Deal News Online

Σχετικά με: Ευρωκοινοβούλιο
Εκρίθηκε από το Ευρκοινοβούλιο η πρόταση του ευρωβουλευτή Θόδωρου Σκυλακάκη, να καθιερωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η υποχρέωση τοποθέτησης σημείων ανακύκλωσης σε όσα καταστήματα πουλούν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Δημοσιεύθηκε στην Περιβάλλον
Ο Επίτροπος Όλι Ρεν, απαντώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ερώτημα του ευρωβουλευτή και υπεύθυνου τομέα Οικονομίας της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Θεόδωρου Σκυλακάκη, για τον υπερδανεισμό των πολιτικών κομμάτων, δήλωσε ότι η Επιτροπή «ανησυχεί για κάθε ενδεχόμενο ηθικού κινδύνου που σχετίζεται με το πρόγραμμα για την Ελλάδα» και ότι, σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, «θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της δίκαιης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας από πολιτικές επιρροές».

 

Ο Θ. Σκυλακάκης είχε επισημάνει στην ερώτησή του ότι με τον υπερδανεισμό των κομμάτων (τα δάνεια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν ξεπεράσει τα 230 εκ. Ευρώ), «προεξοφλείται... η μελλοντική λαϊκή βούληση πολύ πέραν της θητείας της παρούσας Βουλής», αφού τα κόμματα έχουν προσφέρει ως εγγύηση στις τράπεζες επιχορηγήσεις μέχρι το 2015, για ψήφους που δεν έχουν λάβει.

Η αντιδημοκρατική αυτή πρακτική είναι ακόμα σοβαρότερη με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των δανείων αφορά την κρατική Αγροτική, η οποία έχει και τις μεγαλύτερες ζημιές που θα κλήθουν να καλύψουν οι Έλληνες και Ευρωπαίοι φορολογούμενοι.

Ο Ο. Ρεν επισημαίνει επίσης ότι στόχος της ανακεφαλαιοπόιησης είναι «να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων/επενδυτών» και ότι το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει βέτο «για ορισμένες βασικές αποφάσεις των υποστηριζόμενων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για την επιχειρηματική στρατηγική, τη στρατηγική για τα μερίσματα, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη μισθοδοσία».

Σημείωσε επίσης ότι το Ταμείο θα παρακολουθείται όχι μόνο από τις ελληνικές αρχές αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο Θ. Σκυλακάκης δήλωσε: «Η αμαρτωλή σχέση κομμάτων και τραπεζικού συστήματος και των κομματικών δανείων που παραχαράσσουν τη λαϊκή βούληση, πρέπει επιτέλους να τελειώσει και είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητά αναγνωρίζει την ανάγκη να μείνουν πλέον οι τράπεζες μακριά από τέτοιου είδους σχέσεις και επιρροές.»

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Όλι Ρεν έχει ως ακολούθως:

«Η Επιτροπή ανησυχεί για κάθε ενδεχόμενο ηθικού κινδύνου που σχετίζεται με το πρόγραμμα για την Ελλάδα. Όσον αφορά την αναμενόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της δίκαιης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας από πολιτικές επιρροές. Οι αρχές αυτές διαπνέουν τη στρατηγική αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού τομέα, που σχεδιάστηκε από τις ελληνικές αρχές από κοινού με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένας από τους στόχους της είναι να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων/επενδυτών στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου. Οι εναπομένουσες ανάγκες άντλησης κεφαλαίων θα καλυφθούν από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το οποίο δυνάμει του νόμου είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση. Ο μηχανισμός του ΕΤΧΣ είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις τράπεζες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις αντί να χρησιμοποιούν τη διευκόλυνσή του, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η στήριξη των τραπεζών υπόκειται σε αυστηρούς προκαθορισμένους όρους, που περιλαμβάνουν την υποχρέωση εφαρμογής σχεδίου αναδιάρθρωσης συμβιβάσιμου με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το ΕΤΧΣ θα διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας για ορισμένες βασικές αποφάσεις των υποστηριζόμενων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για την επιχειρηματική στρατηγική, τη στρατηγική για τα μερίσματα, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη μισθοδοσία. Ταυτόχρονα, θα αποτραπεί η υπερβολική επιρροή του στην καθημερινή διαχείριση έτσι ώστε οι τράπεζες να παραμείνουν υπό ιδιωτική διοίκηση και να έχουν ως στόχο την κερδοφορία. Η προθεσμία για τη μεταπώληση των μετοχών που αγοράζονται από το ΕΤΧΣ είναι αυστηρά καθορισμένη. Το ΕΤΧΣ υπόκειται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ελέγχους και υποβάλλει εκθέσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Κοινοβούλιο, τον υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.»

