Επιχειρήσεις

Intrakat: Δεν θα διανείμει μέρισμα

Η Intrakat, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοίνωσε τροποποιήσεις στο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021.

 

Συγκεκριμένα: «Δευτέρα 31/05/2021 (αντί της Δευτέρας 24/05/2021) – Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

 

Πέμπτη 15/07/2021 (αντί της Δευτέρας 14/06/2021)– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών».


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή