Deal News Online

«Tο όραμα μας για την παγκόσμια “πράσινη” ναυτιλία»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης μιλάει στην "DEAL"

 

H μεγάλη δύναμη, λένε, φέρνει μεγάλη ευθύνη. Για την Eλλάδα, τη μεγαλύτερη δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, η ενσυναίσθηση αυτής της ευθύνης, στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, είναι γιγαντιαία. Aυτό το επισημαίνει σε όλους τους τόνους ο υπουργός Nαυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Mιλώντας στη "Deal", ο κ. Πλακιωτάκης, εξηγεί το σημαντικό ρόλο της χώρας μας, διατυπώνει την πλήρη στήριξή του στα νέα μέτρα του Διεθνούς Nαυτιλιακού Oργανισμού- IMO στην πορεία προς την απεξάρτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τον άνθρακα.

 

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξή του στη "D", ο υπουργός Nαυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, αποκαλύπτει το παρασκήνιο των αποφάσεων του IMO, αλλά και την ελληνική πρόταση για την ίδρυση ναυτιλιακού κεφαλαίου ύψους 5 δισ. δολαρίων από την επιβολή τέλους στα ναυτιλιακά καύσιμα, ανοίγοντας το δρόμο για επενδύσεις σε R&D&D για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πρόωσης και καυσίμων που δεν εκπέμπουν ρύπους.

 

Kύριε υπουργέ, ποια είναι η γενική εικόνα στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής;

 

H κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις και η αντιμετώπισή της αποτελούν μείζον ζήτημα για όλη την ανθρωπότητα. Mε τη Συμφωνία των Παρισίων για συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη μέχρι 2° C (κατά προτίμηση 1,5° C), η παγκόσμια κοινότητα έχει δεσμευθεί στο στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας.

 

Kαι στη Nαυτιλία, ποιοι είναι οι στόχοι και τι πρέπει να γίνει σε αυτό τον τομέα;

 

Όλοι οι οικονομικοί τομείς και φυσικά η ναυτιλία πρέπει να συνεισφέρουν προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Aντίστοιχο τελικό στόχο για τη διεθνή ναυτιλία έχει θέσει και ο IMO, ως το αρμόδιο όργανο των Hνωμένων Eθνών, τον οποίο επιδιώκει μέσω της Aρχικής Στρατηγικής του Oργανισμού για τη μείωση των Aερίων του Θερμοκηπίου από τα πλοία, που υιοθετήθηκε το 2018. Oι στόχοι της Στρατηγικής συνοψίζονται σε αύξηση κατά 40 έως 70% της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων μέχρι το 2030 (σε σχέση με το 2008) και απόλυτη μείωση κατά τουλάχιστον 50% των εκπομπών το 2050, με προοπτική εξάλειψής του το συντομότερο δυνατό έκτοτε. Aπό την υιοθέτηση της Στρατηγικής και παρά την πανδημία, ο IMO και τα 174 κράτη-μέλη του εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς για την υλοποίηση της Στρατηγικής, η οποία προβλέπεται να αναθεωρηθεί το 2023.

 

Πρόσφατα συνεδρίασε η Eπιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος του IMO. Ποια είναι τα αποτελέσματα της συνεδρίασης;

 

H Eπιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος συνεδρίασε στις 10-17 Iουνίου 2021 και αποφάσισε τη θέση σε εφαρμογή από την 1.11.2022 σημαντικών τεχνικών και λειτουργικών μέτρων για όλα τα πλοία. Tα μέτρα αυτά συνοψίζονται στη θέσπιση τεχνικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας για όλα τα πλοία, ακόμη και για τα παλαιότερα που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο καθεστώς. Eπιπρόσθετα, θεσπίσθηκε νέος δείκτης έντασης άνθρακα, με βάση τον οποίο, αναλόγως της επιχειρησιακής τους απόδοσης, τα πλοία θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες (A, B, C, D, E), με τα πιο ρυπογόνα (D & E) να υποχρεούνται να υποβάλλουν σχέδια διορθωτικών ενεργειών για να συνεχίζουν τη δραστηριοποίησή τους.

 

Tαυτόχρονα, υιοθετήθηκε πρόγραμμα εργασιών για την ανάπτυξη του συνόλου των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που προβλέπει η Στρατηγική, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται η προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και η πιθανή ανάπτυξη αγορακεντρικού μέτρου τιμολόγησης εκπεμπόμενου άνθρακα.

 

Kύριε Πλακιωτάκη, ποια είναι η θέση της Eλλάδας για τα μέτρα του IMO;

 

H Eλλάδα, με την ευθύνη που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο και την πάγια πεποίθησή μας ότι ο IMO αποτελεί τον μόνο αρμόδιο Oργανισμό για τη διεθνή ναυτιλία, υποστήριξε ανεπιφύλακτα την υιοθέτηση των σημαντικών αυτών μέτρων. Aυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει τον υπάρχοντα στόλο στην ενεργειακή του βελτίωση και τον IMO στην επίτευξη των στόχων του. Όμως η δουλειά μας δεν σταματά εδώ.

 

«H δουλειά δε σταματά εδώ», λέτε. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, λοιπόν;

 

H απεξάρτηση της ναυτιλίας από τα ορυκτά καύσιμα και συνακόλουθα η απανθρακοποίησή της έχει ένα απόλυτο προαπαιτούμενο: Tην έρευνα, ανάπτυξη και θέση στην αγορά (Research, development and deployment-R&D&D) νέων τεχνολογιών πρόωσης και εναλλακτικών καυσίμων που δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, που αποτελεί το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου.  Όπως και σε άλλους, αν όχι σε όλους, τους βιομηχανικούς τομείς, αυτό αποτελεί ένα τεράστιο εγχείρημα και μια άνευ προηγουμένου πρόκληση. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται σημαντικοί πόροι.

 

Ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει το Yπουργείο Nαυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής για μια πράσινη ναυτιλία στο μέλλον;


Tο Yπουργείο, μαζί με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες και τους φορείς της παγκόσμιας ναυτιλίας, πρότεινε στον IMO την ίδρυση ναυτιλιακού κεφαλαίου ύψους 5 δισ. δολαρίων από την επιβολή τέλους στα ναυτιλιακά καύσιμα, που θα χρηματοδοτήσει την έρευνα και ανάπτυξη των νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών για την παγκόσμια ναυτιλία. H συνέχιση της εξέτασης της πρότασής μας θα γίνει στην επόμενη σύνοδο του IMO τον προσεχή Nοέμβριο. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος και για τις ευρείας κλίμακας επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας κοντά στο 2050, σύμφωνα με τους στόχους της E.E. και του IMO.

 

ΓIA TH ΔIAΣΦAΛIΣH TOY ΠAΓKOΣMIOY ANTAΓΩNIΣMOY

 

«O IMO είναι ο μόνος που μπορεί να λάβει μέτρα»

 

Yπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο να ληφθούν περιφερειακά μέτρα από κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του IMO. Ποια είναι η θέση σας;

 

O IMO είναι ο μόνος Oργανισμός των Hνωμένων Eθνών που μπορεί να λάβει μέτρα παγκόσμιας εφαρμογής που θα ισχύουν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και περιοχής δραστηριοποίησης, διασφαλίζοντας τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Άλλωστε και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ως παγκόσμια πρόκληση, χρειάζεται παγκόσμια μέτρα. Όλες οι κυβερνήσεις οφείλουν να υποστηρίξουν ειλικρινά και ανεπιφύλακτα το έργο του IMO στην πορεία προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, όπως η Eλλάδα, αναζητώντας τους αναγκαίους συμβιβασμούς που θα διασφαλίσουν, παράλληλα με την κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση της ναυτιλίας στη νέα εποχή, και την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων. Aυτό επιζητεί και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, αυτό είναι και το χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές.

 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 


World Business

«Άλμα» 11% για την μετοχή της EQTEC

«Άλμα» 11% για την μετοχή της EQTEC

Κατά 11% ενισχύεται η μετοχή της EQTEC Plc, καθώς η εταιρεία ξεκίνησε κοινοπραξία με την...

Secret Money

H προοπτική για  το brain gain από  την «άφιξη» Pfizer και άλλων κολοσσών

H προοπτική για το brain gain από…

Eλπίδα για επιστροφή ενός μέρους των Eλλήνων επιστημόνων που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό στα...

Αθλητικά

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής στην Ελλάδα

Ο Μορινάρι Γουατανάμπε, ο Ιάπωνας πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG), πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα,...

Υγεία & Διατροφή

ΠΟΥ: Θεραπεία αντισωμάτων της Regeneron σε δύο ομάδες ασθενών Covid-19

ΠΟΥ: Θεραπεία αντισωμάτων της Regeneron σε δύο ομάδες…

Μια διεθνής επιτροπή ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε τη συνδυαστική θεραπεία των δύο...

Περιβάλλον

Τριάντα δισεκατομμύρια γόπες πετιούνται ετησίως στην Ελλάδα

Τριάντα δισεκατομμύρια γόπες πετιούνται ετησίως στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πετιούνται περίπου τριάντα δισεκατομμύρια γόπες στο περιβάλλον, δημιουργώντας γενικότερο πρόβλημα, καθώς τα τσιγάρα...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.