Τουρισμός

Ο τουρισμός προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για τις αναδυόμενες οικονομίες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει την τοπική οικονομία, συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών υποδομών και μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών αγαθών και παραδόσεων, καθώς και στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας.