Σχετικά με: ALBA
Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της εγχώριας αγοράς εργασίας εκπέμπουν τα αποτελέσματα της έρευνας «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Μάιος 2016, που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και διεξάγεται με την χορηγία του Kariera.gr.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Απολύσεις, μειώσεις μισθών και πάγωμα αυξήσεων θα είναι πλέον το σκηνικό που θα επικρατεί στην αγορά εργασίας σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School.

 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει καθόλου αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις πέντε εταιρείες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων.

 

Τα παραπάνω προκύπτουν από το Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β' εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School. Ο Δείκτης συνεχίζει για 6ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (81), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών, ενώ σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο ο δείκτης παραμένει χαμηλός αλλά σταθερός.

 

Η έρευνα για το β' εξάμηνο του 2011 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος- Ιούνιος 2011 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

 

1. Το 34% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο. Μόνο το 17,9% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.

 

2. Το 50,7% των εταιρειών δεν έδωσε καθόλου αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 54% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο το 9,9% θα δώσει αυξήσεις πάνω από 3%.

 

3. Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (48.1%).

 

4. Ανοδο πάνω από 20% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στους κλάδους των Υπηρεσιών, των φαρμακευτικών, των κατασκευαστικών και στη βιομηχανία (τάση που ξεκίνησε το προηγούμενο εξάμηνο). Στον κλάδο της Εκπαίδευσης οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προσέλκυσης νέου προσωπικού είναι μηδενικές όπως και στον τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο του τουρισμού. Το εμπόριο παρουσιάζει ακόμα χαμηλά ποσοστά κάτω από 10% όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο. Στον τραπεζικό κλάδο παρατηρείται άνοδος 30% στον αριθμό των οικειοθελών αποχωρήσεων.

 

5. Το 63,2% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο (52,4%). Μόνο το 1,4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

 

6. Το 50% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ στο 40% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, περίπου το 60% των εταιρειών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ το 19,6% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 17,9% το σκέφτεται επίσης). Το 6,4% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.

 

7. Το 41,3% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο ενώ το 22,5% έχει μειώσει μισθούς.

 

8. Για να αντιμετωπίσουν την κρίση, το 53% των εταιρειών έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση των ταξιδίων με video conference υπηρεσίες καθώς και με την προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό με έξυπνα και φτηνά εργαλεία όπως Newsletter, ιστολόγια κτλ.

 

Αντίστοιχα το 41% των εταιρειών επενδύει στην δημιουργία ευχάριστου εργασιακού κλίματος με την προώθηση εταιρικών αθλητικών ομάδων, ομαδικών εξόδων κ.α, ενώ πάνω από το 35% των εταιρειών επενδύει σε υπηρεσίες e-learning και προωθεί την καινοτομία στον οργανισμό με εσωτερικούς διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης (δίνοντας έμφαση στον συμβολισμό της επιβράβευσης της παραπάνω προσπάθειας ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης).

 

Τέλος το 30% των εταιρειών χρησιμοποιεί outsourcing υπηρεσίες κυρίως για να μειώσει λειτουργικά έξοδα (π.χ ανάθεση μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη κ.λπ.).

 

9. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους (32,6%).

 

10. Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Οικονομικών/ Λογιστικής και της Πληροφορικής.

 

11. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Τα Social Media (Linkedin etc) παρουσιάζονται υψηλότερα στις προτιμήσεις των εταιρειών συγκριτικά με τις δημοσιεύσεις σε Πανελλαδικές εφημερίδες.

 

12. Το 60,6% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 36,3% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κλπ).

 

13. Περίπου το 50% των εταιρειών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, ΙΤ Managers και υπάλληλους γραφείου ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειονότητα των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.

 

14. Το 55,3% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Από το σύνολο των 208 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 51,1% είναι ελληνικές ενώ το 48,9% πολυεθνικές. Η πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος είναι ιδιωτικές και δραστηριοποιούνται στην Αττική. Το 18,3% προέρχεται από τον κλάδο της Βιομηχανίας, το 19,7% δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής Υπηρεσιών, ενώ το 20,6% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Εμπορίου. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 39,9% είναι εταιρείες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 34,4% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (100-499 άτομα), και ακολουθούν σε ποσοστό 25.7% εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 εργαζομένων.

 

Η έρευνα διεξάγεται κάθε έξι μήνες με την χορηγία της ECDL Hellas και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.

