Deal News Online

undefined

Ανάγκη νέου αναπτυξιακού προτύπου

Σταθερό φορολογικό καθεστώς σε βάθος δεκαετίας προτείνει ο Δ. Σιούφας

 

Η νομοθετική κατοχύρωση σταθερού και ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τις νέες επενδύσεις, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των εξωστρεφών επιχειρήσεων, του τουρισμού και της καινοτομίας και η συγκρότηση ανά περιφέρεια ξεχωριστών αναπτυξιακών μοντέλων αποτελούν τα βασικά στοιχεία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα, που εισηγείται ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Δ. Σιούφας.

 

Σε επιστολή του προς τον ΥΠΑΝ Κ. Χατζηδάκη μιλάει για την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας, με ορίζοντα το 2021, όταν δηλαδή συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, επισημαίνοντας ότι «ο αναπτυξιακός νόμος πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος ενός συνολικού σχεδίου το οποίο θα καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και θα περιλαμβάνει επί μέρους αναπτυξιακά προγράμματα για κάθε περιφέρεια και νομό».

 

Τουρισμός

 

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να περιλαμβάνονται πολιτικές και κίνητρα για την ενίσχυση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, των εξωστρεφών κλάδων και επιχειρήσεων, των ειδικών μορφών τουρισμού, της ναυτιλίας, των μικρομεσαίων και του αγροτικού τομέα.

 

Ειδικά για τον τουριστικό τομέα προτείνεται η ανάδειξη των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο ιαματικός, ο ιατρικός, ο συνεδριακός και ο θρησκευτικός, όπου η Ελλάδα διαθέτει αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 

Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται στην ανάγκη εκπόνησης σχεδίου για την ανάδειξη του τουρισμού πόλης, κατά το πρότυπο που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. «Δεν μπορεί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να βρίσκονται ουσιαστικά εκτός του εγχώριου τουριστικού χάρτη, όταν στις περιοχές αυτές κατοικεί περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της χώρας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής.

 

Στην εισήγησή του κάνει μια σειρά καίριες επισημάνσεις:

 

-Στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαφοροποίηση στα κίνητρα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις μεταξύ υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, καθώς οι υφιστάμενες επιχειρήσεις βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, αφού, ιδιαίτερα από τις αρχές του 2010, λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον, με ελάχιστες δυνατότητες πρόσβασης σε κεφάλαια και πιστώσεις, δραματική μείωση του κύκλου εργασιών και αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης.

 

Περιφερειακά αναπτυξιακά μοντέλα

 

-Η υιοθέτηση οριζόντων πολιτικών κινήτρων ελάχιστα πλέον αποδίδει και μάλλον οδηγεί σε αποκλίσεις παρά σε συγκλίσεις μεταξύ των περιφερειών και των νομών της χώρας. Επιβάλλεται, σε συνεργασία με τους περιφερειάρχες και τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, να καταρτιστεί ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για κάθε περιφέρεια και νομό, καθώς άλλα είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μακεδονίας ή της Θεσσαλίας και άλλα της Πελοποννήσου ή της Κρήτης.

 

-Δεδομένου του περιορισμού των διαθέσιμων πόρων να διασφαλιστεί η κατά προτεραιότητα ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εξαγωγικού χαρακτήρα, επενδύσεων του πρωτογενούς τομέα σε νέες καλλιέργειες και προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης ή σε ολοκληρωμένα σχέδια υψηλής καινοτομίας. Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στην ίδρυση και τη λειτουργία clusters. Το επιτυχημένο παράδειγμα του Cluster Corallia, το οποίο συστάθηκε το 2006 υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, και σήμερα αριθμεί περισσότερες από 100 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες που πρέπει να στηριχθούν από το ΥΠΑΝ.

 

-Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το Δημόσιο να προβλεφθεί μερικός συμψηφισμός με την κάλυψη της υποχρεωτικής ιδιωτικής συμμετοχής για την ένταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του νέου νόμου. Αυτό θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις που σήμερα λόγω της δημοσιονομικής συγκυρίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα να συνεχίζουν να επενδύουν και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.

