Deal News Online

undefined

Συνεδρίασε η Επιτροπή Συντονισμού για το χωροταξικό σχεδιασμό

Συγκλήθηκε για πρώτη φορά σήμερα (Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011) από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Σηφουνάκη η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

Η Επιτροπή αυτή προβλέπεται από τον Νόμο 2742/99 (άρθρο 3) και έχει ως αντικείμενο τον συντονισμό των Τομεακών Πολιτικών (όπως π.χ το Περιβάλλον, η Ενέργεια, ο Τουρισμός, η Βιομηχανία, οι Μεταφορές, η Αγροτική Ανάπτυξη, η Βιομηχανία κ.α) με κοινό παρανομαστή τον εθνικό χώρο.

 

Στην Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, εκπροσωπούνται τα Υπουργεία: Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Θαλασσίων Υποθέσεων, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Κρίθηκε όμως απαραίτητη και η εκπροσώπηση στο πλαίσιο της Επιτροπής και των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και του Υπουργείου Επικρατείας για την αλληλοτροφοδότηση μεταξύ της χωροταξικής πολιτικής και των άλλων Τομεακών Πολιτικών.

 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα το πρωί στη μεγάλη αίθουσα του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ (επί της Αμαλιάδος) και ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης στην παρέμβαση του, μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι «η ανάγκη διατύπωσης ενός σχεδίου για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού χώρου είναι, σήμερα, πιο επιτακτική από ποτέ. Η δημιουργία συνθηκών ορθολογικής ανάπτυξης, η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος σε εποχή κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι οι κοινοί στόχοι όλων μας. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε – μεταξύ άλλων – ένα βασικό εργαλείο δουλειάς: το σωστό σχεδιασμό του χώρου που θα προέλθει μέσα από κοινή εργασία, αλληλοτροφοδότηση πληροφοριών και δεδομένων».

 

Σημείωσε πως «ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι κλειδί για την ίδια την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία μας σε περίοδο κρίσης, για τη διάθεση και την εξοικονόμηση των πόρων, για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων σε ορθολογικά και θεματικά προσδιορισμένους χώρους. Σαφώς ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν είναι στατικός και δεν ολοκληρώνεται άπαξ. Είναι μια δυναμική διαδικασία που τροφοδοτείται, τροφοδοτεί και συντονίζει άλλες τομεακές πολιτικές - όπως είναι ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι μεταφορές, η αγροτική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία της γεωργικής γης, που απειλητικά δομείται».

 

Όπως είπε ο βασικός λόγος αυτής της πρώτης συνάντησης είναι «να καθιερώσουμε μια νέα περίοδο συνεργασίας και συντονισμού με κοινό παρονομαστή τον εθνικό χώρο. Οι πολιτικές που ασκεί – το κάθε Υπουργείο στον τομέα της ευθύνης του - όπως ο αναπτυξιακός προγραμματισμός, ο χωρικός σχεδιασμός, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η πρόνοια προβλέψεων για την κλιματική αλλαγή, οι παραγωγικές δραστηριότητες, οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, η διοικητική συγκρότηση για να αποκτήσουμε επιτέλους μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που θα ανατάξει τη χώρα - για να αναφέρω κάποια παραδείγματα μόνο - έχουν σημαντικές χωρικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι δράσεις στις πολιτικές μας πρέπει να ασκούνται όχι μεμονωμένα ή αποσπασματικά, αλλά με τρόπο συμπληρωματικό, συστημικό και, όσο περισσότερο μπορούμε, συλλογικό».

 

Επίσης ο κ. Σηφουνάκης ανέφερε πως «άμεσα προκηρύσσουμε την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 12 Περιφέρειες της χώρας. Πέραν της πολιτικής μας δέσμευσης, ένας από τους κυριότερους λόγους της αναθεώρησης είναι και η περαιτέρω θωράκιση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. Με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων θα υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι νέες Κρατικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όταν θα καταρτίζουν τα μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Κατευθύνσεις θα δοθούν, επίσης, στους Καλλικράτειους Δήμους ώστε να βοηθηθούν στο σχεδιασμό της χωρικής ανάπτυξης που εμπίπτει στη δική τους αρμοδιότητα».

 

Πρόσθεσε επίσης πως «άλλος μεγάλος στόχος μας με συγκεκριμένο σχεδιασμό είναι η οριστικοποίηση του Ειδικών Πλαισίων όπως για τις υδατοκαλλιέργειες, τον τουρισμό, τις ΑΠΕ, την βιομηχανία κ.λ.π. Η ολοκλήρωση π.χ. του χωρικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, που εκκρεμεί δεκαετίες, θα έχει ως αποτέλεσμα αυτός ο εξαιρετικά δυναμικός κλάδος με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό να πάψει να βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας ως προς τη χωροθέτηση των μονάδων».

 

Ο Υφυπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού Γιώργος Νικητιάδης στην παρέμβαση του επεσήμανε την τεράστια σημασία που έχει ο χωροταξικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Σημείωσε πως προϋπόθεση για την αναθεώρηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξίας θα πρέπει να είναι, κατ΄ αρχήν η χωροθέτηση τουριστικών δράσεων και υποδομών, και τόνισε ότι είναι βέβαιος πως αυτή την παράμετρο την αντιλαμβάνεται το ΥΠΕΚΑ και ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί.

 

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης σημείωσε πως, βάση του νόμου για τον "Καλλικράτη", η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση έχει την ευθύνη των εγκριτικών αποφάσεων όσον αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό. Επίσης, στα πλαίσια του ενισχυμένου ρόλου τους, οι Περιφέρειες θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην αξιολόγηση και στην ενδεχόμενη τροποποίηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξίας γι΄ αυτό και η συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία αναθεώρησης με γνωμοδοτήσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι υποχρεωτική.


protoselida

Media

Der Standard: Πόλεμος νεύρων Ελλάδας-Τουρκίας για το φράχτη στον Εβρο

Der Standard: Πόλεμος νεύρων Ελλάδας-Τουρκίας για το φράχτη…

«Η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τον συνοριακό φράχτη στα σύνορα με την Τουρκία» επιγράφεται δημοσίευμα...

Secret Money

H EPEYNA EΛEIΠE...

H EPEYNA EΛEIΠE...

Tο αν και κατά πόσο τα «βαρυφορτωμένα» με προβλήματα και χρέη EΛTA χρειάζονται «έρευνα αγοράς»...

Περιβάλλον

Greenpeace: 6 σημεία κλειδιά για πλαστικά μιας χρήσης

Greenpeace: 6 σημεία κλειδιά για πλαστικά μιας χρήσης

Με σημερινή επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, η περιβαλλοντική οργάνωση...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.