Deal News Online

Σχετικά με: Forthnet
Στο 96,83% διαμορφώνεται το ποσοστό της United Group, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής της για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet.
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Η Forthnet, η Forthnet Media Α.Ε. και η NewCo United Group Hellas S.A.R.L., μέτοχος της εταιρείας, υπό τις ιδιότητες του Οφειλέτη, Εγγυητή και Ομολογιούχου, αντίστοιχα, προχώρησαν στην κατάρτιση συναλλαγής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.
Δημοσιεύθηκε στην World Business
Μετά την επένδυση η αρνητική συνέπεια
Δημοσιεύθηκε στην Secret Money

Σε συμφωνία εξαγορά του μεγαλύτερου βουλγαρικού ομίλου εφημερίδων  Vestnik Telegraf EOOD, από την Intrust EAD κατέληξε η μητρική εταιρία της  Forthnet,  United Group.

Δημοσιεύθηκε στην World Business
Στο 7,24% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό της Massar Investments, εταιρεία επενδύσεων που ελέγχεται από τον Άραβα κροίσο Abdulaziz Al Ghurair, στη Forthnet, ως αποτέλεσμα της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών της εταιρείας σε νέες μετοχές και της εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της NewCo United Group, που συνεδρίασε στις 15.01.21, αυξάνεται κατά 16 εκατομμύρια ευρώ το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου, που συνήφθη με την Forthnet, φτάνοντας στο συνολικό ποσό των 43 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Η Forthnet ανακοίνωσε σήμερα ότι από την 23.12.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") των 85.181.719 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής "Νέες Μετοχές"), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (25.554.515,70€) λόγω μετατροπής 85.181.719 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το "ΜΟΔ"), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019, 10.12.2019, 10.09.2020, 30.09.2020 και 03.12.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Η Forthnet γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά από σχετική αίτηση του μετόχου πλειοψηφίας Newco United Group Hellas S.a.r.l. με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, ορίστηκε προσωρινή διοίκησητης Εταιρείας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτάθηκαν από το Μέτοχο Πλειοψηφίας και συγκροτήθηκαν σήμερα σε σώμα ως εξής:

 

1. Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευαγγέλου – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 

3. Vladislav Ratajac του Miloje – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

4. Απόστολος Γκουτζίνης του Αθανασίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

5. Dirk Gerkens του Herbert – Μη εκτελεστικό Μέλος

 

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να διενεργεί όλες τις επείγουσες διαχειριστικές πράξεις μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει ορισθεί για τις 11.12.2020.

 

Οι κινήσεις έγιναν μετά τις παραιτήσεις του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα μελών

 

O Πρόεδρος, κ. Νίκος Σταθόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Partner) και προεδρεύων της Eπενδυτικής Eπιτροπής και της Eκτελεστικής Eπιτροπής της διεθνούς εταιρείας επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, BC Partners, η οποία ελέγχει την United Group, μητρική της Εταιρείας. Έχει πάνω από 23 έτη εμπειρία ως επενδυτής και στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Ηγείται των επενδύσεων της BC Partners στις τηλεπικοινωνίες και τα ΜΜΕ. Κατέχει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το Harvard Business School.

 

Ο κ. Δημήτριος Τζελέπης εκλέχθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 ως Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet Α.Ε., στην οποία υπηρετούσε ως Οικονομικός Διευθυντής, ήδη από τον Ιούνιο του 2018. Διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών MBA in Finance από το Cass Business School του Λονδίνου καθώς και πλούσια εργασιακή εμπειρία κυρίως σε τηλεπικοινωνίες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς και ελληνικές εταιρείες και Τράπεζες (Procter & Gamble, Merrill Lynch, NBG Group, Alpha BankΑΛΦΑ +0,85%, OTE Group κλπ.).

 

Ο κ. Vladislav Ratajac μετέχει ως εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση της μητρικής εταιρείας United Group και είναι υπεύθυνος για την οργανική ανάπτυξη και επιχειρηματική επέκταση του Ομίλου μας. Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των διεθνών επενδύσεων, έχοντας διατελέσει τραπεζικό στέλεχος σε μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα και έχει σπουδές οικονομικών στις Η.Π.Α. (Πανεπιστήμιο Rutgers).

Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης είναι δικηγόρος Λονδίνου και Νέας Υόρκης και εταίρος (partner) διεθνούς δικηγορικής εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων του Harvard και του Λονδίνου. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1975.

O κ. Dirk Gerkens είναι σύμβουλος επιχειρήσεων μέσων επικοινωνίας. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 έτη σε διάφορους ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Υπό την ηγεσία του, το TV2 Group επεκτάθηκε από 4 σε 14 τηλεοπτικούς σταθμούς σε λιγότερο από 3 έτη. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IKO Poland S.R.L. Σπούδασε δημοσιογραφία και οικονομικά στο Βέλγιο (Leuven) και είναι κάτοχος Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα οικονομικά από το πανεπιστήμιο ICADE της Μαδρίτης. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Oι άμεσες κινήσεις του Nίκου Σταθόπουλου, η Δημόσια Πρόταση, οι αλλαγές στη διοίκηση και οι συμμαχίες

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Σελίδα 2 από 12

Τεχνολογία

FIRST LEGO League Open International Greece στη Θεσσαλονίκη

FIRST LEGO League Open International Greece στη Θεσσαλονίκη

Η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο της μαθητικής ρομποτικής, με τη διοργάνωση ενός παγκόσμιου διαγωνισμού, του...

Τουρισμός

Θεοχάρης: Αισιοδοξία για ένταξη της Ελλάδας στους ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς από τη Βρετανία

Θεοχάρης: Αισιοδοξία για ένταξη της Ελλάδας στους ασφαλείς…

Σημαντική πρόοδος στη διαδικασία απελευθέρωσης των ταξιδιών ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα σημειώθηκε κατά...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.