 

-Η προβλεπόμενη από το νέο νόμο λειτουργία μια Κεντρικής Αρχής (one stop) για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ, προκειμένου να λειτουργήσει αξιόπιστα και σε βάθος χρόνου θα πρέπει να συνδυαστεί με τη σύσταση και λειτουργία one stop shop σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία και τις περιφερειακές υπηρεσίες, που εμπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία. Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος, η Κεντρική Αρχή του ΥΠΑΝ να μην λειτουργήσει.

 

-Όσον αφορά τη δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος στους επενδυτές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, επιβάλλεται η θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου (π.χ.δύο ή τριών μηνών) για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε επενδυτικής πρότασης.

 

Σταθερή φορολογία

 

Μια πρόταση-τομή που καταθέτει ο Δ. Σιούφας προβλέπει τη νομοθετική κατοχύρωση σε ορίζοντα δεκαετίας ότι κάθε επιχείρηση η οποία εντάσσει επενδυτικό πρόγραμμα στο νέο νόμο διασφαλίζεται έναντι οποιασδήποτε δυσμενέστερης μεταβολής σε σχέση με τα σημερινά ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων εισφορών.

 

Αφού κάνει εκτενή αναφορά στα αποτελέσματα των νομοθετικών πρωτοβουλιών του υπουργείου Ανάπτυξης την περίοδο από το 2004 και μετά, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής προτείνει την καταγραφή και στη συνέχεια την κατάργηση μιας σειράς αναχρονιστικών θεσμοθετημένων μέτρων, τα οποία λειτουργούν ως αντικίνητρα για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων.

 

Στην τελική ευθεία ο νέος αναπτυξιακός νόμος

 

Το δρόμο για τη Βουλή θα πάρει στις αρχές του 2013 ο νέος αναπτυξιακός νόμος, αφού η περίοδος διαβούλευσης παρατάθηκε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

 

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις γίνεται προσπάθεια από τη μία να αντιμετωπιστούν τα τερατώδη γραφειοκρατικά προβλήματα και από την άλλη, να γίνει ευκολότερη η άντληση ρευστότητας. Προβλέπεται η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, ενώ «κλειδί» για το θέμα της ρευστότητας είναι η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με την κάλυψη εγγυητικής επιστολής, αλλά και η απελευθέρωση του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από 50 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθούν κυρίως οι μικροί και μεσαίοι επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται εμπροσθοβαρείς φοροαπαλλαγές και μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επίσης, παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους. Μια ακόμη σημαντική τομή αφορά τη δυνατότητα διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.


Αθλητικά

Στίβος: Διετή φυλάκιση στον Λαμίν Ντιάκ για διαφθορά

Στίβος: Διετή φυλάκιση στον Λαμίν Ντιάκ για διαφθορά

Ο πρώην επικεφαλής του παγκόσμιου στίβου Lamine Diack, κρίθηκε ένοχος για διαφθορά για κάλυψη ρωσικών...

Αυτοκίνητο

MAZDA MX-30: Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Mazda

MAZDA MX-30: Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής…

To πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Mazda αποτελεί το νέο MX-30, ενώ πρόκειται για...

Περιβάλλον

Ιθάκη: Καμπάνια διάσωσης του σπάνιου αμφίβιου Πρασινόφρυνου

Ιθάκη: Καμπάνια διάσωσης του σπάνιου αμφίβιου Πρασινόφρυνου

Καμπάνια διάσωσης του σπάνιου είδους αμφίβιου Πρασινόφρυνου στο νησί της Ιθάκης εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια...

Τουρισμός

Ρόδος: “Ποδαρικό” από το κρουαζιερόπλοιο World Explorer

Ρόδος: “Ποδαρικό” από το κρουαζιερόπλοιο World Explorer

Μετά από αρκετούς μήνες απουσίας κρουαζιεροπλοίων λόγω της πανδημίας Covid-19, σήμερα το πρωί κατέπλευσε στο...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.