 

Η συλλογή στοιχείων για το 1ο κύκλο (1ο εξάμηνο) του 2012 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2012.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2011 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School παραμένει χαμηλός αλλά σταθερός συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο.

 

Μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα προβεί καθόλου σε αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις έξι εταιρείες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων. Και ενώ οι εταιρείες προχωρούν σε δύσκολες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ύφεση, η πλειοψηφία τους δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον.

 

Ο Δείκτης συνεχίζει για 5ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (80), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών.

 

Η έρευνα διεξάγεται κάθε 6 μήνες με την χορηγία της ECDL Hellas και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο 1ος κύκλος (1ο εξάμηνο) του 2011 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2011 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

 

1. Το 33,5% των επιχειρήσεων του δείγματος (σε σύγκριση με το 40% του προηγούμενου εξαμήνου) ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο. Μόνο το 13,2% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.

 

2. Το 43,4% των εταιρειών δεν προέβη καθόλου σε αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο ενώ το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 52% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο το 8% θα προβεί σε αυξήσεις πάνω από 3%.

 

3. Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (53,5%).

 

4. Άνοδο σε ποσοστό πάνω από 20% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στους κλάδους των κατασκευαστικών (οι μισές ανήκουν στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), της πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών.

 

Στον κλάδο της Εκπαίδευσης οι προσδοκίες ανόδου είναι μηδενικές ενώ η πλειοψηφία των εταιρειών από τον κλάδο του εμπορίου δείχνουν αρκετά απαισιόδοξες (περίπου 2,2% αύξηση στις ενέργειες μόνο).

 

Ο Τραπεζικός κλάδος και ο κλάδος των μεταφορών/logistics σημείωσε πτώση στις ενέργειες προσέλκυσης νέων εργαζομένων, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2010, ενώ μικρή άνοδο παρουσιάζει ο κλάδος της βιομηχανίας καθώς και ο κλάδος των φαρμακευτικών.

 

5. Το 52,4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο (47,5%). Μόνο το 1,8% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

 

6. Το 36% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ το 38% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών.

 

Επίσης, περίπου το 60% των εταιρειών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ το 16% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 19% το σκέφτεται επίσης). Το 4,5% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.

 

7. Το 43,2% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο ενώ το 13,5% έχει μειώσει μισθούς.

 

8. Κατά τους τελευταίους 6 μήνες το 56,8% των εταιρειών έχει μειώσει τα μπόνους, ενώ η επένδυση σε εκπαίδευση τόσο για τη μεγάλη μερίδα του προσωπικού όσο και για τα διευθυντικά στελέχη έχει μειωθεί σε ποσοστό 36,7% και 35,4% αντίστοιχα.

 

9. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (36,7%).

 

10. Όσες εταιρείες προβούν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Λογιστικής & Οικονομικών, της Πληροφορικής, του Μάρκετινγκ και της Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

11.Οι ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν η εσωτερική αναζήτηση, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων επαφών (από στόμα σε στόμα).

 

12.Το 50,2% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 31% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κλπ).

 

13.Οι εταιρείες, σε ποσοστό περίπου 40%, ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στις αγγελίες που δημοσιεύουν και αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, ΙΤ Managers και υπάλληλους γραφείου. Η πλειοψηφία κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.

 

14.Το 61% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Από το σύνολο των 224 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 51,1% είναι ελληνικές ενώ το 48,9% πολυεθνικές. Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος είναι ιδιωτικές και δραστηριοποιούνται στην Αττική.

 

Το 20,5% προέρχεται από τον κλάδο της Βιομηχανίας, το 17,9% δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής Υπηρεσιών, ενώ το 21,4% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο του Εμπορίου. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 38,8% είναι εταιρείες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 34,5% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (100-499 άτομα), και ακολουθούν σε ποσοστό 26,2% εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 εργαζομένων.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
protoselida

Secret Money

TΩPA TO «ΨAXNOYME»;

TΩPA TO «ΨAXNOYME»;

Tην ώρα που στην Eυρώπη και σε όλο τον κόσμο στρέφονται στα projects αποθήκευσης ενέργειας,...

Τουρισμός

 “Πράσινο φως” για νέο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη

“Πράσινο φως” για νέο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Τετάρτη και τις τρεις μελέτες που αφορούν στην...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.