Πολιτική

Επιπλέον προστασία στον κυβερνοχώρο ζητούν οι ευρωβουλευτές

Μετά τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της ΕΕ

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για συνδεδεμένες συσκευές, εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα μετά τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στην ΕΕ.

 

Ένα ακόμη ψήφισμα ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Πέμπτη, τελευταία μέρα της συνόδου της ολομέλειας. Τα συνδεδεμένα προϊόντα και οι συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων εφοδιασμού, να καταστούν ασφαλή εκ σχεδιασμού, και τα όποια περιστατικά στον κυβερνοχώρο να αντιμετωπίζονται γρήγορα όταν εντοπίζονται τρωτά σημεία.

 

Το σώμα χαιρέτισε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει οριζόντια νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για συνδεδεμένα προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, αλλά καλεί σε προσπάθεια να εναρμονιστούν οι εθνικές νομοθεσίες προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς.

 

Στο κείμενο που υιοθετήθηκε το Κοινοβούλιο ζητά επίσης νομοθεσία που να θεσπίζει απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για εφαρμογές, λογισμικό, ενσωματωμένο λογισμικό (που ελέγχει διάφορες συσκευές και μηχανήματα τα οποία δεν είναι υπολογιστές) και λειτουργικά συστήματα (λογισμικό που εκτελεί βασικές λειτουργίες υπολογιστή) έως το 2023.

 

Υβριδικές απειλές σε κρίσιμες υποδομές

 

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι οι υβριδικές απειλές, δηλαδή μέθοδοι ή δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται από εχθρικούς κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς οι οποίοι στοχεύουν δημοκρατικά κράτη και θεσμούς, αυξάνονται και εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η χρήση εκστρατειών παραπληροφόρησης και οι κυβερνοεπιθέσεις σε υποδομές, οικονομικές διαδικασίες και δημοκρατικούς θεσμούς. Εκφράζουν ως εκ τούτου τις σοβαρές τους ανησυχίες για τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι εν λόγω απειλές σε εκλογικές και νομοθετικές διαδικασίες, στην επιβολή του νόμου και τη δικαιοσύνη.

 

Επιπρόσθετα, η κρίση COVID-19 ανέδειξε εκ νέου τα τρωτά σημεία ορισμένων κρίσιμων τομέων στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς η τηλεργασία και η κοινωνική απόσταση έχουν αυξήσει την εξάρτησή μας από τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη συνδεσιμότητα. Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν τον πρόσφατο μεγάλο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων σε εθνικά συστήματα υγείας, όπως στην Ιρλανδία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία, οι οποίες έχουν προξενήσει σημαντικές ζημιές στα συστήματα περίθαλψης και την φροντίδα των ασθενών.

 

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 670 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 12 αποχές, αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση του Κοινοβουλίου στη στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια στην ψηφιακή δεκαετία.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή