Αγορές

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Οκ» στο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου της Ελλάκτωρ

Την έγκριση συμπληρώματος του από 13.7.2021 εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σχετικά με τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Επίσης, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 925η/29.7.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση της αίτησης της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την αναγνώριση του FINANCIAL REPORTING COUNCIL ως αλλοδαπού φορέα εγνωσμένου κύρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4706/2020.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή