Ταυτότητα & Επικοινωνία

Δικαιούχος domain name: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΦΙΝΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. δια εκπροσώπου Ιωάννη Φιλιππάκη
Διαχειριστής – Διευθυντής: Νάσος Χατζητσάκος
Αρχισυντάκτης: Νίκος Ζαμπάρας
Ιδιοκτήτης (μέτοχος Ν. 4915/2022): Ιωάννης Φιλιππάκης
Δ/ση έδρας & επικοινωνίας: Ερατοσθένους αρ.1, Αθήνα, ΤΚ 11635
(ΑΦΜ 802375888, Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ)
Τηλ. +2130170400

Email: [email protected]

Συντακτική Ομάδα E-mail: [email protected]

Διαφημίσεις E-mail: [email protected]