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Σκυλακάκη έχει ως ακολούθως:

 

Θέμα: Προνομιακός υπερδανεισμός ελληνικών πολιτικών κομμάτων από το τραπεζικό σύστημα

 

«Όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς τους, δημοσιεύματα στον Τύπο και επίσημη τοποθέτηση του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών, τα δύο μεγαλύτερα κυβερνητικά ελληνικά κόμματα έχουν δανεισμό που ξεπερνά τα 230 εκ. ευρώ, με εγγύηση πιθανές μελλοντικές κρατικές επιχορηγήσεις, που αφορούν περιόδους πολύ μετά τη λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας. Συγκεκριμένα, για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία έχουν κατατεθεί στις ελληνικές αρχές τραπεζικές συμβάσεις που δεσμεύουν μελλοντικές επιχορηγήσεις των δύο κομμάτων ύψους 111,8 και 120 εκ. Ευρώ αντιστοίχως, με λήξη των σχετικών συμβάσεων μέχρι το 2015, ενώ το σύνολο της διαθέσιμης χρηματοδότησης για όλα τα ελληνικά κόμματα ήταν το 2010 48,8 εκ. ευρώ και τα έσοδά τους που δεν προέρχονται από δάνεια ή κυβερνητικές επιχορηγήσεις είναι και για τα δύο αθροιστικά κάτω των 10 εκ. ευρώ ετησίως. Προεξοφλείται συνεπώς η μελλοντική λαϊκή βούληση πολύ πέραν της θητείας της παρούσας Βουλής, η οποία όμως επηρεάζεται από την προνομιακή δανειοδότηση των κομμάτων αυτών από το τραπεζικό σύστημα. Παρά τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, που καλύπτεται με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα δύο υπερδανεισμένα κυβερνητικά κόμματα έλαβαν μάλιστα το τελευταίο διάστημα και νέα δάνεια από την Τράπεζα Αττικής, όπως προκύπτει από ανακοίνωσή της.

 

Η επικείμενη επανακεφαλαιοποίηση-κρατικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, μετά τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της 26ης Οκτωβρίου, αυξάνει την επιρροή των κυβερνητικών κομμάτων στο τραπεζικό σύστημα, αφού επίκεινται καθοριστικές πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον των τραπεζών (PSI, στήριξη των τραπεζών με κοινές ή προνομιούχες μετοχές κ.λπ.), χωρίς να προκύπτει με ποιό τρόπο θα αντιμετωπιστεί ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) που προκύπτει, λόγω του γεγονότος ότι τα υπερδανεισμένα κυβερνητικά κόμματα θα επηρεάζουν καθοριστικά την τύχη των πιστωτών τους.

 

Θεωρεί η Επιτροπή σημαντικό, στο πλαίσιο των εργασιών της Τρόικα (π.χ. πρόβλεψη στις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου για ενίσχυση της διακυβέρνησης του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που προβλέπεται να γίνει με σύμφωνη γνώμη της Τρόικα), να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ηθικού κινδύνου σε ό,τι αφορά τη διοίκηση των τραπεζών, που προκύπτει από τον υπερδανεισμό των ελληνικών κυβερνητικών κομμάτων και να αποτρέψει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων για νέα δάνεια χωρίς τραπεζικά κριτήρια στα κυβερνητικά κόμματα, που θα αλλοιώσουν την ανεπηρέαστη έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού; Εάν ναι, πώς προτίθεται να το πράξει αυτό;»

Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική
Με ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 498 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 13 αποχές, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, συμφωνώντας με την πρόταση της Κομισιόν, υποστηρίζει ότι πρέπει να επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2013 η δυνατότητα του Ταμείου να χορηγεί οικονομική βοήθεια σε ευρύτερες ομάδες Ευρωπαίων, που έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Τη δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών της ΕΕ τείνει να θωρακίσει το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο ψήφισε χθες αυστηρότερους κανόνες για την τήρηση της. Και ποιοι είναι αυτοί; Η μείωση του ΑΕΠ μέχρι 0,1% στις χώρες που δεν θα έχουν την απαιτούμενη ανάπτυξη.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας εν μέσω της κρίσης ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα η Ομάδα των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

 

Στην ημερίδα έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων Γκι Φερχόφστατ.

 

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χρυσοχοϊδης υπογράμμισε ότι «αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε ριζικά το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας, να δημιουργήσουμε μια οικονομία εξωστρεφή, ανταγωνιστική, παραγωγική και τα πρώτα αποτελέσματα ήδη φαίνονται». Όπως τόνισε, εκείνο που έχει σημασία είναι να δικαιώσουμε τις μεγάλες θυσίες που κάνουν σήμερα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες προκειμένου ν΄ αλλάξει η χώρα και να διασωθεί δημοσιονομικά . «Ζητάμε τη συμπαράσταση όλης της Ευρώπης σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε ανάπτυξη παντού, έτσι ώστε να διανείμουμε στη συνέχεια και κοινωνική ευημερία», κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης.

 

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την αντιμετώπιση της κρίσης η πρόεδρος του κόμματος κ. Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι «είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη για την ανάπτυξη, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να βγει από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Κάτι για το οποίο, όπως σημείωσε, «απαιτούνται μεταρρυθμίσεις οι οποίες εξαγγέλθηκαν και περιμένουμε να δούμε αν θα υλοποιηθούν».

 

Σύμφωνα με την κ. Μπακογιάννη, χρειάζονται κίνητρα για επενδύσεις στην Ελλάδα. «Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ταμείου 30 δισ. ευρώ, το οποίο θα δώσει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, στην εγγύηση της ΕΕ για τη σταθερότητα των επενδύσεων στην Ελλάδα και στη μειωμένη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων», υπογράμμισε η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

 

Όπως υποστήριξε, με τη φορολογία που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις, είναι αδύνατο να μπορέσουν να συναγωνιστούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική
Τρεις προτάσεις με στόχο να καταστεί λιγότερο "εύθραυστη" η αγορά παραγώγων, να μειωθούν οι κερδοσκοπικές πρακτικές που συνδέονται με τις ανοικτές πωλήσεις αλλά και ο χρόνος για τη σύσταση των συστημάτων αποζημίωσης, έλαβαν σήμερα την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γέρζι Μπούζεκ, ζήτησε σήμερα επιτακτικά από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να υποστηρίξουν τη δέσμη μεταρρυθμίσεων που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Σε ψήφισμά της η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τονίζει την ανάγκη χάραξης νέας στρατηγικής έναντι του Ιράν, για το ζήτημα των πυρηνικών αλλά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Καταδικάζοντας απερίφραστα την εκτέλεση της Ζαχρά Μπαχραμί, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το γεγονός ότι, ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν το 2009 ήταν ο υψηλότερος των 10 τελευταίων ετών, καθιστώντας το, τη χώρα με τον υψηλότερο, κατά κεφαλή, αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο.

 

Καλεί, λοιπόν, την Ιρανική κυβέρνηση να προβεί σε αναστολή των εκτελέσεων και να καταργήσει οριστικά τη θανατική ποινή για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί πριν από την ηλικία των 18 ετών.

 

Σε ότι αφορά τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ιράν να συνεργαστεί με το Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι "οι επιπρόσθετες κυρώσεις αποτελούν τη λογική συνέπεια" του γεγονότος αυτού. Ζητούν, ωστόσο, να διασφαλιστεί ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των περιοριστικών μέτρων. Οι κυρώσεις έχουν ως στόχο την τιμωρία των υπευθύνων και όχι του πληθυσμού του Ιράν στο σύνολό του, προειδοποιούν.

 

Τέλος, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την αύξηση της στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης στην ιρανική κοινωνία, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, εντείνει τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του κράτους και κλιμάκωση της βίας και της καταπίεσης σε βάρος της πολιτικής αντιπολίτευσης.

Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος

Απορρίπτοντας όλες τις τροπολογίες που στρέφονταν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε Ψήφισμα σχετικό με την πρόοδο που παρουσιάζει η Τουρκία ενόψει της ένταξης της στην ΕΕ, στο οποίο επισημαίνεται ιδιαίτερα η ολιγωρία που επιδεικνύει η Τουρκία τόσον στην συμμόρφωση της προς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης όσον και στην συμμόρφωση της, για τις επιβαλλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας με Ελλάδα και Κύπρο.

Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος

Με μεγάλη πλειοψηφία, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν, σήμερα, έναν φόρο πάνω στις δημόσιες οικονομικές συναλλαγές (τράπεζες, χρηματιστήρια), που οι πόροι του εκτιμάται πως θα ανέρχονται στα 200 δισ.ευρώ ετησίως και σχεδιάζεται να χρησιμοποιούνται στη χρηματοδότηση μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Σελίδα 6 από 7

World Business

Δεν πληρώνει το κουπόνι του ομολόγου η MLS

Δεν πληρώνει το κουπόνι του ομολόγου η MLS

Την αδυναμία της να προβεί στην πληρωμή των Κουπονιών ΜΛΣ02 (30-11-2020 και 26-02-2021), ανακοίνωσε η εταιρεία MLS...

Media

Συμπαράσταση στο ΣΕΗ από Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος

Συμπαράσταση στο ΣΕΗ από Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος

Επιστολή συμπαράστασης στο "αδελφό Σωματείο" του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών απέστειλε ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, σε σχέση με τις επιθέσεις που...

Περιβάλλον

Ημερίδα TÜV AUSTRIA Hellas για περιορισμό χρήσης πλαστικού

Ημερίδα TÜV AUSTRIA Hellas για περιορισμό χρήσης πλαστικού

Ενημερωτική ημερίδα με στόχο την ανάδειξη της πρακτικής της ανακύκλωσης και της ορθολογικής διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων στη χώρα...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.