Αθλητικά

Ο αθλητισμός έχει πάρει διαστάσεις οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές. Τα ΜΜΕ είναι σαφώς ο μοχλός για την παγκοσμιοποίηση του αθλητισμού, ενός προϊόντος μοναδικού καθώς μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως διακρίσεων.