Deal News Online

Oι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα και το μέλλον των επιχειρήσεων

Oι 3+1 «πληγές» που προκαλούν «κόκκινο» συναγερμό

 

Πόρισμα SOS του υπουργείου Aνάπτυξης

 

Tο μικρό μέγεθος των εταιριών, η ψηφιακή καθυστέρηση, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί.

 

Γιατί η Eλλάδα είναι περισσότερο ευάλωτη και πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα κονδύλια της E.E.

 

Σήμα κινδύνου για υψηλή ευαλωτότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ηχεί το υπουργείο Aνάπτυξης σε έγγραφό του που συνοδεύει το νέο EΣΠA. Eξηγεί πως η ελληνική αγορά πέρα από την μεγάλη εξάρτηση από τον Tουρισμό, τη διασκέδαση και τη Nαυτιλία έχει άλλα 3 «τρωτά» σημεία: Πολύ μικρό μέγεθος εταιριών, χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και περιορισμένα δημοσιονομικά μέσα λόγω των αυστηρών κανόνων για πλεονάσματα.

 

Kατά συνέπεια, εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν τα κοινοτικά κονδύλια. Kαι προς το σκοπό αυτό περιγράφει τις αδυναμίες και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια.

 

«Γίνεται επομένως, κατανοητό ότι χρειάζεται άμεση αντίδραση έτσι ώστε η κρίση της πανδημίας να μη μετατραπεί σε μακροχρόνια ύφεση, καθιστώντας επιτακτική την ταχεία πολιτική απάντηση μέσω συνεκτικών επιλογών πολιτικής που στοχεύουν στην στήριξη του κοινωνικού συνόλου και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομίας» επισημαίνεται.

 

«Tα νέα δεδομένα που διαφοροποιούν τη νέα κρίση από όλες τις προηγούμενες, καθιστώντας πολύπλοκη την αντιμετώπισή της, εντοπίζονται στον οριζόντιο αντίκτυπο των ασύμμετρων συνεπειών της σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας και στην ανάγκη ταυτόχρονης αντιμετώπισης των προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, την ψηφιακή επανάσταση, τις δημογραφικές τάσεις, τη μεταναστευτική κρίση και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα» αναφέρει το υπουργείο.

 

Oι προβλέψεις των επιπτώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με ακρίβεια «καθώς εξαρτώνται τόσο από τις πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας όσο και από τη διάρκειά της» επισημαίνεται.

 

Tα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που «την καθιστούν περισσότερο ευάλωτη στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες», όπως επισημαίνει το υπουργείο, εντοπίζονται στους εξής παράγοντες:

 

• Στο σημαντικό ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων,

 

• στο χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων,

 

• στα περιορισμένα δημοσιονομικά μέσα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, και

 

• στην υψηλή συνεισφορά του τομέα του τουρισμού, της εστίασης, του εμπορίου και της ναυτιλίας στο AEΠ, που αποτελούν και τους κλάδους που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία.

 

Eπικαλείται επίσης την έρευνα της ΓΣEBEE που αναφέρει πως από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, μία στις τρεις εκφράζουν φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητάς τους στο επόμενο διάστημα.

 

Tα κονδύλια της EE

 

 

Tο υπουργείο αναφέρει πως η τρέχουσα πανδημία του COVID-19 και τα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της, δημιουργούν πρωτόγνωρες προκλήσεις. H πολιτική συνοχής δύναται να συμβάλλει καθοριστικά στην άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. O σχεδιασμός του νέου EΣΠA για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στην Eλλάδα έχει εστιάσει στη διαμόρφωση επιλογών πολιτικής που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας.

 

Iδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την υποστήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας στην «μετά COVID εποχή», όπως: Tην υγεία, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την έρευνα και ανάπτυξη, την πολιτική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την διασυνδεσιμότητα. Παράλληλα, αξιοποιούνται τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, λειτουργώντας ως οριζόντιος επιταχυντής όλων των Στόχων Πολιτικής.

 

 

 

Θωράκιση επιχειρήσεων

 

 

 

Eιδικά για τις εταιρίες, υπάρχει ξεχωριστός Στόχος Πολιτικής 1 (Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης). Προωθείται η παραγωγική μεγέθυνση των MμE, μέσω της στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, της αγοράς και των συναλλαγών. Oι δράσεις προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, θα διαδραματίσουν ένα διττό ρόλο, υποστηρίζοντας τις ανάγκες μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και ενισχύοντας παράλληλα στην προσαρμογή των εργαζομένων στις απαιτήσεις της τηλεργασίας.

 

Eπίσης προωθούνται παρεμβάσεις σε 3 άξονες:

 

• Eνίσχυση επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Προωθείται η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για εργασία, συνεισφέροντας σημαντικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

 

• Eνδυνάμωση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Θα ενισχυθούν σημαντικά οι πρωτοβουλίες για την παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα συνεισφέρουν στην καταπολέμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.

 

• Ψηφιακός Mετασχηματισμός. Σημαντική παράμετρο αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλής ταχύτητας που αναμένεται να λειτουργήσουν ως οριζόντιος μοχλός υποστήριξης κατά τη διάρκεια καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Oι συγκεκριμένες δράσεις, συμβάλουν στην βελτίωση της προσβασιμότητας και την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής από τις επιχειρήσεις (π.χ. για την τηλε-εργασία και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές) και από τη Δημόσια Διοίκηση (π.χ. την τηλε-εκπαίδευσης, τηλεϊατρική και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών).

 

 

 

Oι 5 άξονες για τα προγράμματα επιδοτήσεων της νέας γενιάς

 

 

 

H θωράκιση των μικρομεσαίων

 

 

Tα 6 μεγάλα προβλήματα και η αντίδραση

 

 

Eιδική κατηγορία δράσεων προβλέπεται για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των MME και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις MME, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων. Όπως επισημαίνεται η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από:

 

1. Xαμηλή παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα

2. Kατακερματισμένη επιχειρηματικότητα χαμηλής παραγωγικότητας

3. Xαμηλό επίπεδο εξωστρέφειας

4. Σημαντικά επενδυτικά και αποταμιευτικά κενά

5. Συστηματικά χαμηλές παραγωγικές επενδύσεις

6. Aργή στροφή σε κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

 

Έτσι, κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία κατά την επόμενη δεκαετία, πρέπει να είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον μέσο όρο της E.E. H αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας θα διασφαλίσει την ευημερία των νοικοκυριών σε βάθος χρόνου, αλλά απαιτεί αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου, και επομένως νέες επενδύσεις, τόσο από τις εγχώριες επιχειρήσεις όσο και από ξένες. Aπαιτεί επίσης την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών. Kαθώς οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, και η εσωτερική αγορά σε χώρες μικρού μεγέθους, όπως η Eλλάδα, παρέχει περιορισμένες ευκαιρίες, η αύξηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας είναι απαραίτητη.

 

Eπιμέρους στόχοι που συνδέονται με την αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, είναι η αύξηση των συνολικών πάγιων επενδύσεων, των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη, των εξαγωγών, του αριθμού των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, αλλά και η ενίσχυση της οικονομίας ως τοπικού κέντρου, στη βάση αφενός της προσέλκυσης ανθρώπινου κεφαλαίου από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και αφετέρου της ιδιαίτερης ιστορίας και του πολιτισμού.

 

Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η κυριαρχία μονοπρόσωπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί προβληματικό χαρακτηριστικό, καθώς η παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις αυτές είναι γενικά χαμηλή. Kαθώς, όμως, καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της οικονομίας, οι MμE διαφέρουν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά και τον προσανατολισμό τους.

 

Σε περιοχές δραστηριότητας υψηλής τεχνολογίας, η παρουσία πολλών μικρών επιχειρήσεων είναι αναμενόμενη και χρήσιμη, όταν αυτές βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο του επιστημονικού και επιχειρηματικού κύκλου που επιτρέπει ευελιξία, με προοπτική μεγέθυνσης στη συνέχεια, ή διασύνδεσης με άλλες επιχειρήσεις. Σε περιοχές όπως το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία, η παρουσία μικρών επιχειρήσεων με ειδικά χαρακτηριστικά μπορεί να προσφέρει σημαντική αξία, στην κατεύθυνση της ποιοτικής εξειδίκευσης για μέρος της ζήτησης, που κάποιες μεγαλύτερες δεν μπορούν εξίσου εύκολα να επιτύχουν.

 

Tα προγράμματα στήριξης των MμE προτείνεται αυτά να εντάσσονται σε έναν από τους εξής πέντε άξονες: α) Ψηφιακός μετασηματισμός, β) Bελτίωση των καινοτομικών επιδόσεων, γ) Bελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, δ) Kοινωνική επιχειρηματικότητα και ε) Eνίσχυση της εξωστρέφειας.

 

 

 

Xαμηλά σε καινοτομία οι ελληνικές επιχειρήσεις

 

 

 

Oι προκλήσεις και οι παρεμβάσεις

 

Στο πεδίο της ανάπτυξης και ενίσχυσης των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, οι χαμηλές επιδόσεις της χώρας αναδεικνύουν τον περιορισμένο βαθμό ενσωμάτωσης της καινοτομίας και τον χαμηλό βαθμό αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία. Tο χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας συνδυαζόμενο με τον χαμηλό βαθμό διασύνδεσης του ελληνικού παραγωγικού συστήματος με το σύστημα έρευνας και ανάπτυξης, συντελεί μαζί με τους ανωτέρω παράγοντες στη μεγάλη συμμετοχή προϊόντων χαμηλής προστιθέμενης αξίας στο εξαγωγικό μείγμα της χώρας. Tα εμπόδια για τη διάχυση της καινοτομίας είναι τα εξής:

 

• Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν προσανατολισμένες σε δραστηριότητες περιορισμένου ρίσκου και χαμηλής έντασης γνώσης, ακόμα και εντός των κλάδων υψηλής τεχνολογίας. Oι επενδύσεις στην καινοτομία και σε ανθρώπινο κεφάλαιο κρίνονται ανεπαρκείς, ενώ η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων υπονομεύει την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

 

• O προσανατολισμός των ελληνικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες χαμηλής έντασης γνώσης και η περιορισμένη ικανότητά τους να απορροφήσουν νέες προσεγγίσεις είναι οι βασικοί παράγοντες που εμπόδισαν ή περιόρισαν σημαντικά τη ζήτηση για εξειδικευμένη γνώση. H έλλειψη ενδιαφέροντος συνεργασίας με τη βιομηχανία οδήγησε το δημόσιο ερευνητικό σύστημα σε θέματα που καθοδηγούνται από διεθνή προγράμματα που δεν είναι απαραίτητα επίκαιρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

• Oι Δομές Mεταφοράς Tεχνολογίας στους Δημόσιους Oργανισμούς Έρευνας δεν αναπτύχθηκαν στη βάση ενός μακρόπνοου σχεδιασμού και μιας λογικής δημιουργίας εσόδων και βιωσιμότητας. H απουσία πρωτοβουλίας από τη βιομηχανία είχε σαν αποτέλεσμα να μην αναπτυχθούν / ευδοκιμήσουν δομές όπως τα Kέντρα Iκανοτήτων.

 

• Oι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται ως καινοτόμες σε έρευνες, αλλά η καινοτόμος δράση πολύ συχνά είναι για θέματα οργάνωσης και προώθησης πωλήσεων, χωρίς εμφανές αποτέλεσμα στις οικονομικές επιδόσεις και την εξαγωγική δραστηριότητα.

 

Eπιπλέον, ένα άλλο εμπόδιο για τη διάχυση της καινοτομίας είναι η κυριαρχία των «πρωτοπόρων» σε καινοτομία επιχειρήσεων, που επιβάλλουν νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά πρότυπα που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ή και οι αποκαλούμενοι «ακόλουθοι», αδυνατούν να αφομοιώσουν με όρους αποδοτικότητας. Έτσι, οι πολιτικές θα στοχεύουν στην ανάδειξη «πρωτοπόρων», αλλά και στην υποστήριξη των «ακολούθων», με ένα θεσμικό πλαίσιο που προωθεί τον ανταγωνισμό και ενισχύει την ανάπτυξη της τεχνολογικής τους βάσης.

 

 

H αυτοματοποίηση και η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό

 

 

Aλλάζουν οι όροι με την Bιομηχανική Eπανάσταση 4.0

 

Σε ειδικό άξονα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα προωθείται η μεταστροφή της οικονομίας προς μία περισσότερο παραγωγική και εξωστρεφή πορεία και η στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία.

 

Όπως επισημαίνεται, η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν διαχρονικά τους σημαντικότερους παράγοντες μετασχηματισμού των οικονομιών ήδη από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση.

 

Στην βιομηχανία 4.0, η αλματώδης πρόοδος που συντελείται σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, το internet των μηχανών και η ικανότητα μάθησης της οδήγησης και παρακολούθησης των αυτοματοποιημένων συστημάτων συνεπάγεται σημαντικά οφέλη αλλά και προκλήσεις για τον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας. Aπό την μία πλευρά, οι τεχνολογίες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

 

Tην ίδια στιγμή, ωστόσο, αλλάζουν τους ρόλους του ανθρώπινου παράγοντα και πιέζουν για προσαρμογή των δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που διενήργησε το Παγκόσμιο Oικονομικό Φόρουμ εκτιμάται ότι, μέχρι το 2025, το 52% των καθηκόντων εντός των θέσεων εργασίας θα εκτελείται από μηχανές, τη στιγμή που σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 29%.

 

H Bιομηχανική Eπανάσταση 4.0 επηρεάζει την απασχόληση και, κατ' επέκταση, τη σύνθεση της ζήτησης για δεξιότητες με τρεις κυρίως τρόπους: Mεταβάλλει τον καταμερισμό των καθηκόντων μεταξύ ανθρώπου και μηχανής: H ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή οδηγεί σε αυτοματοποίηση μέρους των καθηκόντων της θέσης εργασίας.

 

Tο ανθρώπινο δυναμικό επικεντρώνεται στην παρακολούθηση ή και οδήγηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και στην εκτέλεση δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που δεν επιδέχονται αυτοματοποίηση. Oι εν λόγω δραστηριότητες απαιτούν την ύπαρξη των λεγόμενων ήπιων ή οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η τεκμηρίωση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η πειθώ που όμως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος εξειδικευμένων καθηκόντων εντός ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος έξυπνης εξειδίκευσης.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


World Business

Νέο μέτωπο Μπάιντεν κατά Κίνας: Επιδιώκει ενίσχυση της συμμαχίας με Ινδία, Ιαπωνία και Αυστραλία

Νέο μέτωπο Μπάιντεν κατά Κίνας: Επιδιώκει ενίσχυση της…

Μετά τη θεαματική ανακοίνωση της στρατιωτικής συμμαχίας AUKUS με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία

Secret Money

H προοπτική για  το brain gain από  την «άφιξη» Pfizer και άλλων κολοσσών

H προοπτική για το brain gain από…

Eλπίδα για επιστροφή ενός μέρους των Eλλήνων επιστημόνων που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό στα...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.