Τράπεζες

Alpha: Στις 26 Αυγούστου τα αποτελέσματα α' εξαμήνου

Η Alpha Services and Holdings θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α ́ εξαμήνου 2021, την Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021.

 

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:


• ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α ́ εξαμήνου 2021 Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alphaholdings.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

 

• ώρα 17.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως

 

Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή