Αγορές

Η χρηματιστηριακή αγορά όπου αγοραστές και πωλητές μπορούν να ανταλλάσσουν μετοχές εταιρειών είναι μία από τις 4 χρηματοπιστωτικές αγορές, μαζί με την αγορά ομολόγων, την αγορά εμπορευμάτων και την αγορά παραγώγων. Με την πάροδο του χρόνου, η χρηματιστηριακή αγορά έχει προσφέρει μια από τις πιο ισχυρές ευκαιρίες για τους επενδυτές να αυξήσουν τα κέρδη τους.