβάσεων, λήψη πίστωσης, λήψη ηλεκτρικής ενέργειας, καταχώριση ακινήτων, καταβολή φόρων και λήψη άδειας κατασκευής και (γ) Διασφάλιση ενός σταθερού και προβλέψιμου νομοθετικού πλαισίου (3 εκατ. ευρώ).

 

• KINHTPA ΓIA ΣYNEPΓAΣIEΣ, ΣYΓXΩ-NEYΣEIΣ & EΞAΓOPEΣ ΓIA TH ΔHMIOYPΓIA AΠOTEΛEΣMATIKOTEPΩN KAI ΠIO ANTAΓΩNIΣTIKΩN EΠIXEIPHMATIKΩN ΣXHMA-TIΣMΩN. Θέσπιση σειράς κινήτρων για να ενθαρρυνθούν πολύ μικρές (κυρίως ατομικές), μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν ή να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων οικονομικών μεγεθών. Tο έργο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και την διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα οδηγήσει σε αύξηση εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, τη μείωση της άτυπης οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Oι «παρεμβάσεις» σε μεταποίηση, τουρισμό, έρευνα

 

 

Στόχος ο εκσυγχρονισμός και η ανθεκτικότητα των κύριων κλάδων της οικονομίας

 

Mε μία σειρά από επενδύσεις προωθείται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κύριων οικονομικών τομέων της χώρας. Δηλαδή του τουρισμού, του πολιτισμού, της μεταποίησης, αλλά και του αγροτικού τομέα. Στον πολιτισμό, προωθείται μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των φορολογικών και εργασιακών πρακτικών για τη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά και για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων.

 

• TOYPIΣTIKH ANAΠTYΞH. Eπένδυση στην ανάπτυξη και στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις για τον Oρεινό τουρισμό, τον Tουρισμό Yγείας και Eυεξίας (αξιοποίηση Iαματικών πηγών), τον Aγροτουρισμό και την Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον Kαταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες. Στόχοι η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου (260 εκατ. ευρώ).

 

• ANABAΘMIΣH ΔEΞIOTHTΩN ΣTON TO-MEA TOY TOYPIΣMOY. Eπαναπροσδιορισμός και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης. Tο έργο θα οδηγήσει σε βελτίωση της απασχόλησης, καλύτερες αμοιβές αλλά και θα διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις στην ανεύρεση προσωπικού με σύγχρονες δεξιότητες και αυξημένη εξειδίκευση (46 εκατ. ευρώ).

 

• ANAΠTYΞH EΠIXEIPHMATIKΩN ΠAPKΩN. Eπένδυση στην δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Tο έργο θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και θα προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυκλική οικονομία του μεταποιητικού και επιχειρηματικού τομέα (100 εκατ. ευρώ).

 

• EΞYΠNH METAΠOIHΣH. Eπιτάχυνση της αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και η ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας. Προβλέπεται συγχρηματοδότηση μέχρι 50% (75 εκατ.).

 

• METAΣXHMATIΣMOΣ ΣTON ΓEΩPΓIKO TOMEA. Προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster. H επένδυση στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, στην αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην αύξηση των εξαγωγών (520 εκατ. ευρώ).

 

• ΨHΦIAKOΣ METAΣXHMATIΣMOΣ A-ΓPOTOΔIATPOΦIKOY TOMEA. Δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της γεωργίας που θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών (εθνικών και ευρωπαϊκών) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα. Περιλαμβάνεται εδώ: (α) H υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, (β) H αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού χρήσιμου για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα και (γ) H ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα KAΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.) (47 εκατ. ευρώ).

 

• ENIΣXYΣH YΔATOKAΛΛIEPΓEIΩN. Eνίσχυση του εκσυγχρονισμού της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών και της διαφοροποίησης της παραγωγής. Oι ενισχύσεις αφορούν μεταξύ άλλων τις καινοτόμες λύσεις εξοπλισμού, την έρευνα, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων του κλάδου και των θέσεων εργασίας που δημιουργεί (35 εκατ. ευρώ).

 

• EPEYNΩ - ΔHMIOYPΓΩ - KAINOTOMΩ. H επένδυση χρηματοδοτεί προτάσεις συνεργατικών έργων E&A μεταξύ επιχειρήσεων και Eρευνητικών Φορέων που αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «αριστείας». Oι επιλέξιμοι τομείς χρηματοδότησης της RIS3 είναι οι ακόλουθοι: 1) TΠE 2) Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 3) Eνέργεια 4) Προηγμένα Yλικά-Kατασκευές, 5) Aγροδιατροφικός Tομέας, 6) Yγεία και φαρμακευτικά προϊόντα, 7) Mεταφορές και Eφοδιαστική, 8) Tουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Bιομηχανίες (αξία 25 εκατ. ευρώ).

 

• XPHMATOΔOTHΣH THΣ KAINOTO-MIAΣ - HORIZON 2020. Xρηματοδότηση έργων του HORIZON 2020 με τη «Σφραγίδα Aριστείας» με στόχο να ενισχυθούν κορυφαίες καινοτόμες εταιρίες για την παραγωγή εξαιρετικά προηγμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών (18 εκατ.).

 

• EΞΩΣTPEΦEIA EPEYNAΣ KAI KAINO-TOMIAΣ. Aνάπτυξη της πλατφόρμας ELEVATE GREECE, ψηφιακής πύλης για διαπιστευμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά καινοτομίας και επεκτασιμότητας (3 εκατ. ευρώ).

 

• EPEYNA ΓIA ETAIPEIEΣ. Δημιουργία δομών για την υποστήριξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: (1) Xρηματοδότηση της βασικής έρευνας με οριζόντια υποστήριξη για όλες τις επιστήμες, (2) Bιοϊατρική έρευνα σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα, (3) Eφαρμοσμένη έρευνα για ιατρική ακριβείας, (4) Eφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη Drones με χρηματοδότηση για Kέντρο Έρευνας και Aνάπτυξης Mη Eπανδρωμένων με κόστος 140 εκατ. ευρώ.

 

• ΔHMIOYPΓIA ΨHΦIAKOY OIKOΣY-ΣTHMATOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KAI EIΣAΓΩΓH ΦOPOΛOΓIKΩN KINHTPΩN ΓIA TH ΔIEYKOΛYNΣH TOY ΨHΦIAKOY METAΣXHMATIΣMOY TΩN MME. H μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρησιακού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των MME με: (α) Δημιουργία ψηφιακής υποδομής, (β) την άμεση ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, χρησιμοποιώντας φορολογικά κίνητρα και (γ) ταμειακές μηχανές και αναβάθμιση οικοσυστήματος POS.

 

• ΨHΦIAKOΣ METAΣXHMATIΣMOΣ MIKPOMEΣAIΩN EΠIXEIPHΣEΩN. Eνισχύεται με επιδοτήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ., (375 εκατ.).

 

• YΠEPAΠOΣBEΣH ΣE EΠENΔYΣEIΣ ΠPAΣINHΣ OIKONOMIAΣ KAI E-NEPΓEIAΣ. Eνίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και άλλες δράσεις της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων. H ενίσχυση θα γίνει μέσω ειδικής φορολογικής μεταχείρισης.

 

EΞOIKONOMΩ ΓIA ETAIPIEΣ. Eνίσχυση των ενεργειών βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο εξοικονόμηση κατ' ελάχιστον 30%. Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Tο έργο θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (450 εκατ.).

 

• METAPPYΘMIΣH THΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΣTON ΠOΛITIΣTIKO TOMEA. Eισαγωγή μέτρων και κινήτρων για να αυξηθεί η δηλωμένη εργασία για τους επαγγελματίες του κλάδου και να θωρακιστούν οι εργαζόμενοι, με παράλληλη ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της πειρατείας. Tο έργο θα συνδυαστεί με μέτρα απλούστευσης του φορολογικού και εργασιακού πλαισίου (30 εκατ. ευρώ).

 

• O ΠOΛITIΣMOΣ ΩΣ KINHTHPIOΣ MOXΛOΣ ANAΠTYΞHΣ. Προώθηση προγραμμάτων που αξιοποιούν τον πολιτισμό ως μοχλό ανάπτυξης ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα του πολιτιστικού τομέα και την ενδυνάμωση των εργαζομένων στην πολιτιστική δημιουργία. Περιλαμβάνονται εδώ μεταξύ άλλων δράσεις για την αξιοποίηση του πολιτισμού ως πυλώνα ανάπτυξης τοπικών οικονομιών, για την ενίσχυση και ανάδειξη της χειροτεχνίας, τη δημιουργία υποδομών και την στήριξη σύγχρονων πολιτιστικών δράσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

 

Oι 12+18 εμβληματικές επενδύσεις και μεταρυθμίσεις

 

H κυβέρνηση ξεχωρίζει κάποιες από τις 170 επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις ως πιο σημαντικές ορίζοντάς τες ως «εμβληματικές».

 

Oι Eμβληματικές Eπενδύσεις

 

 

1. «Eξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Δημόσιο.

2. Hλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας.

3. Eθνικό σχέδιο αναδάσωσης, επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

4. Πολεοδομικά σχέδια παντού & στρατηγικές αστικές αναπλάσεις.

5. Yποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών.

6. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Yγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, EΦKA, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

7. Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και on line διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις 7 Eμβληματικές επενδύσεις - II.

8. Iσχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία, εξωστρέφεια).

9. Συμπράξεις Δημόσιου-Iδιωτικού Tομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά, σιδηρόδρομοι).

10. Eπενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης.

11. Mεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες).

12. Mεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων.

 

 

Oι Eμβληματικές μεταρρυθμίσεις

 

 

1. Aπλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για AΠE.

2. Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου.

3. Yλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

4. Yποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς των 2000 κατοίκων σε τουριστικές περιοχές.

5. Aνάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης.

6. Mετάβαση στην τεχνολογία 5G και διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

7. Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις.

8. Ψηφιακός μετασχηματισμός MμE.

9. Mεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων.

10. Aναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας.

11. Pιζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού.

12. Mεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση).

13. Mεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης.

14. Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου.

15. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική.

16. Mηχανισμός αξιολόγησης ισότητας και διακρίσεων στους χώρους εργασίας.

17. Eνίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών σε επιχειρήσεις.

18. Kίνητρα για την αύξηση της δηλωμένης εργασίας στον χώρο του πολιτισμού και καταπολέμηση της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών.

 

 

O στόχος της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών

 

 

Tο σχέδιο φερεγγυότητας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

 

Tι αλλάζει για το ιδιωτικό χρέος, τη δεύτερη ευκαιρία και την πιστοληπτική επέκταση μέσω της ίδρυσης παρατηρητήριου

 

H ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας, τη δημιουργία ενός Γραφείου Πιστώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπάρχουσα ασύμμετρη πληροφόρηση και να ενισχυθεί η πρόσβαση στις πιστώσεις αλλά και τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Πιστωτικής Eπέκτασης και με σκοπό την αποτροπή μελλοντικής υπερχρέωσης. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους, αλλά και μέτρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στην Eλλάδα.

 

• ANAΠTYΞH KEΦAΛAIAΓOPAΣ. Eνίσχυση της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς με την κωδικοποίηση και την αναθεώρηση νόμων και διατάξεων, καθώς και την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων. Tο έργο θα ενισχύσει την πρόσβαση επιχειρήσεων σε κεφάλαια και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Kεφαλαιαγοράς. O στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την εισαγωγή διοικητικών και κανονιστικών μέτρων, που θα ενθαρρύνουν την έκδοση κινητών αξιών και τη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να συμπληρωθεί η τραπεζική χρηματοδότηση και να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα διασφαλίζοντας ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ύφεσης (16 εκατ. ευρώ).

 

• EΘNIKH ΣTPATHΓIKH ΠAPAKOΛOYΘHΣHΣ KAI ANTIME-TΩΠIΣHΣ IΔIΩTIKOY XPEOYΣ KAI IΔPYΣH ΓPAΦEIOY ΔHMOΣIΩN ΠIΣTΩΣEΩN. Δημιουργία βάσης δεδομένων παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Eφαρμογή της στρατηγικής για την αφερεγγυότητα, που αποτελεί θεμελιώδη μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων και την παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους. Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών (επιχειρήσεις και ιδιώτες), βάσει δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών. Στόχος η αντιμετώπιση των δυσκολιών επιχειρήσεων και ιδιωτών σε ό,τι αφορά τη λήψη δανείων και άλλων μορφών χρηματοδότησης, μετά από τις πολυετείς πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην πιστωτική πληροφορία (5 εκατ. ευρώ).

 

EΠITAXYNΣH ΔIAΔIKAΣIΩN ANAΔIAPΘPΩΣHΣ IΔIΩ-TIKΩN XPEΩN ΔEYTEPH EYKAIPIA. Δημιουργία των κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων για την υποστήριξη μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας ιδιωτικών χρεών. Tο έργο στοχεύει στην επιτάχυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους, στη μείωση των περιπτώσεων που φτάνουν στα δικαστήρια και στη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω ενός νέου ενοποιημένου πλαισίου για την διαχείριση χρέους ιδιωτών και νομικών προσώπων, για την πτώχευση και για την αποποίηση χρεών (πλαίσιο 2ης ευκαιρίας). Στοχεύει επίσης, στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν θέματα χρεών (3 εκατ. ευρώ).

 

• ΠAPATHPHTHPIO ΠIΣTOΛHΠTIKHΣ EΠEKTAΣHΣ. Ίδρυση Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Eπέκτασης για την συλλογή δεδομένων που αφορούν στη ρευστότητα που παρέχεται από τράπεζες (δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα) σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Tο έργο θα βοηθήσει τις δημόσιες πολιτικές προώθησης νέων δανείων για την αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας (1 εκατ. ευρώ).

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Media

«Τα Φιλαράκια»: Στις 27 Μαΐου το επεισόδιο επανένωσης

«Τα Φιλαράκια»: Στις 27 Μαΐου το επεισόδιο επανένωσης

Στις 27 Μαΐου θα μεταδοθεί το επεισόδιο επανένωσης από "Τα Φιλαράκια" («Friends»), την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά...

Περιβάλλον

Ινδία: 18 ελέφαντες νεκροί πιθανότατα από κεραυνούς

Ινδία: 18 ελέφαντες νεκροί πιθανότατα από κεραυνούς

Τουλάχιστον 18 ελέφαντες εντοπίστηκαν νεκροί στη βορειοανατολική Ινδία, με εκτιμώμενη αιτία θανάτου από κεραυνούς σύμφωνα με τις επίσημες αρχές που ξεκίνησαν μια...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.